(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 13 năm 2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2022
(Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/3/2022

07h30

Lễ phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022 – “Dòng máu Lạc Hồng” hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB và các sinh viên quan tâm.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Sân trước Đài kỷ niệm (Nhà văn hóa)

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm định chất lượng 5 CTĐT: Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các Khoa/Viện và thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá của 05 CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị (chú ý: Trường làm việc bình thường, khi cần làm việc trực tiếp với cá nhân, Đoàn ĐGN sẽ thông báo trước 15 phút).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ khai mạc chương trình trao đổi sinh viên online “The Virtual ASEAN Readiness Programme” giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Hương (K.NNKT); Thắng (TT.KN&STXH); Trọng (K.DL&KS); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học VLVH theo học chế tín chỉ. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác giáo trình và kế hoạch xây dựng “Không gian sinh viên”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Nhân (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV), Ban thư ký HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về các hoạt động phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam trong tháng Thanh niên năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP Đ.ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, BTV ĐTN, Chi bộ sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

13h30

Kiểm định chất lượng 5 CTĐT: Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách tiêu chuẩn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các phòng chức năng, các Khoa/Viện và thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá của 05 CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị (chú ý: Trường làm việc bình thường; khi cần làm việc trực tiếp với cá nhân, Đoàn ĐGN sẽ thông báo trước 15 phút).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Oanh (K.ĐHTC); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Thúy (P.TCCB); Ánh (V.KT-KT); Quế (V.NHTC); Tùng (K.QTKD); Nam (K.Luật); Ngân (K.KT&QLNNL).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ mùa xuân 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Khoa Du Lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu về cơ sở thực hành. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Đức, Thu Hương (K.DL&KS); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/3/2022

08h00

Làm việc với UBND tỉnh Lào Cai. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Lào Cai

Thư ký Đoàn chuẩn bị tài liệu

08h30

Tổng cục Quản lý thị trường gặp gỡ và trao học bổng cho sinh viên lớp Quản lý thị trường – Chương trình POHE, khóa 63. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC & POHE); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TT-PC); Ngọc (Đoàn TN) và các CBGV  Viện TM&KTQT (không có giờ giảng), các đồng chí có giấy mời và sinh viên chương trình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường khoá XXXV, nhiệm kỳ 2020-2022; UV Ban thư ký Hội SV.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h00

Kiểm định chất lượng 5 CTĐT: Đoàn ĐGN làm việc với lãnh đạo Trường và lãnh đạo các khoa có CTĐT được kiểm định. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN); Sơn, Xuân (K.KHPT); Ngân, An (K.KT&QLNNL); Hùng, Hà (K.ĐT); Trường, Huyền (K.MTBDKH&ĐT); Tuấn, Yên (V.CNTT&KTS) và chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Liên chi đoàn, hướng tới Đại hội Đoàn trường khoá XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đ/c Ngọc (Bí thư ĐTN), cùng các đồng chí trong BCH Đoàn trường khoá XXXV, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai trang bị thiết bị, máy móc cho các đơn vị. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Đô, Tân (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT)

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp bàn về cơ chế tài chính trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Hưng, Hưởng, Hằng, Thắng, Tuấn Anh, Hoà, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng CTCT&QLSV báo cáo Ban Giám hiệu về hoạt động Cựu sinh viên: Giải Golf kỷ niệm 65 năm thành lập Trường; Hội thảo Chuyển đổi số. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường); Đ/c Đạt (Chủ tịch BĐH Mạng lưới CSV); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TT, P.QLKH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 23/3/2022

08h00

Hội Cựu chiến binh báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về hoạt động của Hội. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dong, Liên, Triệu (Hội CCB); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội CCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Hiệp hội xây dựng về bàn giao cải tạo Nhà 8. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Thanh (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Bế mạc và ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng 5 CTĐT. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Sơn (K.KHPT); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Linh (Đoàn TN); Huê (Y tế) và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Công bố giải Golf toàn quốc cựu học viên, sinh viên lần V, kỷ niệm 65 năm thành lập Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch BĐH Mạng lưới CSV), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TT, Ban điều hành NEU Golf.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp về tiến độ thi công dự án Thư viện điện tử và Nhà văn hoá. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Các thành viên Tổ giám sát của Trường; Đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban thẩm định hồ sơ ứng viên tuyển dụng lao động đợt tháng 3/2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/3/2022

08h00

Hành trình về nguồn tại Tỉnh Hà Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Chi bộ sinh viên và quần chúng ưu tú kết được kết nạp Đảng.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và công nghệ giáo dục trong bối cảnh bình thường mới” do NATEC chủ trì, đồng phối hợp với NEU tổ chức.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và đ/c Lan (TT.KN&STXH), các đại biểu theo giấy mời và các CBGV, sinh viên có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

11h00

Họp xét tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh (E-BBA) đợt 1 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết với thị trường trong các trường đại học tại Việt Nam”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đ/c Thủy (TT.UDCNTT)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tòa BKHoldings – Tầng 3, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công. Xe đón xuất phát lúc 13h45 tại sảnh Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Ngân (K.KT&QLNNL); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Mạnh (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

16h00

Tạp chí Kinh tế và Phát triển báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị các điều kiện tham gia Scopus. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hội, Dũng (TC.KT&PT); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.KTPT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/3/2022

08h00-11h30

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (Khóa XIII) và Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường H1-Trường Đại học Thương mại

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

08h00

Thương thảo hợp đồng thuê đường truyền Internet. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV)

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Gặp mặt chúc mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường, cán bộ Đoàn toàn trường và các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Văn phòng Đoàn TN

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00 Chương trình kỷ niệm Tháng Thanh niên và kỷ niệm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các sinh viên không có giờ lên lớp. Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc ĐTN chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp rà soát các Thỏa thuận hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương và các tổ chức quốc tế. Họp rà soát các Thỏa thuận hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương và các tổ chức quốc tế. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội thảo “Chuyển đổi số – Những gì cần làm ngay” Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch BĐH Mạng lưới CSV), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/3/2022

11h30 Giải Golf toàn quốc cựu học viên, sinh viên lần V – 2002, kỷ niệm 65 năm thành lập Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch BĐH Mạng lưới CSV), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TT và các đại biểu có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Skylake Golf & Resort P.CTCT & QLSV chuẩn bị tài liệu
14h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp các chương trình của CFVG. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Tùng (P.HTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 TT.CFVG chuẩn bị tài liệu.

Chủ Nhật 27/3/2022

09h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 2 năm 2022 tại khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng ONLINE TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00 thứ Ba ngày 22/3/2022: Bài giảng “Tổng quan về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. ONLINE/OFFLINE. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Hương (K.NNKT) và các sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

 – 09h00 thứ Tư ngày 23/3/2022: Bài giảng “Môi trường kinh tế và kinh doanh Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore.. ONLINE/OFFLINE. Thành phần:Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT).  Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 24/3/2022: Bài giảng “Danh lam thắng cảnh và ẩm thực Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Trọng (K.DLKS). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu

– 08h30 thứ Sáu ngày 25/3/2022: Gặp mặt chúc mừng Kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2022). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường và các đồng chí quan tâm. Chủ trì: Ths. Giang Thị Khánh Vân – Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất. Địa điểm: Phòng 1313 Nhà A1. BM.GDTC chuẩn bị.

– 09h00 thứ Sáu ngày 25/3/2022: Hoạt động giao lưu văn hóa: Tìm hiểu văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên online giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1009 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Bảy ngày 26/03/2022: NCS. Đặng Quốc Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi suất cổ phiếu và thanh khoản thị trường: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

   Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.