(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 08 năm 2023 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2023
(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/02/2023

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường/Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và Tiểu ban Nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị thuộc trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Ban Thường vụ Công đoàn trường báo cáo Đảng ủy về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Công đoàn trường cùng đ/c: Bao, Thu (BCH.CĐT); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

CĐT chuẩn bị nội dung

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp chuẩn bị trao bằng thạc sĩ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN);  Thành, Hưởng, Hưng, Thắng, Tuấn Anh, Quang, Hòa, Hằng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn về công tác chuẩn bị Đại hội và cho ý kiến về công tác nhân sự tái cử. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu

14h45

Họp tổ chức thử nghiệm thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức (TT.NNKT); Bảo, Thúy (P.TCCB); Chi, Hà (P.TCKT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (ĐTN); Thùy, Trang (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp (đợt 2) CTTT,CLC&POHE khóa 60 và các khóa trước. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: V.TM&KTQT, K.Marketing, K.QTKD, K.KH&PT, K.Luật, K.DL&KS, K.Đầu tư, V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 21/02/2023

08h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về công tác hoàn thiện Quy định đào tạo ngắn hạn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung, Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác chỉnh sửa, bổ sung Quy định giờ nghiên cứu khoa học của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Bài giảng chủ đề “Artificial Intelligence and Principles of Authorship”, diễn giả: GS Jane C.Ginsburg – Trường Luật, Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Trang (P.HTQT); Nam, Khánh (K.Luật) và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng B104 Nhà A2

P.HTQT, K.Luật chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKTQD với Tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Bảo P.TCCB; Trung (P.QTTB); Long (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường lấy ý kiến nhân sự tái cử Ban Chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị tài liệu

13h30

Ngày hội thông tin Explore The Solar System của Sun Life Việt Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBVC, sinh viên K.BH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

K.BH chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo hồ cảnh quan. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT) và đơn vị tư vấn thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành (V1B3), Hội nghị Ban Thường vụ (V1B4), Hội nghị Ban Chấp hành (V1B5), Hội nghị Ban Thường vụ (V2B1) chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường. Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TB Nhân sự chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Thìn (TT.DVHTĐT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Nam (K.Luật); Chính (K.BH); Bích (K.TK); Thảo (K.BĐS&KTTN); Thùy (K.NNKT) và toàn thể viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/02/2023

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về công tác tài chính, tài sản trong mô hình Đại học KTQD: Phân cấp trong công tác quản lý cán bộ; Phân cấp tài chính; Phân cấp mua sắm, quản lý tài sản. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB và đ/c Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị

08h00 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức P.KT&ĐBCLGD Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Nhà xuất bản về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Nhà xuất bản.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Kinh tế và Kinh doanh về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TB Nhân sự chuẩn bị tài liệu

14h00

Hiệu trưởng tiếp và làm việc với chuyên gia kiểm định ACBSP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Ngọc, Khánh, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC& POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức TT.KN&STXH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Ban Chấp hành (V2B3), Hội nghị Ban Thường vụ (V2B4), Hội nghị Ban Chấp hành (V2B5) chuẩn bị nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TB Nhân sự chuẩn bị nội dung

15h00

Họp trưởng nhóm Công bố quốc tế năm 2019. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (có thông báo).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển Đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Phát triển bền vững về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức V.PTBV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.PTBV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/02/2023

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Tổ chức cán bộ về triển khai các công việc năm 2023 (Quy định thu hút giảng viên quốc tế; Chế độ làm việc bên ngoài trường; Chế độ nghỉ 6 tháng mỗi 5 năm; Phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc; Tuyển dụng). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các viên chức P.TCCB và đ/c Trung (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30 Tiếp và làm việc với đoàn Trường Đai học Obuda, Hungary. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Long, Trang, Giang (P.HTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
10h00 Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về công tác đào tạo trong mô hình Đại học KTQD: Phân công giảng dạy; Phân công hướng dẫn, hội đồng bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp; Phát triển, hoàn thiện chương trình đào tạo; Biên soạn, nghiệm thu giáo trình; Phân công hướng dẫn, Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.QLĐT, V.ĐTTT.CLC&POHE, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, V.ĐTSĐH và đ/c Trung (P.TH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị
14h00 Họp triển khai học GDTC và GDQPAN cho sinh viên hệ ĐTTX và VLVH. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX, K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
14h30 Hướng dẫn xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của các đơn vị: P.HTQT, P.QTTB, P.TT-PC, PCTCT&QLSV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Cao học KTPT Việt Nam. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH);  Dũng (P.TTPC); Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.KTH chuẩn bị tài liệu
15h00 Lễ trao học bổng của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh, Thúy, Thanh (P.CTCT&QLSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, ĐTN, HSV, K.QTKD, V.CNTT&KTS. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
15h30 Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE về kế hoạch công việc năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và viên chức V. ĐTTT,CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 24/02/2023

08h30

Hướng dẫn xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của các đơn vị: V.ĐTTT,CLC&POHE, V.PTBV, P.TT, TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban VSTBPN), cùng các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo Quyết định của Hiệu trưởng. Bí thư Đảng ủy – TB. VSTBPN Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 B.VSTBPN chuẩn bị tài liệu
08h30 Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.TCKT, Trạm Y tế. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu
09h30 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch, tiến độ các công việc xây dựng và mua sắm năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT) và các cán bộ phụ trách liên quan. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
10h00 Công bố thông tin giải Golf NEU toàn quốc năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hàng Mạng lưới), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TT và các Thầy/Cô có quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
18h30 Tham dự lễ Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Úc và Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Số 8 Đỗ Đức Dục Hà Nội
19h00 Lễ Phát động và tuyên dương “Sinh viên tiêu biểu năm 2022” NEU Glory Night 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Hội trường A2 ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/02/2023

07h30

Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ tiêu chuẩn. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Đón tiếp Đoàn Đánh giá ngoài. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Nam (K.Luật); Chính (K.BH); Bích (K.TK); Thảo (K.BĐS&KTTN); Thùy (K.NNKT). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
09h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng. /c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT (Trưởng/Phó Khoa, Bộ môn); Lãnh đạo các đơn vị chức năng và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
10h00 Khai mạc Khảo sát chính thức – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các Thành viên Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành: Thống kê Kinh tế, Bảo hiểm, Kinh tế Nông nghiệp, Luật, Ngôn ngữ Anh. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ của CFVG – Mùa xuân năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Đồng Giám đốc CFVG), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Tùng (P.HTQT); Như (CFVG). Đồng Giám đốc CFVG Trần Thọ Đạt Hội trường A2 CFVG chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 26/02/2023

08h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT (Trưởng/Phó Khoa, Bộ môn); Lãnh đạo các phòng chức năng và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Phỏng vấn Giảng viên; Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, nhân viên của Trường và của 5 đơn vị phụ trách CTĐT; CB đoàn thể của đơn vị phụ trách 5 CTĐT ngành Thống kê Kinh tế, Bảo hiểm, Kinh tế Nông nghiệp, Luật, Ngôn ngữ Anh Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các Khoa có CTĐT được kiểm định; giảng viên, chuyên viên, nhân viên và cán bộ đoàn thể theo Danh sách. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Các phòng phỏng vấn tầng 5, 15, 16 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
15h30 Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Phỏng vấn nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên các chương trình đào tạo ngành Thống kê Kinh tế, Bảo hiểm, Kinh tế Nông nghiệp, Luật, Ngôn ngữ Anh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các khoa có CTĐT được kiểm định; nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên theo Danh sách. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Các phòng phỏng vấn tầng 5, 15, 16 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
16h30 Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Đoàn Đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, Trạm Y tế và Ký túc xá. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm Y tế); cùng đại diện lãnh đạo các khoa có CTĐT được kiểm định. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Nhà A1, Nhà A2, Thư viện, Khu KTX, Trạm Y tế P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00 thứ Hai ngày 20/02/2023Đại hội Công đoàn Phòng Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Phạm Hương Thảo (Chủ tịch Công đoàn P.QLKH), cùng đoàn viên công đoàn P.QLKH và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Phạm Hương Thảo – Chủ tịch CĐ P.QLKH. Địa điểm: Phòng 214 tầng 2 Nhà A1. CĐ P.QLKH chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai ngày 20/02/2023Tập huấn hoạt động phỏng vấn – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Thành phần: Đ/c Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD), cùng đại diện lãnh đạo các khoa, các thầy cô được phân công phụ trách nội dung phỏng vấn của các CTĐT: Luật, Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, và Ngôn ngữ Anh. Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai ngày 20/02/2023: Đại hội Công đoàn Viện Đào tạo quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Lê Thị Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn V.ĐTQT), cùng đoàn viên công đoàn V.ĐTQT và  đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Lê Thị Thu Hà – Chủ tịch CĐ V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng 306 tầng 3 Nhà A1. CĐ V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

– 14h30 thứ Hai ngày 20/02/2023Đại hội Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Kinh tế và Kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Trần Thị Mai Hương (Chủ tịch Công đoàn TT.NCTVKT&KD), cùng các đoàn viên công đoàn TT.NCTVKT&KD và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Trần Thị Mai Hương – Chủ tịch CĐ TT.NCTVKT&KD. Địa điểm: Phòng 1506 tầng 15 Nhà A1. CĐ TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu.

– 14h30 thứ Hai ngày 20/02/2023Họp xét tốt nghiệp cấp Khoa/Viện CTTT, CLC & POHE (đợt 2) Khóa 60 và các khóa trước. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: V.TM&KTQT, K.Marketing, K.QTKD, K.KH&PT, K.Luật, K.DL&KS, K.Đầu tư. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Hai ngày 20/02/2023Đại hội Công đoàn Bộ môn Giáo dục Thể chất nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Trần Mạnh Hà (Chủ tịch Công đoàn BM.GDTC), cùng các đoàn viên công đoàn BM.GDTC và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Trần Mạnh Hà – Chủ tịch Công đoàn BM.GDTC. Địa điểm: Phòng 1313 tầng 13 Nhà A1. CĐ BM.GDTC chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Hai ngày 20/02/2023Đại hội Công đoàn Phòng Thanh tra – Pháp chế nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Bá Hưng (Chủ tịch Công đoàn P.TT-PC), cùng các đoàn viên công đoàn P.TT-PC và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hưng – Chủ tịch Công đoàn P.TT-PC. Địa điểm: Phòng 303 tầng 3 Nhà A1. CĐ P.TT-PC chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba ngày 21/02/2023: Đại hội Công đoàn Khoa Thống kê nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Minh Nguyệt (Chủ tịch Công đoàn K.TK), cùng các đoàn viên công đoàn K.TK và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Lê Hoàng Minh Nguyệt – Chủ tịch Công đoàn K.TK. Địa điểm: Phòng 814 tầng 8 Nhà A1. CĐ.KTK chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba ngày 21/02/2023Đại hội Công đoàn Nhà Xuất bản – nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Sang (Chủ tịch Công đoàn NXB), cùng các đoàn viên công đoàn NXB và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Đỗ Văn Sang – Chủ tịch Công đoàn NXB. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. CĐ.NXB chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Ba ngày 21/02/2023: Đại hội Công đoàn Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực – nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Mai Quốc Bảo (Chủ tịch Công đoàn K.KT&QLNNL), cùng các đoàn viên công đoàn K.KT&QLNNL và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Mai Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn K.KT&QLNNL. Địa điểm: Phòng 605 tầng 6 Nhà A1. CĐ.K.KT&QLNNL chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 21/02/2023: Đại hội Công đoàn Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028: Thành phần: Đ/c Nguyễn Phương Thanh (Chủ tịch Công đoàn P.CTCT & QLSV), cùng các đoàn viên công đoàn P.CTCT & QLSV và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Phương Thanh – Chủ tịch Công đoàn P.CTCT & QLSV. Địa điểm: Phòng 302 tầng 3 Nhà A1. CĐ.P.CTCT &QLSV chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Tư ngày 22/02/2023Đại hội Công đoàn Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Trần Thị Thanh Hương (Chủ tịch Công đoàn TT.UDCNTT), cùng các đoàn viên công đoàn TT.UDCNTT và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Trần Thị Thanh Hương – Chủ tịch Công đoàn TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. CĐ.TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Tư ngày 22/02/2023: Đại hội Công đoàn Viện Đào tạo Sau đại học – nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Trần Thị Dương Ngân (Chủ tịch Công đoàn V.ĐTSĐH), cùng các đoàn viên công đoàn V.ĐTSĐH và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Trần Thị Dương Ngân – Chủ tịch Công đoàn V.ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng 408 tầng 4 Nhà A1. CĐ.V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Tư ngày 22/02/2023Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo từ xa nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Bích Huyền (Chủ tịch Công đoàn TT.ĐTTX), cùng các đoàn viên công đoàn TT.ĐTTX và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Bùi Thị Bích Huyền – Chủ tịch Công đoàn TT.ĐTTX. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. CĐ.TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Tư ngày 22/02/2023Tiếp và làm việc với chuyên gia kiểm định ACBSP. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Khánh, Lương Hà, Ngọc, Vũ Anh, Phượng, Châu, Nguyễn Hà, Hiền (V.ĐTTT, CLC & POHE). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h30 thứ Tư ngày 22/02/2023: Chuyên gia kiểm định ACBSP làm việc với các Viện trưởng, Trưởng khoa có Chương trình đào tạo được kiểm định ACBSP. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Ánh (V.KT-KT); Tùng (K.QTKD); Hùng (K.ĐT), Thông (K.Marketing); Hoàng (K.DLKS); Hương (V.QTKD). Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Tư ngày 22/02/2023Chuyên gia kiểm định ACBSP tham quan Thư viện, Bộ phận Một cửa, Phòng học, Phòng máy của Trường ĐHKTQD. Thành phần: Đ/c Khánh (Phó Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Ngọc, Hiền (V.ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: TS Phạm Đan Khánh – Phó Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Thư viện, Bộ phận Một cửa, Phòng học, Phòng máy. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 23/02/2023Giới thiệu thông tin các chương trình chuyển tiếp của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Vũ Anh, Hiền (V.ĐTTT,CLC&POHE), các sinh viên có quan tâm và đại diện các trường đại học đối tác. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 23/02/2023: Đại hội Công đoàn Khoa tại chức nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng (Chủ tịch Công đoàn K.ĐHTC), cùng các đoàn viên công đoàn K.ĐHTC và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch CĐ.K.ĐHTC. Địa điểm: Phòng 404 tầng 4 Nhà A1. CĐ K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 23/02/2023: Đại hội Công đoàn Trạm Y tế nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoa (Chủ tịch Công đoạn Trạm Y tế), cùng các đoàn viên công đoàn Trạm Y tế và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chủ tịch CĐ.TYT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. CĐ.TYT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 23/02/2023: Đại hội Công đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hoàng Vân (Chủ tịch Công đoàn Khoa Luật), cùng các đoàn viên công đoàn Khoa Luật và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Hoàng Vân – Chủ tịch CĐ.K.Luật. Địa điểm: Phòng 1010A tầng 10 Nhà A1. CĐ.KL chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Năm ngày 23/02/2023: Đại hội Công đoàn Bộ phận Viện Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Lê Văn Nam (Chủ tịch CĐ V.QTKD), cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Quản trị kinh doanh và  đại diện Công đoàn Trường.Chủ trì: Đ/c Lê Văn Nam (Chủ tịch CĐ V.QTKD.Địa điểm: Phòng 206-Nhà 12 – Viện QTKD. CĐ V.QTKD chuẩn bị.

– 14h00 thứ Năm ngày 23/02/2023Đại hội Công đoàn V.KT-KT nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh (Chủ tịch Công đoàn V.KT-KT), cùng các đoàn viên công đoàn V.KTKT và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh – Chủ tịch Công đoàn V.KT-KT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G  Nhà A1. CĐ.V.KTKT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm ngày 23/02/2023Đại hội Công đoàn Khoa Đầu tư nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn K.ĐT), cùng các đoàn viên công đoàn K.ĐT và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn K.ĐT. Địa điểm: Phòng 1103 tầng 11 Nhà A1. CĐ.K.ĐT chuẩn bị tài liệu.

-14h00 thứ Sáu ngày 24/02/2023Đại hội Công đoàn Khoa Bảo hiểm nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Trần Tiến Dũng (Chủ tịch Công đoàn K.BH), cùng các đoàn viên công đoàn K.BH và đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Trần Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn K.BH. Địa điểm: Phòng 1414 tầng 14 Nhà A1. CĐ.KBH chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 16h00, thứ Ba ngày 21/02/2023: NCS. Nguyễn Đăng Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của tự chủ đến kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, thứ Bảy ngày 25/02/2023: NCS. Nguyễn Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: