(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 14 năm 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021
(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/3/2021

08h00

Họp Tổ công tác Xây dựng đề án Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 112/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Phương (P.TH); Chi, Quỳnh Mai (P.TCKT); Nhượng, Tú (P.TCCB); Triệu, Hoàng Hà (P.QLĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thành, Quang (V.ĐTSĐH); Vinh, Trang (TT.ĐTTX); Quang, Luých (K.ĐHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Khảo sát sơ bộ – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo: Kinh doanh Quốc tế, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, Kinh tế học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Nhượng (P.TCCB); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (ĐTN); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Sen (TT.TTTV); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 17, kỳ mùa thu 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Tùng (P.HTQT); Thúy (P.TCCB); Đảm, Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ rà soát hoàn thiện Bộ quy định tổ chức và quản lý của trường. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 30/3/2021

08h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường triển khai hoạt động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Ban thường vụ CĐT.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Làm việc với Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam – VIRESA. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QTTB, ĐTN và đại diện Hội Thể thao điện tử VIRESA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Trường. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Đồng (Chủ tịch CĐT); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Ngọc (Ban TTND); Nam (K. Luật).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ khóa 63). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và các tiểu ban theo quyết định số 62/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp nhóm xây dựng phần mềm tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (ĐTN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp trình độ đại học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Khoa BĐS&KTTN.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký Hội đồng chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 31/3/2021

08h00

Họp báo Công bố Ấn phẩm: Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2020. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Thế Anh (K.KTH); Nghĩa, Linh (P.TT); các phóng viên và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách B102 Nhà A2

P.QLKH, P.TT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển. Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Hội đồng trường; Công đoàn; Đoàn TN; Hội đồng Giáo sư; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện; các tác giả có bài viết; cán bộ viên chức, giảng viên có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Thọ (Bí thư đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư ĐU), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (TVĐU); Hà (P.CTCT&QLSV).

Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội

Hội trường trường ĐH Hà Nội. Km số 9, Nguyễn Trãi, TP. Hà Nội

Xe đón đại biểu lúc 07h45 tại sảnh A1

14h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình POHE, ngành Marketing, ngành chuyên sâu Thẩm định giá. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 891/QĐ- ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình POHE, ngành Quản trị kinh doanh thương mại, ngành chuyên sâu Quản lý thị trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 70/QĐ- ĐHKTQD ngày 29/01/2021 của Hiệu trưởng và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Làm việc với chương trình Đầu tư tài chính (BFI) về công nhận và chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Huệ, Vân (V.NH-TC).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về thiết kế các hạng mục: công nghệ thông tin, nội thất thư viện. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp nhóm chuyên gia thực hiện dự  tư vấn cho tỉnh Trà Vinh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Tuân (V.QTKD); GS Lợi (K.KHPT), các thầy cô làm trưởng các nhóm, các hợp phần đã được phân công.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 01/4/2021

07h45

Đón tiếp và làm việc với đoàn Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo: Khảo sát sơ bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KDQT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT), các thành viên Hội đồng tự đánh giá 03 chương trình đào tạo: Kinh doanh Quốc tế, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, Kinh tế học,  Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h00-17h00

Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Hội đồng khoa học và đào tạo Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các đại biểu có giấy mời, cùng toàn thể CBGV – V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Ký kết Biên bản kết thúc khảo sát sơ bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KDQT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT), các thành viên Hội đồng tự đánh giá 03 chương trình đào tạo: Kinh doanh Quốc tế, Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, Kinh tế học,  Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài l iệu

10h00

Tiếp và làm việc với WB. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KH&PT); Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing); Nhẫm (P.TCKT) và nhóm tài chính.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Nhóm TC chuẩn bị tài liệu

14h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hương, Thục Anh (TT.NNKT); Thùy (K.NNKT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Tuấn (V.CNTT&KTS); Thủy (TT.ƯDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCL); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưởng, Hưng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả xây dựng phần mềm tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập hệ đào tạo từ xa đợt 2 năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K. QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Quang, Luých (K.ĐHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo kết quả tổ chức cho sinh viên ĐHCQ khóa 62 đi học GDQP&AN năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), đ/c Hoa (P.HT), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TC-KT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Ngọc (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo kết quả tổ chức chương trình phổ biến, tập huấn sử dụng phần mềm QLĐT PSC-UIS cho cán bộ QLĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), đ/c Hoa (P.HT), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Giang, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 02/4/2021

08h00

Hội thảo “Phát triển những nhà lãnh đạo tương lai”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Hội đồng khoa học và đào tạo Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBVC Viện ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Đề án mở ngành Kinh doanh nông nghiệp trình độ đại học. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường và các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Lãnh đạo Khoa BĐS&KTTN và tổ soạn thảo Đề án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng  KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Bí thư Đảng bộ bộ phận và Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và một số thành viên được triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng mức học phí. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu