(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 11 năm 2021 (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2021
(Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 08/3/2021
10h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt tuyển dụng tháng 3 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1  
15h00 Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTQD, ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 09/3/2021
08h00 Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ma trận chuẩn đầu ra các học phần của chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Dong (Khoa Toán KT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và Trưởng Khoa/Viện/Trưởng BM các ngành đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng và Trưởng, Phó trưởng tiểu ban CTĐT theo đề xuất của Trưởng Khoa/Viện. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng 1001 tầng 10 Nhà A2 P.QLĐT,P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
08h30 Tiếp và làm việc với Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Hà Thanh, Hồng (K.MT-BĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing); Đại diện đơn vị thiết kế; Chuyên gia độc lập về môi trường – xã hội. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
09h30 Tiếp đại diện JICA về khả năng hợp tác triển khai chương trình JICA CHAIR. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT) Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021, công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2020. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, P.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Ngọc (ĐTN); Nga (V-Startup); Tùng (PSA). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH  chuẩn bị tài liệu
13h30 Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2021. Ban Giám hiệu, Hội đồng KH & ĐT, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2021, đại diện nhóm Nghiên cứu công bố quốc tế đợt 1 năm 2021. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.QLKH  chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB) và tập thể lãnh đạo mở rộng của Viện Đào tạo quốc tế. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp về việc thẩm định bằng đại học và chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ tuyển sinh và xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Thắng, Tuấn Anh, Hòa, Quang (V.ĐTSĐH). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB) và tập thể lãnh đạo mở rộng của Khoa Du lịch và Khách sạn. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp chuẩn bị công tác Giới thiệu thông tin sau đại học năm 2021.

 

Đ.c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Dũng (P.TH); Thành, Hưởng, Tuấn Anh, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH) và đại diện V-startup. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2020-2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 902/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/12/2020. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
Thứ Tư 10/3/2021
08h30 Hội nghị Đảng ủy về công tác thành lập Hội đồng trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Tập thể lãnh đạo trường về thành lập Hội đồng trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB). Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường phổ biến và triển khai Kế hoạch thực hiện quy trình thành Hội đồng Trường.

 

Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Dong (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường), Đ/c Ngọc (Bí thư Đoàn Trường), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường là viên chức trong Trường và Trưởng các đơn vị thuộc Trường. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 11/3/2021
08h30 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Xây dựng. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ và chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
14h30 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu Chuẩn đầu ra tiếng Anh khóa 59 hệ ĐHCQ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, N.Giang (P.QLĐT); Toại (P. KT&ĐBCL); Thùy, Diệp (K.NNKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư. Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Sơn (K.KHPT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 12/3/2021
08h30 Họp xét học bổng Erasmus+ đi trao đổi ngắn hạn tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
10h30 Ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo ngắn hạn với Trung tâm Dạy nghề tỉnh Bắc Giang. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Nghĩa (P.TT) và các viên chức TT.NCTVKT&KD. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu
11h00 Hành trình về nguồn và Lễ kết nạp Đảng viên chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện VP.Đ-ĐT, Ban Thường vụ Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Đoàn TN chuẩn bị tài liệu

 

 

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch ứng viên đợt tuyển dụng tháng 3 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
18h30 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTSĐH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 13/3/2021
08h30 Toạ đàm: “Đào tạo cử nhân Thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội”. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Viện ĐTTT,CLC&POHE; Khoa Marketing, cùng các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng hội thảo tầng G Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
Chủ Nhật 14/3/2021
09h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh năm 2021. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức V.QTKD. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
Thông báo  
 
Bảo vệ Luận án

16h00, thứ Năm ngày 11/03/2021: NCS. Nguyễn Thanh Lân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố tác động đến gia tăng giá trị đất đô thị tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD bất động sản), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

13h30, thứ Sáu ngày 12/03/2021: NCS. Nguyễn Thị Lê Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

16h30, thứ Sáu ngày 12/03/2021: NCS. Ngô Quốc Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của thể chế đến nghèo đa chiều ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: