(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 10 năm 2023 (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023
(Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/3/2023

08h00

Khám sức khỏe nữ viên chức và người lao động nhân dịp 8/3/2023. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng toàn thể Nữ viên chức và người lao động của Trường.

Phó Chủ tịch CĐT Hồ Quỳnh Anh

Phòng 201 Nhà A2

BNC chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu gặp mặt Ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá tham dự giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Bảo (P.TCCB); Trung (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Vân (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Cường, Vân (BM.GDTC); Tuấn, Nhân (ĐTN); Đại diện Hội sinh viên và toàn thể các thành viên Ban huấn luyện, đội tuyển theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2023 của Hiệu trưởng và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Ban HL chuẩn bị

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

Thứ Ba 07/3/2023

08h00

Khám sức khỏe Nữ viên chức và người lao động nhân dịp 8/3/2023. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng toàn thể Nữ viên chức và người lao động của Trường.

Phó Chủ tịch CĐT Hồ Quỳnh Anh

Phòng 201 Nhà A2

BNC chuẩn bị tài liệu

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Quản trị kinh doanh về việc thành lập Trường Kinh doanh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB) và toàn thể CBGV V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Nhu cầu nguồn nhân lực xây dựng chính sách công đến năm 2030”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại biểu có giấy mời và toàn thể viên chức K.KHQL.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phát triển chương trình LKĐT với Đại học West of England, Vương quốc Anh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Tùng, Long (P.HTQT); Giang, Bảy, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy tại sự kiện “Open day” do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 19/3/2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TT, Đoàn TN, các Khoa/Viện có đăng ký gian hàng tại sự kiện ngày 19/3/2023.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng phương án tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ gắn với lớp sinh viên ngành/chuyên ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 08/3/2023

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Quản trị kinh doanh về việc thành lập Trường Kinh doanh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB) và toàn thể CBGV K.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác rà soát, chuẩn hóa các quy trình học vụ quản lý đào tạo đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, P.TTPC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và đ/c: Bao, Huyền, Mai, Thu, Vân (BCH) và các đ/c có giấy mời.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/3/2023

14h00

Họp Hội đồng xét học bổng của Ngân hàng Vietcombank năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với đại diện Học viện toàn cầu AMITY, Singapore. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Trang (P.HTQT); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Du lịch và khách sạn về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Khoa Du lịch và Khách sạn.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.DLKS chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/3/2023

07h15

Đại hội Công đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đại biểu chính thức của Đại hội và khách mời.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Hội trường A Nhà văn hóa

Các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu và phục vụ

09h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học the Fraser Valley, Canada. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm của Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Đồng (UVTV CĐGDVN), cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00 Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hương (V.QTKD); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB); Tuấn (TT.ĐTLT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH); Cảnh (V.PTBV). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Làm việc với Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ tại Hà Nội. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tuấn, Linh (ĐTN); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/3/2023

07h30

Lễ ra quân Tháng thanh niên và tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới tại tỉnh Bắc Ninh. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Tuấn (ĐTN); Khôi, Trang (CBSV); Nhân (HSV); cùng các đ/c BTV ĐTN; Chi ủy CBSV và BTK HSV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Huyện Tiên Du và Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Lễ Trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2020 – 2022 Chương trình Thạc sỹ PGSM. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quế (V.NHTC) và Đại diện ĐH Quản trị Paris, cùng các học viên cao học PGSM.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

12h00 Giải Golf cựu học viên và cựu sinh viên toàn quốc năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các Thầy/Cô có giấy mời. Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ Sân Golf Skylake P.CTCT & QLSV chuẩn bị

Chủ Nhật 12/3/2023

   

Thông báo  

– 08h30 thứ Ba ngày 07/3/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên hợp tác giữa Trường ĐH KTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, bài giảng số 1: “Khái quát về Kinh tế Việt Nam”. Thành phần:  Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT), cùng toàn thể sinh viên tham gia chương trình. Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 511 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba ngày 07/3/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 10h30 thứ Tư ngày 08/3/2023: Tiếp và làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế về kế hoạch tuyển sinh lưu học sinh năm học 2022-2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Long, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: A3 – 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Năm ngày 09/3/2023: Tiếp và làm việc với Trường Quản trị Kinh doanh Burgundy, Pháp. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Sáu ngày 10/3/2023: Tiếp và làm việc với Trường O.P. Jindal Glonbal Unicersity, Ấn Độ. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Đ/c Bảo (P.TCCB). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 15h00 thứ Hai ngày 06/3/2023: NCS. Trần Văn Hào bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại khu vực Bắc Trung bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Ba ngày 07/3/2023NCS. Lê Ngọc Thơm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài từ liên minh Châu Âu vào Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, mã số: 9310104. Địa điểm:P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Sáu ngày 10/3/2023NCS. Trần Thị Ngọc Tú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                          Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                             Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: