(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 07 năm 2023 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2023
(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/02/2023

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Đào tạo Sau đại học về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Viện ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý đào tạo về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng QLĐT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Ban tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai công tác tổ chức cho sinh viên khóa 64 đi học GDQP&AN. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ thư ký theo Quyết định số 922/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/12/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/02/2023

08h00

Họp cập nhật dữ liệu CTĐT và hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nam (K.Luật); Chính (K.BH); Bích (K.TK); Thùy (K.NNKT); Thảo (K.BĐS&KTTN) và các viên chức P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Đoàn TN – Hội SV về triển khai các hoạt động năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) cùng các đ/c trong BTV Đoàn TN và các đ/c trong BTK HSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN-HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Quản lý khoa học về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng QLKH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Đại học tại chức về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Khoa ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tạp chí Kinh tế và Phát triển về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Đồng (VP.Đ-ĐT) và toàn thể viên chức Tạp chí KT&PT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Thanh tra – Pháp chế về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng TT-PC.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên về triển khai các công việc năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 15/02/2023

08h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác thành lập Quỹ phát triển ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án cải tạo vườn cây giáp Trường Đại học Xây dựng; cải tạo giảng đường D2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Hương (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về các hoạt động mua sắm trang thiết bị Phòng Truyền thống, camera giám sát và các trang thiết bị năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Làm việc với Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tuấn, Linh (ĐTN); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Trung ương Hội DNT Việt Nam (62 Bà Triệu)

ĐTN  chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban quản lý Dự án Shahep để triển khai các công việc chuẩn bị tổng kết dự án Shahep. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Huyền, Mai (P.TCKT); Bảo, Phượng (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp tổ công tác chuẩn bị Hội thảo YSEALI. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Long, Giang, Trang, Quân (P.HTQT); Quỳnh Anh (P.TH); Hà (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Tuấn (K.ĐT); Nhung, An (K.Marketing); Hiền (P.QTTB); Nga (V.KTKT); Ngọc (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu theo phân công

Thứ Năm 16/02/2023

08h00

Hội thảo dự án “Đào tạo có sự cùng tham gia tích cực của người học” (NEU – SAXION Tailor Made Training Program – TMT) giữa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Saxion, Hà Lan. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại biểu có giấy mời và toàn thể viên chức K.MT,BĐKH & ĐT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH,
K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng).

Ban Tuyên giáo Trung ương

Số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

09h30

Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng Ngân hàng câu hỏi và Đề thi tự luận. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện các Bộ môn tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận theo kế hoạch.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 606 tầng 6 Nhà A2

TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai về triển khai nhiệm vụ cấp tỉnh: “Nghiên cứu liên kết phát triển kinh tế giữa tỉnh Lào Cai và các tỉnh tiểu vùng sông Hồng”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng (P.QLKH); Hà (P.CTCTQLSV); Sơn, Thu (K.KH&PT) và các đ/c trong Ban chủ nhiệm đề tài.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h30

Hướng dẫn xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, TT.ĐTTX, K.ĐHTC, TC.KT&PT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và Đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 17/02/2023

08h30

Hướng dẫn xây dựng KPI khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Dung  (P.TCCB); Nga (K.KTH); Hiên (K.KT&QLNNL), Đại diện lãnh đạo và 2 chuyên viên phụ trách xây dựng KPI của các đơn vị: TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, P.TCCB, P.TH, P.QLKH, P.TCKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 18/02/2023

08h00

Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển Du lịch và Giải trí trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các diễn giả nước ngoài, các khách mời trong và ngoài Trường cùng các giảng viên sinh viên, Ban điều hành hội thảo.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH
K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ Khai giảng, Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải Dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDTX- NN, TH tỉnh Hải Dương

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 19/02/2023

   

Thông báo  

– 15h00 thứ Ba ngày 14/02/2023: Họp hướng dẫn triển khai kiểm định ACBSP 08 CTĐT  (QTKDQT TT , KTQT CLC, TCDN CLC, KTPT CLC, QTNL CLC, POHE Luật kinh doanh, POHE QTKDTM, POHE TT Marketing).Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE); Đ/c Toại (P. KT& ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo và cán bộ được giao làm công tác kiểm định của các đơn vị: V.TM&KTQT, V.NHTC, K.KH&PT, K.Luật, K.Marketing, K.KT&QLNNL,  V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: P.310 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 09h30 thứ Tư ngày 15/02/2023: Đại hội Công đoàn Viện ĐTTT,CLC&POHE  nhiệm kỳ 2023-2028.Thành phần: Đ/c Quyên (Chủ tịch Công đoàn VĐT TTCLC&POHE), cùng các đoàn viên công đoàn V.ĐTTT,CLC&POHE, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thanh Quyên – Chủ tịch CĐ V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 – Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư ngày 15/02/2023Đại hội Công đoàn Phòng Quản lý Đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Hoàng (Chủ tịch Công đoàn P.QLĐT), cùng toàn thể đoàn viên công đoàn P.QLĐT, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng – Chủ tịch CĐ P.QLĐT. Địa điểm: P.213 – Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư ngày 15/02/2023Đại hội Công đoàn Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Ngà (Chủ tịch Công đoàn P.TH), cùng toàn thể đoàn viên công đoàn P.TH, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Hà Thị Ngà – Chủ tịch CĐ P.TH. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.TH chuẩn bị tài liệu.
– 08h30 thứ Năm ngày 16/02/2023: Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Dinh (Chủ tịch Công đoàn VP Đ-ĐT), cùng các đ/c đoàn viên công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Hoàng Thị Hồng Dinh – Chủ tịch CĐ VP.Đ-ĐT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Năm ngày 16/02/2023Đại hội Công đoàn Khoa Môi trường, BĐKH&ĐT nhiệm kỳ 2023-2028. Thanh phần: Đ/c Ngô Thanh Mai – Chủ tịch Công đoàn K.MT,BĐKH & ĐT, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn  K.MT, BĐKH &ĐT, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Ngô Thanh Mai – Chủ tịch CĐ K.MT, BĐKH&ĐT. Địa điểm: Phòng 1403, Tầng 14 Nhà A1. K.MT, BĐKH &ĐT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Năm ngày 16/02/2023: Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu trường Đại học Saxion Hà Lan. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC& POHE); đại diện trường Đại học Saxion Hà Lan; đại diện lãnh đạo P.HTQT;  V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Sáu ngày 17/02/2023: Đại hội Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028. Thành phần: Đ/c Lâm (Chủ tịch Công đoàn TT.DVHTĐT), cùng các đ/c đoàn viên công đoàn Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo, đại diện Công đoàn Trường. Chủ trì: Đ/c Phạm Tùng Lâm – Chủ tịch CĐ TT.DVHTĐT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: