(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 11 năm 2022 (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2022
(Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/3/2022

09h00

Họp chuẩn bị Khảo sát sơ bộ – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Toàn, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Ngân (K.KT&QLNNL); Sơn (K.KH&PT); Hùng (K.ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 08/3/2022

08h30

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu kế hoạch Tháng thanh niên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên.

Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Đoàn khảo sát sơ bộ Kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Toàn, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

  Thứ Tư 09/3/2022

08h30

Khảo sát sơ bộ – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thúy (P.TCCB); Sen (TT.TTTV); Thành viên các Hội đồng tự đánh giá chất lượng 05 CTĐT: Kinh tế phát triển, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế và quản lý đô thị; và viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo hợp tác đào tạo với đối tác Titops kết hợp với Lithan – eduCLaaS (Singapore). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thuỷ, Hoàng (TTUDCNTT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp về công tác thi công Thư viện và Nhà văn hóa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Tần (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hà, Mai (P.TCKT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Dự họp về công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Hội trường A Bộ GD&ĐT

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Vietnam Airlines về triển khai các hoạt động cho sinh viên năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Q.Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Linh (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, Xe xuất phát lúc 13h20 tại sảnh A1

14h00

Đánh giá hàng mẫu lắp đặt tại Thư viện và Nhà văn hóa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Hà, Mai (P.TCKT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Đại diện đơn vị thi công đồ gỗ, đơn vị tư vấn giám sát.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Tầng 2 Thư viện Phạm Văn Đồng

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về kiến nghị của VC,NLĐ các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Sen (TT.TTTV); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/3/2022

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ mùa xuân 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Khoa Du Lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu về cơ sở thực hành. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Đức, Thu Hương (K.DL&KS); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Trao đổi sinh viên giữa Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Khoa Quản trị Kinh doanh và Marketing Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Lợi (V.TM&KTQT) và Trưởng các Bộ môn thuộc V.TM&KTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2022 theo Quyết định số 497/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2022 của Hiệu trưởng và các đ/c: Vinh, Trung (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban Điều hành mạng lưới Cựu sinh viên), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QLKH, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, K.KHPT, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường tầng 1 trụ sở HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, Xe xuất phát lúc 12h15 tại sảnh A1

Thứ Sáu 11/3/2022

08h30

Họp Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng theo Quyết định số 496/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo Từ xa đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp kiểm tra tiến độ viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Thành (V.ĐTSĐH); Thế (K.Toán); Ánh (V.KTKT); Hương (V.QTKD); Hoàng (K.DL&KS); Tùng (K.QTKD); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h30

Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học, tập thể CBVC Viện ĐTSĐH và các đồng chí quan tâm tới dự.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/3/2022

   

Chủ Nhật 13/3/2022

   

Thông báo  

Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Sáu ngày 11/3/2022: NCS. Trần Thị Lê Na bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của hành vi lãnh đạo tới sự hài lòng của nhân viên – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vùng Bắc Trung Bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 14h30, thứ Bảy ngày 12/3/2022: NCS. Trần Anh Trường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm. P501 Nhà A2 Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo > Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

                                         Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                       Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ