(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 13 năm 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021
(Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/3/2021

08h00

Hội nghị đại biểu cấp trường lần 1 giới thiệu thành viên bầu Hội đồng trường. Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Hội nghị liên tịch Tập thể lãnh đạo và Đảng ủy trường. Tập thể lãnh đạo trường và các đồng chí Đảng ủy viên.

Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt

Phòng tiếp khách B202

P.TCCB,VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng tiếp khách B202

P.TCCB,VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị đại biểu cấp trường lần 2 bầu thành viên Hội đồng trường. Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h30

Họp khởi động dự án tư vấn với Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên nhóm thực hiện hợp đồng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.BH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/3/2021

09h00

Họp Ban quản lý dự án SAHEP. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý Dự án theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

BQL chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác xây dựng học phí năm học 2021-2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Ngọc (Đoàn TN); Thành, Hưởng, Hòa, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH) và đ/c Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Làm việc với chương trình Đầu tư tài chính (BFI) về công nhận và chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Huệ, Vân (Viện NH-TC).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tạp chí Kinh tế và Phát triển báo cáo Ban Giám hiệu dự án nâng cấp tạp chí theo tiêu chuẩn Scopus. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB) và toàn thể CBVC Tạp chí KT&PT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/3/2021

08h00

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong toàn trường, BCH Đoàn trường, BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, CLB/đội trực thuộc và cán bộ Đoàn toàn trường và các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp phổ biến Kế hoạch 404 (turnitin) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (P.QLKH); Tuân (V.QTKD); Đức, Huy Giang (P.QLĐT); Thành, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Hội (TC.KT&PT); Thanh, Hậu (P.TT-PC); Nhượng (P.TCCB); Trịnh Giang (V.ĐTQT); Toại, Tùng, Hà, Chung (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp với WB về dự án Thư viện điện tử dung chung. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Nhượng (P.TCCB); Sen (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

63 Lý Thái Tổ – Hà Nội

Xe đón tại sảnh A1 lúc 08h20

09h00

Báo cáo Ban quản lý về kế hoạch hoạt động năm 2021 của Chương trình Thạc sỹ điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IEMBA – PGSM). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng (P.TCBB); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Tùng (P.HTQT); Tuấn (V.NH-TC) và các thành viên Ban điều hành Chương trình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NH-TC Chuẩn bị tài liệu

10h00

Rà soát các công việc đón đoàn khảo sát đánh giá ngoài kiểm định chương trình đào tạo Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Đức, (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Quỳnh Anh (P. TH), Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Sen (T.Viện); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT); DŨng (P.TTPC); Ngọc (ĐTN); Trung (P.QTTB) Toại, Thắng, Tùng, Hà, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KDQT) cùng lãnh đạo và nhóm viết báo cáo kiểm định chương trình đào tạo được kiểm định

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án xuất bản, phát hành sách điện tử của Trường. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 119/ QĐ-ĐHKTQD, ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

16h00

Bế giảng và trao chứng chỉ Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/3/2021

08h00

Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức Hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV K.BH, các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.BH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Hậu (P.TT-PC); Đồng (VP.Đ-ĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Đức (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Tuyên (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức VLVH theo học chế tín chỉ. Ban Giám hiệu và các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập cho chương trình đào tạo đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

18h00

Lễ Vinh danh Sinh viên tiêu biểu 2020 và Trao giải thưởng 26/3 – NEU Glory Night 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Công đoàn trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, BCH các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc, ĐTN, HSV và các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 26/3/2021

08h00-11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện ngân hàng đề thi dành cho đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Báo cáo Ban Giám hiệu thực trạng quản lý sinh viên ĐHCQ của các đơn vị quản lý đào tạo: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.ĐTQT, V.QTKD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Trần Hà (P.QLĐT); Hương (V.QTKD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Đảm (V.ĐTQT) và các cán bộ quản lý sinh viên của các đơn vị đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và thành viên Ban nghiên cứu theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/11/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu