(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 12 năm 2023 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2023
(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/3/2023

10h00

Làm việc với ACCA về thi Chứng chỉ ACCA tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh (V.KT-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc, Loan, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Đức, Thắng (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE, TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp về kiểm định AACSB. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ngọc A (V.TM&KTQT); T. Dũng (K.MKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp về phối hợp tổ chức thi IELTS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (CFVG); Thủy (TT.UDCNTT); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển Đào tạo từ xa trình độ đại học, đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xây dựng Chương trình Chất lượng cao Quan hệ công chúng, ngành Quan hệ công chúng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 195/QĐ- ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 21/3/2023

08h00

Hội thảo Khoa học: “Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng KH&ĐT, các đại biểu có giấy mời và các đ/c có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c: Cường, Nhượng, Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn (Bí thư ĐTN); Hà (P.CTCT&QLSV); Hiếu (K.LLCT).

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường 207 Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VP.Đ-ĐT chuẩn bị (Xe xuất phát lúc 07h00 tại sảnh A1)

14h30

Họp Tổ công tác soạn thảo các Quy định về tuyển sinh và đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Tổ soạn thảo Quy định theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban Phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo, Tuyên  (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/3/2023

08h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về Thiết kế sửa chữa: Giảng đường D2, Sân Tennis, Sân Bóng đá và Sân Thể thao. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Hương (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về công tác tổ chức và hoạt động của CFVG. Đ/c Chương (Hiệu Trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Đạt, Như, Dũng (CFVG Hà Nội).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

CFVG chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về công tác đào tạo trong mô hình Trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT. ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 84/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy K61. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.TCKT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCCB, P.HTQT, P.QTTB, TT.UDCNTT, Trạm Y tế, Đoàn TN.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xây dựng Chương trình Tiên tiến Kế hoạch tài chính, ngành Tài chính – Ngân hàng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo kiểm toán năng lượng các tòa nhà của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung, Mạnh, Tú (P.QTTB); Thìn (TT.DV&HTĐT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban tổ chức Dự án YSEALI. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Thắng (TT.KN&ĐMST) và các thành viên Tổ công tác Dự an YSEALI.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu.

15h30

Họp Hội đồng xây dựng Chương trình Tiên tiến Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 196/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tú (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thìn (TT.DV&HTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp giải quyết lương cho người lao động. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Hậu (P.TT-PC); Bảo, Thành (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thu Ba (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/3/2023

08h30

Họp Hội đồng xét chuyển ngạch chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp với Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế về công tác đánh giá cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đđ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Đức, Thắng (TT.NNKT); Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt của Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Bảo (P.TCCB); Đức (TT.NNKT), Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Hội nghị toàn thể viên chức Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Thắng (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế Tổ chức và quản lý đào tạo đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo các Quyết định số 591/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/12/2021, số 226/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2022, số 699/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Khoa Đại học tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công tác khảo thí tại các đơn vị liên kết. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (P.TCCB); Quang, Việt Anh (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp triển khai công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện Bộ Đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Ban Chuyên môn theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHKQTD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 24/3/2023

08h00

Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Trường, BCH Đoàn trường, BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, CLB/đội trực thuộc, cán bộ Đoàn toàn Trường, các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Vũ Trí Tuấn

Hội trường A – Nhà văn hóa

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ ra mắt Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Tuấn (Bí thư Đoàn TN); Dong (Chủ tịch Hội CCB), Đại lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Lê Bế mạc Chương trình Trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang, Trang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Thắng (TT.KN&STXH); Tuấn (K.KHQL); Trọng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHKTQD, ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/3/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 26/3/2023

16h00

Lễ Ký kết hợp tác giữa Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Quận đoàn Hai Bà Trưng, Đoàn Trường Đại học Mở, Đoàn Đại học Bách Khoa, Đoàn Trường Đại học Xây dựng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN) và các đ/c trong BTV Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên.

Bí thư Đoàn Thanh niên Vũ Trí Tuấn

Tượng đài Công an Nhân dân (Phố Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội)

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00 thứ Hai, ngày 20/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, Bài giảng số 4: “Giới thiệu về cộng đồng thanh niên Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), Tuấn (K.KHQL). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba, ngày 21/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, Bài giảng số 5: “Du lịch xanh tại Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), Trọng (K.DL&KS). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba, ngày 21/3/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia. Thành phần:  Đ/c Trung Tuấn, Quang Minh, Hoàn (V.CNTT&KTS), Long, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng V.CNTT&KTS. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Ba, ngày 21/3/2023: Tổ chức Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Khảo sát tại Tập đoàn AMACCAO. Thành phần:  Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT) và toàn thế sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Tập đoàn AMACCAO và P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba, ngày 21/3/2023: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thanh toán tiền giảng và rà soát học phí của sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE”. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE), Đ/c Thủy (TT.UDCNTT). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 07h30 thứ Tư, ngày 22/3/2023: Tổ chức Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Khảo sát tại Công ty Nhựa An Phát, Hải Dương. Thành phần: Đ/c Long, Giang, Trang (P.HTQT) cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Công ty Nhựa An Phát, Hải Dương và P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 22/3/2023: Thuyết trình của các diễn giả thuộc Tổ chức Hỗ trợ Nguồn lực Quốc tế tại Việt Nam (REI-Vietnam) về: “Mapping Culture for Business breakthrough”; “Necessary Strategies for Effective Public Speaking”; “Negotiating for success”. Thành phần: Đại diện P.HTQT, giảng viên K.NNKT, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, E-BBA, CFAB, Actuary, DSEB, Tiên Tiến, Chất lượng cao, POHE và giảng viên, sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT.  Địa điểm: Giảng đường D101. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm, ngày 23/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: “Thuyết trình cuối khóa học”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT) cùng toàn thế sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Năm, ngày 23/3/2023: Tổ chức Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Khảo sát tại Tập đoàn Viettel. Thành phần: Đ/c Long, Giang, Trang (P.HTQT), Thủy (TT.UDCNTT) cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Tập đoàn Viettel và P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 24/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: “Thuyết trình cuối khóa”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT) cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 07h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023: Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy tại Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh được phân công. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Bảy, ngày 25/3/2023: Tiếp nhận sinh viên ĐHCQ – K64 hoàn thành kỳ học GDQP&AN trở lại Trường (sinh viên học tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ; Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Công nghiệp, Hà Nội). Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ công tác được phân công. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Khu vực sảnh trước Nhà A1 và A2. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 Chủ Nhật, ngày 26/3/2023: Tiếp nhận sinh viên ĐHCQ – K64 hoàn thành kỳ học GDQP&AN trở lại Trường (sinh viên học tại Trường Quân sự, Bộ tư lệnh thủ đô, Sơn Tây). Thành phần: Đ/c Đức (P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ công tác được phân công. Chủ trì: Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Khu vực sảnh trước Nhà A1 và A2.  P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 15h30 thứ Hai, ngày 20/3/2023: NCS. Trần Văn Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm nhân thân, tính cách, hành vi phạm tội và gợi ý giải pháp quản lý nhà nước về phòng ngừa tội phạm”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.