(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 09 năm 2023 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2023
(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/02/2023

08h00

Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước: Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT (Trưởng/Phó Khoa, Bộ môn); Lãnh đạo các phòng chức năng, các trung tâm, và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo Tự đánh giá của 5 chương trình đào tạo làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát công tác triển khai các hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Hội (TC.KT&PT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.TCKT,TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình LKĐT Cử nhân Tài chính và Quản lý La Trobe – NEU khóa 1 – đợt 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp đoàn công tác của Tổ chức kiểm định chất lượng AACSB (Hoa Kỳ). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Giám đốc CFVG), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục AACSB (Hoa Kỳ). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN)  và toàn thể viên chức P.KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước: Phỏng vấn Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo Hội đồng trường và Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chính, Đường (K.BH); Bích, Quang (K.TK); Nam, Trường (K.Luật); Thùy, Trang (K.NNKT); Thảo, Bao (K.BĐS&KTTN) và toàn thể viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường thống nhất nội dung chỉnh sửa Đề án tuyển sinh, mục tuyển sinh đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức cho sinh viên khóa 64 đi học GDQP&AN đợt tháng 3/2023 Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Lê Hà, Trần Hà (P.QLĐT); Tùng (PSA); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, P.TH, P.QTTB Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Đại học Tại chức và Phòng Thanh tra – Pháp chế về thi kết thúc học phần tại các địa phương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Quang, Việt Anh (K.ĐHTC); Dũng, Giang (P.TT-PC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 28/02/2023

08h00

Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước: Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ Tự đánh giá. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT (Trưởng/Phó Khoa, Bộ môn); Lãnh đạo các phòng chức năng, các trung tâm, và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG của 5 CTĐT làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng tư vấn), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2023 và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ chức buổi tư vấn thông tin học bổng và cơ hội học tập tại Trường Đại học ESSCA, Pháp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quân, Giang (P.HTQT); Hương (V.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B101 Nhà A2

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên đi trao đổi theo diện học bổng SEED của Chính phủ Canada. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Tổ chức thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Tầng 6
Nhà A2

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác soạn thảo các Quy định về tuyển sinh và đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên tổ soạn thảo Quy định theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi Tin học văn phòng thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT), Tuấn (Đoàn TN); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Tùng (PSA) và đại diện IIG, đại diện Trung ương Đoàn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

16h00

Bế mạc Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các Thành viên Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành: Thống kê Kinh tế, Bảo hiểm, Kinh tế Nông nghiệp, Luật, Ngôn ngữ Anh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 01/3/2023

07h00

Tổ chức thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Tầng 6
Nhà A2

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

08h00

Tọa đàm đối thoại chính sách: Đổi mới thể chế kinh tế tại Việt Nam, hướng tới nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng tư vấn, Hội đồng KH&ĐT, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các bộ môn, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể CBVC, người lao động Viện Quản trị kinh doanh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h00

Tổ chức thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Tầng 6
Nhà A2

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch chuyển đổi số cho hệ SĐH và phi chính quy. Đ/ Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy, Nghị, Hiền, Chung (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Quản trị kinh doanh về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

16h00

Công đoàn Giáo dục Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Thọ (Bí thứ Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Công đoàn trường và các đ/c: Nghĩa (P.TT); Thu, Bao, Mai (BCH CĐT).

Công đoàn GDVN

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp công tác tổ chức YSEALI regional workshop 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang, Giang (P.HTQT); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Thành (P.QLKH); Quỳnh Anh (P.TH); Hà (P.TCKT); Hiền (P.QTTB); Tuấn (K.ĐT), An, Nhung (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/3/2023

08h30

Họp Tổ công tác thành lập Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức Tuần lễ việc làm NEU Career Week 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định về giảng dạy theo phương pháp Lý thuyết – Thảo luận tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Mrs. Lynne – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Minh Truyền, Đài Loan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Phương, Yến (TT.ĐTTX); Long, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Bộ môn Giáo dục thể chất về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo mở rộng Bộ môn Giáo dục thể chất. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 BM.GDTC chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp rà soát công tác Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa ngành Luật kinh tế và Ngân hàng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Tổ công tác xây dựng phương án tổ chức đào tạo học phần giáo dục thể chất và học phần giáo dục quốc phòng và an ninh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
15h30 Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Du lịch và Khách sạn về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Du lịch và Khách sạn. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 K.DL&KS chuẩn bị tài liệu
16h00 Tổng kết các khóa học Coursera Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT) và các Thầy, Cô tham gia các khóa học Coursera. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 03/3/2023

08h30

Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30 Dự Hội nghị tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Triệu (P.QLĐT). Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học VinUni Xe xuất phát lúc 7h45 tại sảnh A1
Họp về công tác quản lý hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long (P.HTQT); Thành, Vân (P.QLKH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hương (V.QTKD); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB); Tuấn (TT.ĐTLT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH); Cảnh (V.PTBV). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
18h30 Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học và toàn thể CBVC V.ĐTSĐH, các đồng chí quan tâm tới dự. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/3/2023

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU -Elearning đợt 1 năm 2023 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00 Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ QTKD (MBA). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A – Nhà Văn hóa V.QTKD chuẩn bị

Chủ Nhật 05/3/2023

08h00

Chương trình trải nghiệm: “1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân”. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, TT.TT-TV, TT.UDCNTT, ĐTN, P.TT, các Khoa/ Viện và học sinh THPT quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

08h30 Lễ khai giảng khóa 12 và trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A – Nhà Văn hóa V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
09h30 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các Trưởng/Phó đơn vị thuộc Trường, Ban lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM cùng toàn thể học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h00 thứ Hai ngày 27/02/2023Gặp mặt chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường. Chủ trì: Ths.BS Đặng Thị Huê – Trạm trưởng – Trạm Y tế. Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Hai ngày 27/02/2023Tổ chức trao đổi học thuật giữa sinh viên Trường ĐHKTQD và Trường ĐH Chuo, Nhật Bản. Thành phần: Đ/c Long, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1004 tầng 10 Nhà A2 P. HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Hai ngày 27/02/2023: Tổ chức trao đổi học thuật giữa sinh viên Trường ĐHKTQD và Trường ĐH Chuo, Nhật Bản. Thành phần: Đ/c Long, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1004 tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Hai ngày 27/02/2023Đại hội Công đoàn Phòng Hợp tác Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Trọng Thanh (Chủ tịch Công đoàn P.HTQT), cùng các đoàn viên công đoàn P.HTQT và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Trọng Thanh – Chủ tịch Công đoàn P. HTQT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. CĐ P. HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 28/02/2023: Họp triển khai tổ chức bàn giao sinh viên ĐHCQ khóa 64 đi học GDQP&AN đợt tháng 3/2023. Thành phần: Đ/c Đức (Phó Trưởng phòng – P.QLĐT – UVTT Tổ công tác), cùng các đ/c: Lê Hà, Sơn, Trần Hà, Hạnh (P.QLĐT); Cường (V.ĐTSĐH) và các văn thư Khoa/Viện có sinh viên đi học GDQP&AN. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 28/02/2023: Họp Hội CCB 17 Trường Đại học – Cao đẳng. Thành phần: GS.TS Nguyễn Quang Dong (Chủ tịch Hội CCB) cùng các chủ tịch Hội CCB 17 Trường ĐH-CĐ. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Quang Dong (Chủ tịch Hội CCB). Địa điểm: Phòng 1108 tầng 11 Nhà A1. Hội CCB chuẩn bị tài liệu.

-08h30 thứ Năm ngày 02/3/2023: Workshop: “Các chiến lược tối ưu hóa SEO hiệu quả”. Thành phần: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT, cùng toàn thể CBVC TT.UDCNTT và  các cán bộ giáo viên, các bạn sinh viên quan tâm. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng B101-102 Nhà A2. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm ngày 02/3/2023Tổng duyệt chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thuỷ (TT.UDCNTT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 16h30 thứ Sáu ngày 03/3/2023Buổi tư vấn về kết quả tuyển sinh, giúp học sinh có định hướng tốt hơn cho việc thi tuyển hoặc học tập tại IBD@NEU trong tương lai. Thành phần: Đ/c Giang (Phó Viện trưởng), cùng các đ/c: Hương Lan, Hoàng Lan (V.ĐTQT), các thí sinh và phụ huynh quan tâm. Chủ trì: ThS Trịnh Thị Thu Giang – Phó Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú: