(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 11 năm 2023 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2023
(Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/3/2023

10h00

Tiếp và làm việc với Bà Marieke Niewendijk – Giám đốc quốc gia tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục đại học NUFFIC – Hà Lan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trường, Thành (K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp triển khai kết hợp với IIG Việt Nam và ICDL Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học quốc tế MOS và ICDL. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TH, P.QLĐT, TT.UDCNTT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.CNTTKTS chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng xét NGND, NGUT năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai hoạt động kiểm định với tổ chức AACSB. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc, Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ngọc A (V.TM&KTQT); T.Dũng (K.MKT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, P.HTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn (TT.ĐTLT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/3/2023

07h30

Kiểm tra công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên khóa 64 tại trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (Hà Nam). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Lê Hà (P.QLĐT); Cường (V.ĐTSĐT) và các thành viên Tổ công tác được phân công.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
(xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh Nhà A1)

09h00

Lễ khai mạc Chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Program” hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang, Trang (P.HTQT); Thắng (TT.KN&STXH); Thủy (TT.UDCNTT); Trọng (K.DL&KS); Tuấn (K.KHQL) và các sinh viên tham dự chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm tra công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên khóa 64 tại trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự, Bộ tư lệnh thủ đô (Sơn Tây). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Lê Hà (P.QLĐT); Cường (V.ĐTSĐT) và các thành viên Tổ công tác được phân công.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây)

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Làm việc với Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đ/c Bùi Đức Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), đ/c Hoàng Văn Cường (Chủ nhiệm UBKT Đảng úy – Phó hiệu trưởng) và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Phòng 206 nhà 1C ĐUK các trường ĐH,CĐ Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.
(xe xuất phát lúc 14h45 tại sảnh Nhà A1)

Thứ Tư 15/3/2023

08h00

Tổ chức cuộc thi “AEP Master Chef 2023”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TT, P.TH, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV; đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình TT, CLC, BA & POHE; liên chi đoàn VĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân khấu tròn ngoài trời

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu, Đại sứ quán Sri Lanka. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Tùng (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); đại diện lãnh đạo các Bộ môn có học phần đang triển khai xây dựng ngân hàng đề thi tự luận và ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai kế hoạch tổ chức chương trình NEU-Concert 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TH, P.QTTB, TT.UDCNTT, TT.DV&HTĐT, P.TT, ĐTN, HSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát quy trình phách điện tử và lưu trữ hồ sơ công tác khảo thí. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo và thôi học đối với sinh viên ĐHCQ đợt 1, năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo và Tiểu ban công tác tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Nhượng, Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các TB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 16/3/2023

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia: Cơ sở khoa học phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Lợi (K.KH&PT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Thành, Vân (P.QLKH) và Ban chủ nhiệm đề tài KX04.16/21-25, các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, Đề tài KX04.16/21-25 chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng xét hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với đoàn Trường Kinh tế Cao cấp (HSE), Nga. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Giang (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Khoa Du lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng “Đề án phát triển đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Du lịch và giải trí tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 171/QĐ-ĐHKTQD ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Đề án thí điểm Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐKH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT – Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp giải quyết lương cho người lao động. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Hậu (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&PPOHE); Bảo, Thành (P.TCCB); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thu Ba (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ Khóa học Bồi dưỡng Hán ngữ (khóa A+B) phối hợp với Đại học Hà Bắc, Trung Quốc tổ chức dành cho sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trinh (P.QTTB); Nghị, Cường, Dũng, Sang (TT.UDCNTT) và toàn thể sinh viên đã tham gia khóa A và khóa B của chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn GDVN, các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 17/3/2023

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 591/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/12/2021; số 226/QĐ-ĐHKTQD, ngày 27/4/2022; và số 699/QĐ-ĐHKTQD, ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế IFEAMA lần thứ 17: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh của một châu Á đang chuyển mình”. Ban Giám hiệu, cùng thành viên các Ban Hội thảo theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD,  P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ các công việc xây dựng và mua sắm năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT) và các cán bộ phụ trách liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác quản lý đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thành (V.ĐTSĐH); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và Trưởng các Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban tổ chức Dự án YSEALI. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Thắng (TT.KN&ĐMST) và các thành viên Tổ công tác Dự an YSEALI.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 18/3/2023

07h30

Kiểm tra công tác đào tạo GDQP&AN cho khóa 64 tại Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Hùng Vương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Lê Hà (P.QLĐT); Cường (V.ĐTSĐH) và các thành viên Tổ công tác được phân công.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT. GDQP&AN, Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
(xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh Nhà A1)

08h00

Chương trình “Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023”. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.TH, K.MT,BĐKH&ĐT, BCH Đoàn TN, Chi ủy CBSV và BTK Hội SV.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Sảnh Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2023 – Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan (Chương trình MDE). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ của Chương trình MDE và toàn thể CBGV Khoa KTH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 19/3/2023

08h30

Khai mạc Ngày hội tuyển dụng của Tuần Nghề nghiệp và Việc làm – NEU Career Week 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT): Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và  đại diện Lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, Sinh viên quan tâm đến chương trình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Quận đoàn Hai Bà Trưng phát động ngày “Chủ nhật xanh” năm 2023. Đ/c Tuấn (Bí thư Đoàn TN), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội SV.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Tượng đài Công an Nhân dân – Phố đi bộ Trần Nhân Tông

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 14h00 thứ Hai ngày 13/3/2023: Hội Sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch các Cuộc thi học thuật triển khai sắp diễn ra. Thành phần: Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV), Tuấn (ĐTN), Nhân (HSV). Chủ trì: Chủ tịch HSV Lê Trí Nhân. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. HSV chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Hai ngày 13/3/2023: Tiếp và làm việc với đoàn Đại học California Riverside, Mỹ. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT); Lan Hương, Hiệp, Việt, Thư, Hằng (V.QTKD). Chủ trì: PGS.TS Lê Thị Lan Hương – Viện trưởng. Địa điểm: Phòng 206 – Nhà 12. Viện QTKD chuẩn bị.

– 16h00 thứ Hai ngày 13/3/2023: Tổ chức buổi tư vấn thông tin học bổng và cơ hội học tập tại Đại học California Riverside, Mỹ. Thành phần: Đ/c Long, Giang (P.HTQT); Lan Hương, Hiệp, Việt, Thư, Hằng (V.QTKD). Chủ trì: PGS.TS Lê Thị Lan Hương – Viện trưởng. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hoá. V.QTKD chuẩn bị.

– 13h00 thứ Ba ngày 14/3/2023: Tổ chức giao lưu sinh viên trong khuôn khổ chương trình Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore và tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P. HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 15/3/2023: Tổ chức Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, bài giảng số 2: “Giới thiệu về lịch sử và địa lý Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 15/3/2023: Họp rà soát, triển khai quy định gửi xe ô tô tại Nhà Trung tâm đào tạo. Thành phần: Đ/c Dũng, Trung, Công (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tùng (PSA). Chủ trì: ThS Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng P.TH. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.TH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 16/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, bài giảng số 3: “Start-up và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thắng (TT.KN&STXH). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Năm ngày 16/3/2023: Tổ chức Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Khảo sát tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: 172 Tôn Thất Thuyết. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 07h00 thứ Sáu ngày 17/3/2023: Tập huấn cán bộ lớp, cán bộ đoàn cho sinh viên Chương trình TT,CLC,BA&POHE Khóa 64. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng, Đoàn TN, cùng toàn thể VC V.ĐTTT,CLC&POHE và các đồng chí có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Thái Nguyên. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h00 thứ Sáu ngày 17/3/2023: Chương trình trao đổi Overseas Immersion Program hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: “Giao lưu sinh viên giữa hai trường”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 13h30, thứ Tư ngày 15/03/2023: NCS. Nguyễn Thị Thu Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Tư ngày 15/03/2023: NCS. Phạm Thị Thu Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của thái độ đối với nghề nghiệp đến ý định làm việc trong lĩnh vực khách sạn của thế thệ Z tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, thứ Sáu ngày 15/03/2023: NCS. Đinh Vân Oanh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại của thực khách trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: