(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 12 năm 2024 (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2024
(Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 18/3/2024

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về các hoạt động của 4 đơn vị: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Bộ môn Giáo dục thể chất. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV, BM.GDTC.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV, BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ trao Thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường Đại học Andrews, Mỹ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành, Giang, Hương Lan, Hoàng Lan, Bẩy, Vân, Oanh (V.ĐTQT).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo các ngành mới. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Thế, Hoàng (K.ToánKT); Ngân (K.KT&QLNNL); Hoàng (K.DL&KS); Tuấn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ trao bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Andrews, Hoa Kỳ. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ Trường, Công đoàn, Đoàn TN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cùng các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

V.QTKD, P.HTQT chuẩn bị

Thứ Ba 19/3/2024

09h00

Khai mạc chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang, Trang (P.HTQT); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DLKS); Ngọc (V.TM&KTQT); Dung (V.NHTC); Phương (CFVG) và toàn thể sinh viên tham gia chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai Kế hoạch kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo Đợt 1, năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hưởng, Hoa (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC; V.CNTT&KTS; V.TM&KTQT; V.ĐTQT; K.Marketing; K.Đầu tư; K.Thống kê; K.BĐS&KTTN.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế về Kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.HTQT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” và phát động” Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024″. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Tuấn (ĐTN); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Hiếu (K.LLCT).

Đảng ủy Khối

Hội trường 11/10 Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với Trường đại học Saxion, Hà Lan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Ngọc, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 20/3/2024

08h30

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý khoa học. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức Hội thao sinh viên toàn trường 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV, BM.GDTC, Trạm Y tế.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2 năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và giảng viên giảng dạy các học phần chuyên sâu CTTT,CLC&POHE, Phân tích kinh doanh (có giấy mời qua email).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTTT,CLC&POHE và các diễn giả chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng từ các tổ chức doanh nghiệp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương, Thanh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban chuyên môn tổ công tác triển khai đưa dữ liệu sinh viên chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển KD BBAE vào phần mềm quản lý đào tạo của Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Minh (P.QLĐT); Tuấn Anh, Hiếu, Dũng (TT.UDCNTT); Thúy (P.TCCB); Tuấn (P.KT&ĐBCLGD); Thành, Giang, Hoàng Lan, Oanh, Tuấn, Huyền (V.ĐTQT) và các thành viên theo QĐ số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuyên môn, bốc thăm Giải Tennis Cây vợt Vàng Lần thứ VII – Năm 2024. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban Thể thao Công đoàn trường, Ban Chủ nhiệm CLB Tennis CB-GV, các đại biểu có giấy mời và toàn thể các VĐV tham gia giải.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

18h00

Chung khảo Cuộc thi “Sao tháng Ba”. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đại diện Thành đoàn Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, LCĐ/ Chi đoàn trực thuộc, BCH Đoàn TN, CLB/ Tổ đội trực thuộc Đoàn TN, BTK Hội SV và các bạn sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 21/3/2024

08h00

Tổ chức cuộc thi “AEP Master Chef 2024”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, P.TH, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV; đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình TT, CLC, BA & POHE; liên chi đoàn VĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân khấu tròn ngoài trời

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai kế hoạch nâng cấp Website Cựu sinh viên. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT, P.QLĐT, P.TCKT, P.TH, P.TT và đại diện PVComBank.

Chủ tịch HĐT- Chủ tịch BĐH Mạng lưới Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát công tác khảo thí. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Hưởng (V.ĐTSĐH); Vinh (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCL chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình KX01: “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”, mã số: KX.01/21-30. ONLINE/OFFLINE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH), và các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm KX.01/21-30;  Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHXH,NV&TN, Văn phòng Chương trình Bộ Khoa học công nghệ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BCN Chương trình chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác thực hiện các quy định về quản lý chất lượng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Đức (TT.NNKT); Tuấn (TT.ĐTLT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về công tác công khai văn bằng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung, Quỳnh Anh, Công (P.TH); Triệu, Hà (P.QLĐT); Quang, Oanh (K.ĐHTC); Hưởng, Nhung, Liên (V.ĐTSĐH); Vinh, Huyền (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 22/3/2024

09h00

Tập huấn phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Viên chức TT.UDCNTT; Viên chức Phòng P.KT&ĐBCLGD; đại diện lãnh đạo, các thầy cô tham gia viết Báo cáo Tự đánh giá thuộc các đơn vị: V.NHTC; V.CNTT&KTS; V.TM&KTQT; V.ĐTQT; K.Marketing; K.Đầu tư; K.Thống kê; K.BĐS&KTTN.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ khai mạc Tuần nghề nghiệp và việc làm năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh (P.CTCT&QLSV); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), cùng đại diện Lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo; sinh viên các khóa quan tâm đến chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 23/3/2024

08h00

Giải Golf Toàn quốc Cựu học viên, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các Thầy/Cô có giấy mời.

Chủ tịch HĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới  Bùi Đức Thọ

Sân Golf Royal – Ninh Bình

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Khai mạc Giải Tennis Cây vợt Vàng Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ VII. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Đảng ủy viên, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, BCH Công đoàn trường, đại diện các nhà tài trợ và các CBGV đăng ký tham dự giải.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Sân Tennis

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 24/3/2024

05h00

Hành trình “Tháng Ba biên giới”. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, BTV Đoàn TN và đ/c Nhân (HSV).

Bí thư Đoàn trường Vũ Trí Tuấn

Đồn Biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Ngày hội tuyển dụng trong Tuần nghề nghiệp và việc làm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh (P.CTCT&QLSV); Doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng; Sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Khu vực trước Nhà A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h30

Bế mạc Giải Tennis Cây vợt Vàng Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ VII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Đảng ủy viên, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, BCH Công đoàn trường, đại diện các nhà tài trợ và các CBGV đăng ký tham dự giải.

Chủ tịch CĐ Trường Nguyễn Hữu Đồng

Sân Tennis

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 09h00 thứ Ba, ngày 19/3/2024Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động (ngành mới). Thành phần: Đ/c Ngân (K.KT&QLNNL), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân – Trưởng Khoa KT&QLNNL – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Ba, ngày 19/3/2024Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch (ngành mới). Thành phần: Đ/c Hoàng (K.DL&KS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Phạm Trương Hoàng – Trưởng Khoa DL&KS – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 13h00 thứ Ba, ngày 19/3/2024Chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: “Hướng dẫn thực hành Tiếng Việt”. Thành phần:  Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 19/03/2024: Tiếp và làm việc với đoàn trường ĐHTH West of England. Thành phần: Đ/c Thành (V.ĐTQT), cùng các đ/c: Giang, Bẩy, Hương Lan, Hoàng Lan (V.ĐTQT). Chủ trì: PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng 306 Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 19/3/2024Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu (ngành mới). Thành phần: Đ/c Thế (Khoa Toán KT), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Nguyễn Mạnh Thế – Khoa Toán Kinh tế – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 19/3/2024: Ngày hội “AEP Global Programs day 2024″. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện các trường đối tác: Đại học bang California, San Bernardino (Hoa Kỳ), Đại học Saxion (Hà Lan), Đại học Griffith, Đại học Macquarie (Úc); Đại học Waikato (New Zealand) và Đại học East Anglia (Vương Quốc Anh), V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Ba, ngày 19/3/2024: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo (ngành mới). Thành phần: Đ/c Hoàng (Khoa Toán KT), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Hà Minh Hoàng – Khoa Toán KT – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 16h30 thứ Ba, ngày 19/3/2024: Đoàn ĐHTH West of England làm việc với học viên chương trình Thạc sỹ QTKD MSc khóa 3 về kế hoạch đoàn đi trải nghiệm thực tế tại Vương quốc Anh hè 2024. Thành phần: Đ/c Thành (V.ĐTQT), cùng đoàn UWE và các đ/c: Giang, Bảy, Vân, Duy (V.ĐTQT), các học viên MSc khóa 3. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Tư, ngày 20/3/2024: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin (ngành mới). Chủ trì: Đ/c Tuấn (V.CNTT&KTS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Nguyễn Trung Tuấn – V.CNTT&KTS – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 20/3/2024Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 1: “Cộng đồng thanh niên Việt Nam, vai trò và các hoạt động” Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), Tuấn (ĐTN). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Tư, ngày 20/3/2024Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (ngành mới). Thành phần: Đ/c Tuấn (V.CNTT&KTS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Nguyễn Trung Tuấn – V.CNTT&KTS – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Tư, ngày 20/3/2024Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (ngành mới). Thành phần: Đ/c Tuấn (V.CNTT&KTS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Nguyễn Trung Tuấn – V.CNTT&KTS – Chủ tịch Hội đồng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm, ngày 21/3/2024Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 2: “Giới thiệu văn hóa Việt Nam – Các nghệ thuật truyền thống” Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Trọng (K.DLKS). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 22/3/2024Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 3: “Khởi nghiệp tại Việt Nam” Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Phương (CFVG). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 18h00 thứ Sáu, ngày 22/3/2024: Họp Ban cán sự các lớp cao học khóa 30 để triển khai công tác trao bằng thạc sĩ năm 2024. Thành phần: Đ/c Hưởng (V.ĐTSĐH), cùng toàn thể CBVC V.ĐTSĐH. Chủ trì: PGS.TS Vũ Thành Hưởng – Phó viện trưởng phụ trách V.ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

 Bảo vệ Luận án
 – 16h00 thứ Ba, ngày 19/3/2024NCS. Lê Hà Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ