(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 10 năm 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021
(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 01/3/2021
05h30 Bàn giao sinh viên ĐHCQ khóa 62 đi học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, Trạm Y tế, P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Đại diện lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện: Khoa ĐT; Khoa TK, Khoa QTKD, Viện KT-KT, V.TM&KTQT và các thành viên Tổ công tác. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Sảnh trước Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
09h00 Họp Hội đồng thẩm định chất lượng Tạp chí quốc tế uy tín năm 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLKH  chuẩn bị tài liệu
12h30 Bàn giao sinh viên ĐHCQ khóa 62 đi học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, Trạm Y tế, P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Đại diện lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện: Khoa Toán KT, Khoa KHQL, Khoa KTH, Khoa NNKT, Khoa BH, Khoa MTBĐKH&ĐT, V.NHTC, V.CNTT&KTS và các thành viên Tổ công tác. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Sảnh trước Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 Phòng Quản trị thiết bị Báo cáo Ban Giám hiệu về dự án Digital NEU-MB. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TH, P.TCKT, TT.UDCNTT, Viện NHTC. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
16h00 Họp Ban quản lý Dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý Dự án theo quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 BQL chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 02/3/2021
05h30 Bàn giao sinh viên ĐHCQ khóa 62 đi học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, Trạm Y tế, P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, Đại diện lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện: Khoa KH&PT, Khoa Luật, Khoa KT&QLNNL, Khoa BĐS&KTTN, Khoa DL&KS, Khoa Marketing và các thành viên Tổ công tác. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Sảnh trước Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 Dự khai mạc kỳ học GDQP&AN tại Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội) Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Hoàng Hà (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, Trạm Y tế, P.CTCT&QLSV, P.TT, Khoa Toán KT, Khoa KHQL, Khoa KTH, Khoa NNKT, Khoa BH, Khoa MTBĐKH&ĐT, V.NHTC, V.CNTT&KTS. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Trường Quân Sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô

(Sơn Tây)

Xe đón đại biểu lúc 12h00 tại sảnh A1
Thứ Tư 03/3/2021
08h00 Dự khai mạc kỳ học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đ/c: Đức, Cường (P. QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TCKT, Khoa KH&PT, Khoa Luật, Khoa KT&QLNNL, Khoa BĐS&KTTN, Khoa DL&KS, Khoa Marketing. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Trường Đại học Hùng Vương Xe đón đại biểu lúc 5h30 tại sảnh A1
08h30 Toạ đàm: “Đào tạo cử nhân Quản lý thị trường đáp ứng nhu cầu xã hội”. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Viện ĐTTT,CLC&POHE; Viện TM&KTQT, cùng các đại biểu có giấy mời và Thầy Cô quan tâm. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, HN Xe đón đại biểu lúc 07h30 tại sảnh A1
10h00 Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai các hoạt động theo MOU với 844. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC Trung tâm KN&STXH và đại diện đơn vị 844. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT.KN&STXS chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp bàn giao mặt bằng và chuẩn bị công tác thi công nhà Dân số, KTX nhà 14. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương (P.QTTB); Tuấn, Lâm, Hảo (TT.DVHTĐT); Tú (NXB); Chi (P.TCKT); Dũng (P. TH). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
15h30 Thương thảo hợp đồng gói thầu cung cấp sách, tạp chí của dự án Thư viện điện tử dung chung. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Chi, Dương Mai (P.TCKT); Phượng (Viện ĐTTT, CLC&POHE). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 04/3/2021
08h00 Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo Quyết định của của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TYT chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp rà soát tiến độ hoàn thiện phần mềm tổng thể. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); đại diện lãnh đạo TT.TTTV và đại diện Công ty PSC. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp triển khai công rà soát chương trình đào tạo đại học chính quy. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Nhượng (P.TCCB); Trưởng Khoa/Viện đào tạo; Ngọc (V. ĐTTT, CLC&POHE); Dong (Khoa Toán KT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 05/3/2021
08h00 Họp Tổ công tác giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Hậu (P.TT-PC); Đồng (VP.Đ-ĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Đức (P.QLĐT); Ngọc (Viện ĐTTT,CLC&POHE); Tuyên (P.TCCB). Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp tập thể lãnh đạo về kế hoạch thành lập Hội đồng trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và Đ/c Nhượng (P.TCCB). Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TC-CB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
18h30 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTSĐH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 06/3/2021
Chủ Nhật 07/3/2021
Thông báo  
09h00, thứ Ba ngày 02/3/2021: Họp rà soát kiến nghị của viên chức, người lao động các đơn vị tại Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021. Thành phần: ThS. Bùi Đức Dũng (Trưởng phòng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV và các đ/c: Quỳnh Anh, Phương (P.TH). Chủ trì: ThS. Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng Tổng hợp. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.TH chuẩn bị tài liệu.

16h30, thứ Năm ngày 04/3/2021: Gặp mặt thí sinh lớp 12 trúng tuyển chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 17, kỳ mùa xuân 2021. Thành phần: TS. Đồng Xuân Đảm (Viện trưởng), cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT và các thí sinh trúng tuyển. Chủ trì: TS. Đồng Xuân Đảm – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

16h30, thứ Tư ngày 03/3/2021: NCS. Doãn Văn Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Ghi chú: