(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (Từ ngày 14/3/2021 đến ngày 20/3/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2022
(Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/3/2022

08h30

Họp về kết hợp với đối tác Singapore cho sinh viên thực tập và học các khóa học ngắn hạn về CNTT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thuỷ, Nghị Hoàng (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT), Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: K.Toán KT, K.Thống kê, V.CNTT&KTS, V.NHTC (chương trình Fintech), V.ĐTTT,CLC&POHE, V.TM&KTQT, V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp bàn về cơ chế tài chính trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường, Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Hưng, Hưởng, Hằng, Thắng, Tuấn Anh, Hoà, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30 Hội Sinh viên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu về phương án kiện toàn nhân sự và cuộc thi khởi nghiệp I-start Up. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV) và các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 HSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường mã số KTQD2021.01TĐ: “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch covid-19” do PGS.TS. Phạm Hồng Chương làm chủ nhiệm. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KHĐT), cùng các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng KHĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chủ biên và nhóm nghiên cứu  chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá NEU League S3 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy (P.TCCB); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Long (P.TT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Vân (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Nhân (K.KT&QLNNL); Vân, Cường, Hùng, Hiền, Tình (BM.GDTC); Huê (Trạm Y tế); Ngọc, Linh (Đoàn TN).

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

18h30

Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học, Tập thể CBVC Viện Đào tạo Sau đại học và các đồng chí quan tâm tới tuyển sinh và đào tạo Sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 15/3/2022

08h30

Họp Đoàn chuẩn bị tham dự phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – 3 chương trình đào tạo của Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sở TN& MT tỉnh Nghệ An

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác tiếp cận các khóa học hiện đại Coursera. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Tùng, Giang, Quân (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Bảo (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo nhu cầu và phương án trang bị mạng, máy chiếu cho giảng đường và máy tính văn phòng cho các đơn vị. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các cán bộ phụ trách.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thống nhất quy trình giao, nghiệm thu giáo trình và phương án thanh toán giáo trình. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TCKT); Trung (P.QTTB), Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án thiết kế hạng mục: khán đài sân bóng đá, chỉnh trang vườn cây sát Trường Xây dựng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, Công đoàn trường và Đại diện Câu lạc bộ Bóng đá, Đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 16/3/2022

08h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ và công tác Đảng vụ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB);  Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát các Thỏa thuận hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương và các tổ chức quốc tế. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c  Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng (HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Làm việc với đơn vị thi công gói thầu: Lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và Đơn vị tư vấn giám sát, Tổ giám sát của trường, Đơn vị thi công.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về kế hoạch tổ chức Tuần nghề nghiệp và việc làm mùa Xuân 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Ngọc, P.Linh (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Dự Hội nghị tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và đ/c: Bao, Thu (BCHCĐT).

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

15h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các CTĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Sơn (K.KHPT); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Trường (K.MTBDKH&ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung, Trinh (P.QTTB); Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Thành, Vân (P.QLKH); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế);  Linh (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Khoa Đại học tại chức báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Đề án phát triển đào tạo đại học VLVH. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các viên chức Khoa Đại học tại chức.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/3/2022

08h30

Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Hội đồng KH&ĐT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đại diện lãnh đạo các Bộ môn, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2022, Chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2022, Đại diện nhóm Nghiên cứu công bố quốc tế đợt 1 năm 2022 và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hiếu (V.ĐTQT); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT- PC chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tiền lương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022, công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, P.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 18/3/2022

08h30

Họp Tổ công tác chuẩn bị Đề án xây dựng cơ sở 2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Khai mạc Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng 05 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Sơn (K.KHPT); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Linh (Đoàn TN); Huê (Trạm Y tế) và viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Các thành viên Hội đồng tự đánh giá, giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Kinh tế và quản lý đô thị, Hệ thống thông tin quản lý.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị, thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c lãnh đạo các đơn vị chức năng; lãnh đạo khoa/viện và thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá các CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tâng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 19/3/2022

08h00

Tham dự khai mạc – Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT tạo phòng họp trực tuyến và trực kỹ thuật

08h00

Làm việc với Tập đoàn Đèo Cả và tham dự Tọa đàm “Tam quản”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Quy Nhơn, Bình Định

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

08h30

Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn; nhóm cán bộ hỗ trợ và đoàn thể; nhóm giảng viên của 05 CTĐT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Các phòng phỏng vấn tại nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các Khoa/Viện, nhóm nhà tuyển dụng, nhóm sinh viên, nhóm cựu sinh viên của 05 CTĐT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Các phòng phỏng vấn tại nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) năm 2022. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và toàn thể CBGV Viện QTKD tham dự.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị

Chủ Nhật 20/3/2022

08h00

Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị, thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các lãnh đạo các đơn vị chức năng, lãnh đạo các Khoa/Viện và thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá của 05 CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2022”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, Hội SV, BLĐ Khoa/Viện, 100 Bí thư tham gia Hội thi.

Bí thư ĐTN Nguyễn Bích Ngọc

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Tham dự phiên họp của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT tạo phòng họp trực tuyến và trực kỹ thuật

13h30

Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị, thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các lãnh đạo các đơn vị chức năng, lãnh đạo các Khoa/Viện và thành viên các tổ chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá của 05 CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

 – 18h00 thứ Tư, ngày 16/3/2022: Tập huấn Ứng dụng CNTT: Tập huấn LMS nâng cao. Thành phần: Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT) và các cán bộ, giảng viên quan tâm. Chủ trì: Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Tập huấn Online trên MS Teams. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 13h30, thứ Hai ngày 14/03/2022: NCS. Nguyễn Phương Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại của Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Hai ngày 14/03/2022: NCS. Lê Thị Hồng Tâm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ