(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 08 năm 2021 (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2021
(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 15/02/2021
Nghỉ theo Kế hoạch số 09/KH-ĐHKTQD ngày 07/01/2021
Thứ Ba 16/02/2021
Nghỉ theo Kế hoạch số 09/KH-ĐHKTQD ngày 07/01/2021
Thứ Tư  17/02/2021
Thứ Năm 18/01/2021
Thứ Sáu 19/02/2021
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 20/02/2021
Chủ Nhật 21/02/2021
Thông báo  
Bảo vệ Luận án
Ghi chú: