(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 14 năm 2022 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2022
(Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/3/2022

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp với Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Số 10 Tôn Thất Thuyết Hà Nội

14h00

Hội nghị quốc gia “Hội nghị chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tạo tác động” do NEU chủ trì.
ONLINE/OFFLINE (trên nền tảng Techfest247)
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các đơn vị; Đ/c Lan (TT.KN&STXH), các thầy, cô, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TTKN& STXH chuẩn bị nội dung, TT.UD CNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba 29/3/2022

08h00

Thương thảo hợp đồng thuê đường truyền Internet. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV)

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo với Hội đồng Lý luận Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 và Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trưng ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo) và các đồng chí có giấy mời.

Hội đồng LLTƯ

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c:  Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác tổ chức cán bộ, công tác Đảng vụ và một số công tác khác. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác họp thảo luận Đề xuất vay vốn Ngân hàng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thuỷ (TT.UDCNTT); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Cương (K.KHPT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Gặp gỡ ứng viên tuyển dụng lao động đợt tháng 3 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB), Đại diện lãnh đạo đơn vị và bộ môn có ứng viên đủ điều kiện: K. BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.KTH, K.Luật, K.Marketing, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KH-PT, K.TKT, V.CNTT&KTS, V.TM&KTQT, P.TT-PC, VP.Đ-ĐT, V.ĐTQT, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 30/3/2022

08h30

Bàn giao và khai trương NEU Digital Hub do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB bank) tài trợ. Tập thể Lãnh đạo Trường, Các đồng chí Đảng ủy viên, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Ngọc (Đoàn TN); Bảo, Huệ (V.NHTC); và các giảng viên, sinh viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị quốc gia “Hội nghị tư vấn và kết nối đầu tư khởi nghiệp tạo tác động” do NEU chủ trì.
ONLINE/OFFLINE (trên nền tảng Techfest247)
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các đơn vị; Đ/c Lan (TT.KN&STXH), các thầy, cô, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng B103 Nhà A2

TTKN& STXH chuẩn bị nội dung, TT.UD CNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về nghiệm thu cải tạo hầm B2 Nhà trung tâm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Chi (P.TCKT) và đại diện đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp báo cáo tiến độ giáo trình dịch “Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TC-KT); Trung, Đô (P.QTTB); Tú, Quyên (NXB); Ngọc (Đoàn TN) và lãnh đạo Khoa Thống kê.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.TK, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 31/3/2022 

08h00

Họp Ban Quản lý dự án SAHEP. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên ban Quản lý dự án SAHEP.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

08h00

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Nghệ An

Thư ký Đoàn chuẩn bị nội dung

10h00

Họp Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy của Trường. Đ/ Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Mạnh, Trung, Tú (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tuấn, Lâm (TT.DVHTĐT); Dũng ( P.TH); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P. QTTB chuẩn bị tài liệu

13h30

Lễ Bế mạc chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Chung (TT.UDCNTT); Hương (K.NNKT); Thắng (TT. KN&STXH); Trọng (K.DL&KS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội đồng phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào các đơn vị: P.TT-PC, TT.ĐTTX, V.ĐTQT, VP.Đ-ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tài chính, cơ sở vật chất liên quan đến Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi, Hà (P.TCKT); Trung, Mạnh (P.QTTB); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCKT, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/4/2022

08h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/4/2022

   

Chủ Nhật 03/4/2022

08h00

Ngày hội Thể thao sinh viên toàn trường năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại diện lãnh đạo Thành đoàn, Đoàn TN, Hội SV cùng các bạn sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Nhà trung tâm A1 – A2

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Ngày hội Sách 2022. Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, đoàn viên, sinh viên toàn trường.

Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Bích Ngọc

Sân KTX

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

19h00

Ngày hội Sinh viên 2022 “NEU concert”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV và sinh viên toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân KTX

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thông báo

– 09h00 thứ Hai ngày 28/3/2022: Thảo luận nhóm và thuyết trình về chủ đề “Du lịch và ẩm thực của Singapore và Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2 P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 13h00 thứ Hai ngày 28/3/2022: Talkshow về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thắng (TT.KN&STXH). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2 P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Hai ngày 28/03/2022: Làm việc với công ty PSC về phần mềm tổng thể: 14h00 Module Nghiên cứu khoa học; 14h30 Module Quản lý Thạc sỹ, Tiến sỹ; 15h Module Quản lý sinh viên và hệ thống dịch vụ một cửa (ONLINE). Thành phần: Đ/c: Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Thành, Vân, Thanh (P.QLKH); Thành, Hưng, Hưởng, Tuấn Anh, Hòa, Nhung (V.ĐTSDH); Đức, Giang, Hoàng (P.QLĐT); Hà, Đức, Dũng, Thúy (P.CTCT&QLSV); Dũng, Công (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi, Quỳnh Mai (P.TCKT). Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
– 13h00 thứ Ba ngày 29/3/2022: Thảo luận nhóm và thuyết trình trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT) và sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2 P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba ngày 29/3/2022: Tổng duyệt chương trình Tổ chức định hướng nghề nghiệp Talk Show: “TechAmaze: Giải mã mê cung công nghệ”. Thành phần: Đ/c Tuấn (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV Viện CNTT&KTS và Nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông, Sinh viên V.CNTT&KTS và các sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng V.CNTT&KTS. Địa điểm: Hội trường A2. V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Tư ngày 30/03/2022: Thảo luận nhóm và thuyết trình trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Tư ngày 30/3/2022: Chương trình định hướng nghề nghiệp Talk Show: “TechAmaze: Giải mã mê cung công nghệ”. Thành phần: Đ/c Tuấn (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV Viện CNTT&KTS, Thầy cô và Nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông, Sinh viên Viện CNTT&KTS và các Sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng V.CNTT&KTS. Địa điểm: Hội trường A2. V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Năm ngày 31/3/2022: Thảo luận nhóm và thuyết trình về chủ đề “Đổi mới xã hội” trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2 P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: