(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 14 năm 2023 (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/42023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2023
(Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/4/2023

08h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường chuẩn bị nội dung cho Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và đ/c Thu (BCH.CĐT).

Chủ tịch Công đoàn  Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt hè 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các TB, TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 04/4/2023

08h00

Dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.KHPT, P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường UBND Xã Tân Đức

P.CTCT&QLSV chuẩn bị. Xe xuất phát lúc 5h30 tại sảnh A1

08h00

Họp về công tác kiểm định Trường theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Tổ công tác làm việc với phòng Quản lý khoa học xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác làm việc với phòng Hợp tác quốc tế xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.HTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị công tác Tổng kết hoạt động hợp tác giai đoạn 2019-2023 và ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2028 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Đèo cả. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Tuấn Anh, Quang, Thắng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giải quyết lương cho người lao động. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Dũng, Hậu (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (P.TCCB); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thu Ba (K.Luật).

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C  tầng 5 Nhà A1

P.TTPC, TT. DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp về triển khai xây dựng Đề án phát triển các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghiệp văn hóa, giải trí gắn với Kinh doanh du lịch của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHKQTD ngày 24/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Đơn vị Thiết kế trình bày phương án cải tạo sân vườn giáp với ĐH Xây dựng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT) và đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo tiến độ triển khai các dự án năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, (P.TCKT) và đại diện đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 05/4/2023

08h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về việc thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2022 – 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban khánh tiết và truyền thông về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban khánh tiết và truyền thông theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH, P.TT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch may áo đồng phục sinh viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 776/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về cách thức quản lý tài chính, tài sản khi chuyển sang mô hình Đại học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCKT, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn FIT Group về việc hợp tác tài trợ cho giải bóng đá NEU League.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.TH); Long, Nhàn, Giàu (P.TT); Đức (P.QLĐT); Vân, Cường, Hiền, Hùng, Tình (BM.GDTC); Nhân, An (Đoàn TN); Tuấn Anh (V.NH-TC); Chung (TT.UDCNTT) và Đại diện FIT Group, Ông Nguyễn Lê Duy (cựu SV.K47).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Ban đối ngoại và tài trợ giải NEU League chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Các đơn vị Quản lý Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về mô hình hình quản lý đào tạo khi chuyển sang mô hình Đại học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản lý Khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về mô hình tổ chức bộ máy và quản lý khoa học khi chuyển sang Đại học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (P.P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Phỏng vấn ứng viên tiếp nhận công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá NEU League S4 năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Tổ chức, Ban Truyền thông, Ban Đối ngoại và Vận đồng tài trợ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các ban chuẩn bị theo phân công

Thứ Năm 06/4/2023

08h30

Làm việc với đối tác Career Builder về việc phối hợp xây dựng Cổng thông tin việc làm dành cho sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Linh (TT.TVHN&VL); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tập thể Lãnh đạo và các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng phương án tổ chức đào tạo học phần giáo dục thể chất và học phần giáo dục quốc phòng và an ninh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức YSEALI 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Giang (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Hà (P.TCKT); Quỳnh Anh (P.TH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Tuấn (K.ĐT); An (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt hè 2023. Đ/c Chường (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiêu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các TB, TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 07/4/2023

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định Tổ chức và quản lý đào tạo đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo các Quyết định số 591/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/12/2021, số 226/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2022, số 699/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 4/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 4/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Lễ bốc thăm lịch thi đấu giải bóng đá NEU League S4 năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên các Ban được phân công (Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban truyền thông, Ban đối ngoại và tài trợ).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các ban chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Tổng duyệt công tác chuẩn bị Đại hội XVIII Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN), Nhân (HSV) và các đ/c trong Tổ công tác Hội Sinh viên thành phố, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/4/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 09/4/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 09h00 thứ Bảy ngày 08/4/2023: Khai giảng khoá học “First Cloud Journey Viet Nam for Student” của Amazon Vietnam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy (Giám đốc), cùng toàn thể CBVC -TTUDCNTT và các bạn sinh viên đăng ký tham gia khóa học. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: ONLINE. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Năm ngày 06/04/2023: NCS. Nguyễn Thái Bình bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của thực hành quản trị nhân lực đến hành vi đổi mới của người lao động trong các công ty thuộc Bộ công an”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ