(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 07 năm 2021 (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2021
 (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 08/02/2021
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng và phát triển mới Chương trình đào tạo POHE Quản lý thị trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT, CLC & POHE và V.TM và KTQT chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp về công tác kê khai tài sản, thu nhập. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp thống nhất các phương án học sau Tết. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Quang (K.ĐHTC); Thành, Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Các đơn vị quản lý đào tạo chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 09/02/2021
07h30 Họp Hội đồng thực hiện kết luận thanh tra hành chính. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
08h30 Họp Hội đồng thực hiện kết luận thanh tra hành chính. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Hội đồng thực hiện kết luận thanh tra hành chính. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Hội đồng thực hiện kết luận thanh tra hành chính. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
  Thứ Tư 10/02/2021
Nghỉ theo Kế hoạch số 09/KH-ĐHKTQD ngày 07/01/2021
Thứ Năm 11/01/2021
Nghỉ theo Kế hoạch số 09/KH-ĐHKTQD ngày 07/01/2021
Thứ Sáu 12/02/2021
Nghỉ theo Kế hoạch số 09/KH-ĐHKTQD ngày 07/01/2021
Thứ Bảy 13/02/2021
Chủ Nhật 14/02/2021
Thông báo  
Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ