(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 08 năm 2024 ( Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2024
(Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/02/2024

06h00

Bàn giao sinh viên khóa 65 đi học GDQP&AN năm 2024 (Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Vi (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Lợi (V.TM&KTQT).

Hiêu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 8-10 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hậu (P.TT-PC).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Tầng 4-7 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thanh (P.TT-PC); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Tầng 1-3 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Huy (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Giảng đường B

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Giang (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Giảng đường C, D và KTX

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý khoa học về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.QLKH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Vi (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Lợi (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 1-3 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Hậu (P.TT-PC).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Tầng 8-10 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thanh (P.TT-PC); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Tầng 4-7 Nhà A2

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưng (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Giảng đường C, D và KTX

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Giang (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Giảng đường B

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế về kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.HTQT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/02/2024

16h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về kết quả dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại, Tùng, Hoà (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/02/2024

09h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại Canada theo diện học bổng SEED của Chính phủ Canada. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường; Đại diện lãnh đạo P.QLĐT, các Khoa/Viện đề xuất chủ trương mở ngành mới.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/02/2024

08h00

Tọa đàm đối thoại chính sách: “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Hội đồng tư vấn; GS Ngô Thắng Lợi (K.KH&PT), GS Trần Văn Thọ (ĐH Waseda), GS Kenichi Ohno (GRIPS), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị Vùng 10 – Tổ chức kiểm định ACBSP. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Đại học FPT – TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Đoàn chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Vùng 10 – Tổ chức kiểm định ACBSP. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Đại học FPT – TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Đoàn chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tái cấu trúc Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/02/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH, VP.Đ-ĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00

Hội nghị Vùng 10 – Tổ chức kiểm định ACBSP. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Đại học FPT – TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Đoàn chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Đảng uỷ trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đồng chí Đảng uỷ viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất đàm phán ký kết hợp đồng liên kết đào tạo quốc tế chương trình Cử nhân với Đại học Andrews, Mỹ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành, Giang, Hương Lan, Hoàng Lan, Vân (V.ĐTQT)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/02/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 25/02/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 10h00 thứ Năm, ngày 22/2/2024. Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Szczecin, Ba Lan. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 609 A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 13h30 thứ Sáu, ngày 23/02/2024. Ngày định hướng học tập cho sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa Xuân 2024. Thành phần: Đ/c Thành, cùng các đ/c Ban Hợp tác phát triển, Ban Đại học Viện Đào tạo quốc tế. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng B101-102. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 09h00 thứ Sáu, ngày 23/02/2024: NCS. Lương Tuấn Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ