(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 13 năm 2023 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2023
(Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/3/2023

08h30

Họp Hội đồng Xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 204/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Ban tổ chức Dự án YSEALI. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Thắng (TT.KN&STXH) và các thành viên Tổ công tác Dự an YSEALI.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu.

09h00

Họp Hội đồng Xây dựng Chương trình đào tạo Chất lượng cao Thương mại điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên Trường và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 13). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp ban chuyên môn chuẩn bị Hội thảo IFEAMA và chủ tọa các phiên song song của Hội thảo. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lan Hương, Hiệp (V.QTKD); Vân Hoa, Hải Hà (K.KHQL); Thành, Vân (P.QLKH) và các chủ tọa các phiên song song của Hội thảo.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và các tiểu ban công tác tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 28/3/2023

08h00

Họp rà soát công tác phối hợp tổ chức cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Tuấn, Linh (ĐTN); Tùng (PSA) và đại diện: Trung ương Đoàn, IIG.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội thảo Khoa học: “Thực trạng kinh tế số và các giải pháp phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội cho đến năm 2030”. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Hoàn (P.QLKH); BCN Đề tài và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên Trường, đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT) và các đ/c có giấy mời.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận chuyển ngành/ chuyên ngành Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2/2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về giảng dạy theo phương pháp Lý thuyết – Thảo luận tại Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 881/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Thể thao và Du lịch nước CHDCND Lào. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quân (P.HTQT); Thành (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội Sinh viên trường báo cáo kế hoạch tổ chức và công tác nhân sự cho Đại hội Hội Sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), cùng Ban Thường vụ ĐTN và Ban Thư ký HSV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Trình bày phương án cải tạo mặt ngoài Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB), Chi, Hà, Mai (P.TCKT) và đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Đơn vị thiết kế chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban khánh tiết về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban khánh tiết theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐT Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

17h00

Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu IFEAMA. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lan Hương, Hiệp (V.QTKD); Hà, Hoa (K.KHQL); Thành, Vân (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Tư 29/3/2023

08h30

Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Phiên toàn thể. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đoàn đại biểu IFEAMA, cùng các thành viên Ban Tổ chức, đại diện các đơn vị thuộc Trường, các nhà khoa học quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Thảo luận kế hoạch triển khai “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hiếu, Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy); cùng các đ/c: Huyền (Phó Chủ tịch CĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Hiếu (K.LLCT); Triệu (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

09h30

Họp về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thùy (K.NNKT), Đức (TT.NNKT), Thành, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và chuẩn đầu ra tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC, POHE và Phân tích kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thưc và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Các phiên song song. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), đoàn đại biểu IFEAMA, cùng các thành viên Ban Tổ chức, các nhà NCKH có bài trình bày, các nhà khoa học quan tâm và đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Tầng 1, Giảng đường D

Trưởng tiểu ban làm việc theo phân công

13h30

Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Các phiên song song – Các phiên song song Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đoàn đại biểu IFEAMA, cùng các thành viên Ban Tổ chức, các nhà NCKH có bài trình bày, các nhà khoa học quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Tầng 1, Giảng đường D

Trưởng tiểu ban làm việc theo phân công

16h00

Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thưc và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Phiên tổng kết. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đoàn đại biểu IFEAMA, cùng các thành viên Ban tổ chức, đại diện các phòng ban, các nhà NCKH có bài trình bày, các nhà khoa học quan tâm và đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Năm 30/3/2023

08h30

Họp rà soát công tác tổ chức Chương trình NEU Concert 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long cùng toàn thể CBVC (P.TT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Mạnh (P.QTTB); Nghị (TT.UDCNTT); Thìn (TT.DV&HTĐT), Nhân (ĐTN), Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp tín chỉ hệ VLVH đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quang, Việt Anh (K.ĐHTC); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCL); Ánh (V.KT-KT); Ngân (K.KT&QLNNL); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD); Nghị (V.NH-TC) và thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh,  P.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Tú (NXB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h30

Tổ công tác làm việc với Phòng Quản lý đào tạo về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.QLĐT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình đào tạo và cấp bằng cử nhân Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) năm 2023 của Trường ĐHKTQD. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/3/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

15h30

Đơn vị Thiết kế trình bày phương án cải tạo sân vườn trước cổng ĐH Xây dựng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); và đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h45

Tổ công tác làm việc với Viện Đào tạo Sau đại học về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của V.ĐTSĐH

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà về công tác khảo thí đối với hệ ĐTTX và hệ VLVH. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Dũng, Công (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Vinh (TT.ĐTTX); Quang (K.ĐHTC); Toại, Thắng, Kết, Chung, Toàn, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo tiến độ triển khai các dự án năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, (P.TCKT) và đại diện đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h45

Tổ công tác làm việc với Khoa Đại học Tại chức về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của K.ĐHTC

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 31/3/2023

08h00-10h30

Lãnh đạo Trường tiếp công dân. Đ/c Cường (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h30

Tổ công tác làm việc với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.CTCT&QLSV

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác làm việc với Phòng Quản trị thiết bị về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.QTTB

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Tổ công tác làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của P.TT-PC

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h30

Tổ công tác làm việc với Viện Phát triển bền vững về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của V.PTBV

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, V.PTBV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.ƯDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (T.YT); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Tổ công tác làm việc với Trung tâm Thông tin thư viện về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của TT.TT,TL,TV.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên Chương trình Cử nhân QTKD bằng tiếng Anh (E-BBA) & Kinh doanh số (E-BDB) năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

16h30

Họp Hội đồng Xét tốt nghiệp Chương trình Cử nhân QTKD bằng tiếng Anh (E-BBA) & Kinh doanh số (E-BDB) đợt 1 năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

16h45

Tổ công tác làm việc Tạp chí Kinh tế và Phát triển về xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của Tạp chí KTPT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, TC.KTPT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 01/4/2023

   

Chủ Nhật 02/4/2023

07h00

Khai mạc cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Tuấn, Linh (ĐTN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà văn hóa

TT.ƯDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h30

Thi thử đánh giá tư duy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các cán bộ đượng huy động theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Tầng 6 Nhà A2

TT.ƯDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh Chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 1 năm 2023 tại khu vực miền Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, viên chức TT.ĐTTX, các tân sinh viên ĐTTX, cùng các đ/c có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Trường ĐH Tài chính – Marketing

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h00 thứ Hai, ngày 27/3/2023: Gặp mặt chúc mừng Kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2023). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và các đồng chí có quan tâm. Chủ trì: ThS Giang Thị Khánh Vân – Trưởng Bộ môn BM.GDTC. Địa điểm: Phòng 1313 Nhà A1 BM.GDTC chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Ba, ngày 28/3/2023: Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu trường ĐH Kinh tế Giang Tây, Trung Quốc. Thành phần: Các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 Chủ Nhật, ngày 02/4/2023: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Vietinbank và Khoa Toán kinh tế. Thành phần: Giảng viên Khoa Toán kinh tế. Chủ trì: TS Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa K.TKT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.TKT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: