(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 07 năm 2022 (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2022
(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/02/2022

Nghỉ theo Kế hoạch số 29/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2022

Thứ Ba 08/02/2022

09h00

Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần – 2022 và trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB; cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

  Thứ Tư 09/02/2022

   

Thứ Năm 10/02/2022

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên học tập trung. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Huê (Y tế); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BPCD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/02/2022

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức cho sinh viên đi học Giáo dục QP&AN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, D.Mai (P.TC-KT); Huê (Y tế); Trung (P.QTTB); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/02/2022

   

Chủ Nhật 13/02/2022

   

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: