(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 09 năm 2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2022
(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/02/2022

08h00

Làm việc với UBND tỉnh Lai Châu. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Lai Châu

Đoàn công tác chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức đoàn công tác tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại các Trung tâm Giáo dục QP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT-PC, P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TC-KT, ĐTN và các Khoa/Viện quản lý sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về việc biên soạn Đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.ĐHTC; TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Ba 22/02/2022

08h30

Làm việc với Ngân hàng thế giới về Dự án phát triển 4 trường Đại học Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống dịch của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Phòng chống dịch.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Trạm Y tế, P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai công tác chuẩn bị hộp minh chứng đón đoàn khảo sát sơ bộ và chính thức kiểm định 5 chương trình theo TT12 của Bộ GD&ĐT năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD), đại diện lãnh đạo và Tổ công tác kiểm định của 5 chương trình khoa KHPT, K. KT&QLNNL, K.ĐT, K.MTĐT, V.CNTT&KTS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

13h00

Toạ đàm “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” do Ông Joe Hage – Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới trình bày.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TTUDCNTT); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing) và các giảng viên quan tâm

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp báo cáo chuẩn bị triển khai Dự án Đại học định hướng tạo tác động xã hội 2022-2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (TT.KN&STXH); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Tuấn (K.KT Đầu tư).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét tuyển hệ Đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2022.
ONLINE/ OFFLINE
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh hệ Đào tạo từ xa năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 23/02/2022

08h00

Họp triển khai công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đi học ngắn hạn tại nước ngoài năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Thuý (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét chọn Danh mục đề xuất cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 191/QĐ-KTQD ngày 09/02/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về triển khai kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà, Xuân (P.TCKT); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các cán bộ tham gia kiểm kê P.QTTB; Kiểm toán.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tư vấn thuyết minh đề tài cấp Trường năm 2022 (đợt 1). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hương (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 95/QĐ-KTQD ngày 19/01/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai tuyển sinh Sau đại học năm 2022 và xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ mới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng Khoa/Viện và trưởng Bộ Môn có đào tạo Sau đại học và toàn thể CBVC V. ĐT SĐH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp phối hợp tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch của Bộ Tài chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Thúy (P.TCCB);  Trung (P.QTTB); Huê (Y tế); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về chương trình chào Tân Sinh viên Khóa 63. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TC-KT, P.QLĐT và các đơn vị: P.TT, ĐTN, HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT, ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét chọn Danh mục đề xuất cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và thành viên Hội đồng theo quyết định số 190/QĐ-KTQD ngày 09/02/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Hội đồng xét chọn Danh mục đề xuất cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH) và các  thành viên Hội đồng theo Quyết định số 189/QĐ-KTQD ngày 09/02/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/02/2022

08h00

Họp về giờ nghiên cứu khoa học với các Bộ môn: Ngoại ngữ không chuyên; Giáo dục thể chất; Toán cơ bản và Khoa: Ngoại ngữ kinh tế, Toán kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Thanh (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thùy, Diệp (K.NNKT);  Thế, Vân  (K.Toán KT); Vân (BM. GDTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT);  Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT); Dong (Chủ tịch Hội CCB);  Ngọc ( Đoàn TN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH, K.BH chuẩn bị tài liệu

10h00

Đón sinh viên ĐHCQ khóa 63 hoàn thành khóa học Giáo dục QP&AN trở về trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện QLSV (theo lịch phân công cụ thể).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước A1, A2

P.QLĐT chuẩn bị

14h00

Tọa đàm ra mắt cuốn sách “Nguyên lý Marketing” của Philip Kotler & Gary Armstrong – “Kiến tạo giá trị và gắn kết khách hàng trong thời đại số”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.TCKT, ĐTN, TT.UDCNTT, Trạm Y tế, K.Marketing, và toàn thể CBVC NXB, Đại diện Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books), Viện Lãnh đạo ABG, Các đại biểu có giấy mời, Các giảng viên K.Marketing và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về công tác quản lý sinh viên các chương trình đặc thù. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, ĐTN, TT.UDCNTT và đại diện Lãnh đạo các đơn vị có chương trình đặc thù.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/02/2022

08h00-11h30

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/02/2022

09h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, cùng các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

16h00

Dự tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ Đô. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Ngân Giang (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT; P.TT-PC; P.TH; P.TT; P.CTCT&QLSV; ĐTN và các Khoa/Viện: K.Toán KT, K.KHQL, K.KTH, K.QTKD, K.Đầu tư, V.CNTT&KTS, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ Đô

P.QLĐT chuẩn bị
(Xe đón xuất phát tại Sảnh A1 lúc 14h30)

16h00

Dự tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường ĐH Hùng Vương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Cường P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN và các Khoa/Viện: K.BH, K.DL&KS, K.KH&PT, K.MT,BĐKH&ĐT, K.Marketing, V.KT-KT, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường ĐH Hùng Vương

P.QLĐT chuẩn bị
(Xe đón xuất phát tại Sảnh A1 lúc 14h00)

Chủ Nhật 27/02/2022

08h00

Dự tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Trần Hà P.QLĐT); Đồng (VP.Đ-ĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị:  P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN và các Khoa/Viện: K.BĐS&KTTN, K.Thống kê, K.KT&QLNNL, V.NH-TC, V.TM&KTQT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

P.QLĐT chuẩn bị
(Xe đón xuất phát tại Sảnh A1 lúc 06h30)

08h00

Đón sinh viên ĐHCQ khóa 63 hoàn thành khóa học Giáo dục QP&AN trở về trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện QLSV (theo lịch phân công cụ thể).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước A1, A2

P.QLĐT chuẩn bị

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh Online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 1 năm 2022 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) năm 2022. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00 thứ Sáu ngày 25/02/2022. Gặp mặt chức mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường. Chủ trì: Ths.BS Đặng Thị Huê. Địa điểm: Trạm Y tế.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: