(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 06 năm 2023 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2023
(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/02/2023

10h00

Hội nghị kiểm tra tiến độ Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức đại hội và Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch CĐ Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.ĐĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

16h30

Họp Hội đồng xét cử giảng viên thi giảng viên chính năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Thành (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/02/2023

08h30

Công an Thành phố Hà Nội gặp mặt nhân dịp đầu Xuân Quý Mão chủ đề “Những công hiến của văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Giám đốc Công an TP. Hà Nội

VP. Công an TP. Hà Nội

14h00

Tiếp và làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về thi hành chính sách pháp luật về đào tạo trình độ Tiến sĩ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng, Nhung (V.ĐTSĐH); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QLKH, TC.KT&PT, TT.TTTV, các Khoa/Viện, Bộ môn có tham gia đào tạo Tiến sĩ: K.BH, K.BĐS&KTTN, K.DL&KS, K.Đầu tư, K.KH&PT, K.KHQL, K.KTH, K.KT&QLNNL, K.LLCT, K.Marketing, K.MTBĐKH&ĐT, K.QTKD, K.TK, K.Toán KT, V.CNTT&KTS, V.NHTC, V.KT-KT, V.PTBV, V.TM&KTQT, V.QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 08/02/2023

08h30

Họp triển khai đánh giá về chuyển đổi số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thành (P.QLKH); Sen (TT.TTTV); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC và POHE,  K.ĐHTC, TTĐTTX, V.ĐTSĐH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 19 kỳ mùa xuân 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp đoàn công tác tại Vương quốc Anh. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT) và các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/02/2023

08h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Văn bằng chứng chỉ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp xét tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023 đợt 1. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c:  Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&KĐCLGD); Tùng (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Viện Đào tạo sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai kế hoạch Khảo sát sơ bộ – Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Nam (Khoa Luật); Bích (Khoa Thống kê); Chính (Khoa Bảo hiểm); Thảo (Khoa BĐS&KTTN); Thùy (Khoa NNKT) và viên chức phòng KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Làm việc với Tập đoàn CEO Group. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Thảo (K.BĐS&KTTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/02/2023

08h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và Đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Khảo sát minh chứng – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nam (K.Luật); Bích (K.TK); Chính (K.BH); Thảo (K.BĐS&TN); Thùy (K.NNKT); Các Thầy, Cô là thành viên Ban thư ký của các chương trình đào tạo và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 1514 tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Khảo sát cơ sở vật chất – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT) và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Địa điểm do Đoàn đánh giá ngoài đề xuất

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp và Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ – Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Nam (K.Luật); Bích (K.TK); Chính (K.BH); Thảo (K.BĐS&TN); Thùy (K.NNKT); Các Thầy, Cô là thành viên Ban thư ký của các chương trình đào tạo và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Khoa Đại học tại chức báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về Chương trình đào tạo hệ Vừa làm vừa học. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD và các đ/c: Quang, Việt Anh (K.ĐHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/02/2023

05h45

Chương trình Du xuân cho đoàn viên chức và người lao động năm 2023, tại Thái Nguyên. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Đời sống Công đoàn và các đồng chí đã đăng ký tham dự với Công đoàn trường.

Phó Chủ tịch CĐ Trường Cấn Anh Tuấn

Thành phố Thái Nguyên

Xe đón đoàn tại Sảnh Nhà A1

Chủ Nhật 12/02/2023

Thông báo  

Bảo vệ Luận án

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ