(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 09 năm 2021 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2021
(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 22/02/2021
14h00 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo phương án tổ chức cho sinh viên khóa 62 đi học GDQP&AN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Huê (Trạm Y tế); Hà (P.CTCT&QLSV); Quỳnh Anh (P.TH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
14h30 Phòng Quản lý đào tạo báo cáo về phương án tổ chức rà soát, cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Dong (Khoa Toán kinh tế). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Tổ biên soạn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ biên soạn Quy chế theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 23/02/2021
09h30 Họp về công tác chống thấm Nhà Trung tâm Đào tạo. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, Công ty 36; Đơn vị thiết kế; Đơn vị giám sát. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
Thứ Tư 24/02/2021
08h00 Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về công tác hoàn thiện Báo cáo thống kê của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Phương (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thành (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp thảo luận về công tác triển khai đào tạo ngắn hạn cho tỉnh Bắc Giang. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nhượng (P.TCCB); Dũng (P.TT-PC) và các VC.NLĐ TT.NCTVKT&KD. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp triển khai dự án UNDP về việc đưa nội dung “Kinh doanh có trách nhiệm” vào giảng dạy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Cảnh (V.PTBV); Lợi, Hà (V.TM&KTQT); Triệu (P.QLĐT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 V.PTBV chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp về phần mềm tuyển sinh Đại học chính quy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang (P.QLĐT); Thủy, Thảo (TT.UDCNTT); Lâm (V.CNTT&KTS). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 25/02/2021
08h30 Báo cáo Kế hoạch chi tiết triển khai kiểm định các chương trình đào tạo và tiến độ cập nhật báo cáo kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Đức, (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); các thầy/cô đại diện lãnh đạo và phụ trách báo cáo kiểm định 3 chương trình đào tạo của: K.KHQL; K.KTH; V.TM&KTQT. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp về Dự án vay vốn của WB. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng dự án và đại diện WB. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp thống nhất các phương án đào tạo GDQP&AN cho sinh viên K62 với các trung tâm GDQP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Huê (Trạm Y tế); Hà (P.CTCT&QLSV); Quỳnh Anh (P.TH) và đại diện các trung tâm đào tạo GDQP&AN. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ban Chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng ngành Kinh doanh nông nghiệp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng ngành Kinh doanh nông nghiệp theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 26/02/2021
08h00-11h00 Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
08h30 Họp Hội đồng trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt Phòng Hội thảo G01 Nhà A1 HĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu