(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2021
(Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 15/3/2021
08h30 Họp Hội đồng trường phiên 3 năm 2021. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB   chuẩn bị tài liệu
09h00 Khai mạc giới thiệu chung hệ thống PSC quản lý đại học chính quy; Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho trưởng Khoa/Viện). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Minh, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT) và trưởng Khoa/Viện, Trợ lý các Khoa/Viện; đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
15h00 Bàn giao phòng cho NXB và đơn vị thiết kế nội thất. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách giao nhận hồ sơ, tài liệu của các đơn vị: P.QTTB, P.TH, P.TCKT và các đ/c: Ngọc (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển); Đ/c Hương (nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển)); Tú (NXB). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng 712,713 tầng 7 Nhà A1 Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu
15h00 Tập huấn hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PSC (các chức năng dành cho Trưởng Bộ môn). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Minh, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT), Trưởng bộ môn, đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Đoàn Thanh niên báo cáo Thường vụ Đảng ủy về công tác nhân sự tham gia Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 ĐTN chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Tập thể lãnh đạo trường. Tập thể lãnh đạo trường và đ/c Thúy (P.TCCB). Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB   chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 16/3/2021
08h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ nhất. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Tạo, Đức, Huy Giang, Việt Anh, Lê Hà, Nhung, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT), đại diện công ty PSC và các CBGV quan tâm. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
08h30 Hội nghị Đảng ủy về thành lập Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp xét Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 61. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thùy, Thùy Trang, Huyền, Diệp, Hoa (K.NNKT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.ƯDCNTT; Viện ĐTTT,CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
14h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ hai. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Tạo, Đức, Huy Giang, Việt Anh, Lê Hà, Nhung, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT); đại diện công ty PSC và các CBGV quan tâm. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp xét tuyển hệ đào tạo từ xa đợt 2 năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT& ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
15h30 Làm việc với đơn vị thiết kế phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
15h30 Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông” Mã số KHGD/16-20.ĐT.029. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu theo quyết định số 84/QĐ-ĐHKTQD, ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng và các thành viên nghiên cứu của đề tài, đại diện VP.CTKHGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLKH, CNĐT chuẩn bị tài liệu
Thứ Tư 17/3/2021
08h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ nhất. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Huy Giang, Hoàng, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT. UDCNTT); và các CBGV quan tâm; đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
09h00 Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chính, Dũng (Khoa Bảo hiểm). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Tầng 6, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội K.BH chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp triển khai chuẩn bị minh chứng phục vụ công tác kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD,  P.TH, P.QLĐT, P.TCKT, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.QLKH, V.ĐTTTCLC&POHE, TT.UDCNTTTH, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, TT.KN&STXH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A2 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùngcác thành viên theo Quyết định số 744/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/11/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ hai. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Hoàng, Ngân Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT), và các CBGV quan tâm; đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P. QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tiểu ban số 9 các ngành đào tạo cấp IV thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (mã 731). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban số 9 – lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (mã 731) theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 và Quyết định bổ sung số 86 ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tiểu ban số 8 các ngành đào tạo cấp IV thuộc lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường (mã 785). Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban số 8 – lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường (mã 785) theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tiểu ban số 10 các ngành đào tạo cấp IV thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý (mã 734). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban số 10 – lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (mã 734) theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 và Quyết định số 86 ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
16h30 Trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Phòng. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường) và các viên chức được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Phòng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB   chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 18/3/2021
08h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý điểm). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, các chuyên viên P.QLĐT; Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT) và các CBGV quan tâm; đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 3109/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/3/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 K.BH chuẩn bị tài liệu
09h30 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Sơn (K.KHPT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra ĐHCQ đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các thành viên theo Quyết định số 118/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/02/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ xét tốt nghiệp và quản lý văn bằng chứng chỉ). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, các chuyên viên P.QLĐT; Thủy, Thảo, Q.Cường (Trung tâm UDCNTT) và các CBGV quan tâm; đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp Tập thể lãnh đạo trường. Tập thể lãnh đạo trường và đ/c Thúy (P.TCCB). Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB   chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 19/3/2021
08h00 Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh doanh nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội”. Ban Giám hiêu. Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường cùng toàn thể CBGV K.BĐS &KTTN,  đại biểu có giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 K.BĐS & KTTN chuẩn bị tài liệu
08h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý người dùng, hệ thống danh mục). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, các chuyên viên P.QLĐT; Thủy, Thảo, Q.Cường (TT.UDCNTT) và các CBGV quan tâm, đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
08h30 Kiểm tra công tác học tập giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên và dự Lễ tổng kết khóa học tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Cơ sở Hà Nam). Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tạo, Việt Anh (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TC-KT, P.TT, Đoàn TN, V.KT-KT, V.TM&KTQT, K.ĐT, K.TK, K.QTKD.

 

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – Cơ sở Hà Nam P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

(Xe đón tại sảnh A1 xuất phát lúc 07h30)

09h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng, cùng các CBVC Viện ĐTTT,CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (modul tuyển sinh đại học chính quy), tổng kết tập huấn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, các chuyên viên P.QLĐT; Thủy, Thảo, Q. Cường (TT.UDCNTT); Lâm (Viện CNTT&KTS) và các CBGV quan tâm, đại diện công ty PSC. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 612 A2 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Tổ công tác thực hiện quy trình bầu Hội đồng trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Đ/c Nhượng, Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Huê (Y tế); Tùng (PSA). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
19h00 Livestream công bố phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT) và các thành viên Ban TVTS Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng máy tính Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu