(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 06 năm 2024 (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2024
(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/02/2024

10h00

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường thẩm định Đề xuất chủ trương mở các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH & ĐT), cùng các thành viên HĐ KH&ĐT Trường; Đại diện lãnh đạo P.QLĐT, các Khoa/Viện đề xuất chủ trương mở ngành mới.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi học đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt chương trình Chào Xuân Giáp Thìn 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (ĐTN); Nghĩa, Long, toàn thể viên chức Phòng TT và sinh viên biểu diễn văn nghệ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Ba 06/02/2024

 

   

 

 

Thứ Tư 07/02/2024

 

   

 

 

 

Thứ Năm 08/02/2024

Nghỉ theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHKTQD ngày 05/01/2024

Thứ Sáu 09/02/2024

Nghỉ theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHKTQD ngày 05/01/2024

Thứ Bảy 10/02/2024

Nghỉ theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHKTQD ngày 05/01/2024

Chủ Nhật 11/02/2024

Nghỉ theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHKTQD ngày 05/01/2024

Thông báo

 

Bảo vệ Luận án

– 08h00 thứ Hai, ngày 05/02/2024: NCS Lê Minh Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của các chính sách tín dụng đến hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                         Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                           Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: