(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 08 năm 2022 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2022
(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/02/2022

07h00 Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh, Phương  (P.TH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng nước A2 809 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
07h00 Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Quyên (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thanh (P.TT-PC). Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ Phòng nước C100 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
07h00 Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hậu (P.TT-PC). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng nước A2 408 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu
07h00 Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Hưng (P.TT-PC); Hoa (Trạm Y tế). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng nước A2 107 P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

07h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Mạnh (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Vi (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng nước B100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

07h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng cấc đ/c: Thúy (P.TCCB); Tuấn (Đoàn TN); Giang (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng nước D100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động chuẩn bị và học tập trung trở lại của sinh viên. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các thành viên Ban phòng chống dịch và Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BCĐPCD chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh, Phương  (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng nước A2 107

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Quyên (V.ĐTTT,CLC & POHE); Thanh (P.TT-PC).

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng nước A2 809

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hậu (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng nước D100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Hưng (P.TT-PC); Hoa (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng nước B100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Mạnh (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Vi (P.TT-PC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng nước A 408

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

13h00

Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng cấc đ/c: Thúy (P.TCCB); Tuấn (Đoàn TN); Giang (P.TT-PC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng nước C100

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 15/02/2022

06h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Hùng Vương.
(Ca 1)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện Lãnh đạo các khoa/viện: V.KT-KT, K.Marketing, Khoa Luật, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KH-PT, K.NNKT, K.DL&KS, K.BH, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước và hai bên hông A1, A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Hùng Vương.
(Ca 2)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện Lãnh đạo các khoa/viện: V.KT-KT, K.Marketing, Khoa Luật, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KH-PT, K.NNKT, K.DL&KS, K.BH, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước và hai bên hông A1, A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h30

Họp về hợp đồng kiểm định cơ sở giáo dục với FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TC-KT); Trung, Hiền (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Hoà (P.KT&ĐBCLGD)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

13h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Hùng Vương.
(Ca 3)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện Lãnh đạo các khoa/viện: V.KT-KT, K.Marketing, Khoa Luật, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KH-PT, K.NNKT, K.DL&KS, K.BH, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước và hai bên hông A1, A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TTUDCNTT); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai chương trình ASEAN Data Science Explorer 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (TT.KN&STXH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thế (K.Toán KT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Hùng Vương.
(Ca 4)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện Lãnh đạo các khoa/viện: V.KT-KT, K.Marketing, Khoa Luật, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KH-PT, K.NNKT, K.DL&KS, K.BH, V.ĐTQT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh trước và hai bên hông A1, A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp tổ chức đoàn tham gia Ngày hội khởi nghiệp học sinh, sinh viên SV-Startup 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (TT.KN&STXH); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 16/02/2022

06h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam.
(Ca 1)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa/viện: V.NH-TC, V.TM&KTQT, Khoa BĐS&KTTN, Khoa KT&QLNNL, Khoa Thống kê, Khoa Toán KT, K.KHQL, Khoa KTH, V.CNTT&KTS, V.QTKD, K.QTKD, K. Đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh bên hông A1-A2 và trước Nhà văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Họp thương thảo hợp đồng kiểm định 5 chương trình đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Mai (P.TCKT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam.
(Ca 2)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa/viện: V.NH-TC, V.TM&KTQT, Khoa BĐS&KTTN, Khoa KT&QLNNL, Khoa Thống kê, Khoa Toán KT, K.KHQL, Khoa KTH, V.CNTT&KTS, V.QTKD, K.QTKD, K. Đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh bên hông A1-A2 và trước Nhà văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam.
(Ca 3)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa/viện: V.NH-TC, V.TM&KTQT, Khoa BĐS&KTTN, Khoa KT&QLNNL, Khoa Thống kê, Khoa Toán KT, K.KHQL, Khoa KTH, V.CNTT&KTS, V.QTKD, K.QTKD, K. Đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh bên hông A1-A2 và trước Nhà văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TTUDCNTT); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Giang (P.HTQT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam.
(Ca 4)
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa/viện: V.NH-TC, V.TM&KTQT, Khoa BĐS&KTTN, Khoa KT&QLNNL, Khoa Thống kê, Khoa Toán KT, K.KHQL, Khoa KTH, V.CNTT&KTS, V.QTKD, K.QTKD, K. Đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu vực sảnh bên hông A1-A2 và trước Nhà văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp xét tuyển hệ Đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2022.
ONLINE/ OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh hệ Đào tạo từ xa năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/02/2022

08h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thanh lý tài sản theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác Tiếp cận các khoá học chuẩn mực quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thuý, Hải Anh (P.TCCB); Tùng, Quân (P. HTQT); Triệu (P.QLĐT); Bảo (K.KTH); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp xét hồ sơ sinh viên đi trao đổi theo diện học bổng SEED của Chính phủ Canada. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thuý (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Trồng cây nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần -2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành mạng lưới Cựu sinh viên), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.TCKT, P.TT, VP.Đ-ĐT, Đoàn TN và Cựu sinh viên K39.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh trước Hội trường A

P.CTCT&QLSV, P.QTTB chuẩn bị

14h00

Họp Tổ công tác giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Ngân (K.KT&QLNNL); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Mạnh (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC
chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Ban Thường trực HĐTS theo Quyết định số 496/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên liên thông đại học chính quy năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 18/02/2022

08h00

Họp Tổ công tác cơ sở 2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 02 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT thể chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 19/02/2022

   

Chủ Nhật 20/02/2022

   

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

 – 16h00, thứ Hai ngày 14/02/2022NCS. Trần Thị Mai Phương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của giá trị gia đình và hỗ trợ xã hội tới tự chủ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: