(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 05 năm 2024 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2024
(Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/01/2024

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa Xuân năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm về nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học của Trường dự kiến mở năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng Hà, Ngân Giang (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Nghĩa, Ngọc (P.TT); Trung (P.TH); Thế, Huy, Hoàng (K. Toán KT); Tuấn, Yên, Lâm, Q.Minh (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình KX01: “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”, mã số: KX.01/21-30. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH), và các thành viên Ban chủ nhiệm KX.01/21-30;  Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHXH,NV&TN, Văn phòng Chương trình Bộ Khoa học & Công nghệ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BCN chương trình KX.01/21-30 chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường); Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Tầng 3 Nhà 2C ĐUK các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Tọa đàm về nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học của Trường dự kiến mở năm 2024. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường, Thành viên HĐ Tư vấn của Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; lãnh đạo và toàn thể giảng viên các khoa/viện đào tạo chủ trì ngành đào tạo mới dự kiến mở; Các nhà tuyển dụng; đại diện cơ sở đào tạo đại học; các chuyên gia được Trường mời; Đại diện người học; Các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT và các khoa/viện chủ trì đề xuất mở ngành mới chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trang trí và tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (ĐTN); Nghĩa, Long và toàn thể viên chức Phòng TT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 30/01/2024

08h00

Họp Đảng uỷ trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đồng chí Đảng uỷ viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổ chức kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào Khoa Toán kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn trường, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 và đ/c Thu (VP.Đ-ĐT).

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, B.TTND chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc tại một số ô đát trong tổng thể ranh giới của Trường trong đó có Khu 3 và tại ô đất ký hiệu ĐT.5 thuộc Khu 1. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Nghĩa (P.TT) và đại diện lãnh đạo UBND các Phường: Đồng Tâm, Bách Khoa, Bạch Mai, Tổ trưởng tổ Dân phố giáp ranh và đơn vị tư vấn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liẹu

16h00

Họp Trưởng nhóm Công bố quốc tế năm 2020. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2020 (có thông báo).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu Xây dựng kho học liệu điện tử. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT); Vinh (TT.ĐTTX); Dũng (P.TH); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB Chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 31/01/2024

08h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi học đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Bảo hiểm về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Bảo hiểm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Đầu tư về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Đầu tư.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Kế hoạch và Phát triển về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Kế hoạch và Phát triển.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Tiếp và làm việc với Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Minh Truyền, Đài Loan về chương trình thực tập hưởng lương dành cho sinh viên NEU. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Lợi (V.TM&KTQT); Hoàng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Khoa học quản lý về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Khoa học quản lý.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Luật về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Luật.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Lý luận chính trị về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Lý luận chính trị.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Ngoại ngữ kinh tế về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Ngoại ngữ kinh tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 01/02/2024

08h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Toán kinh tế về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Toán kinh tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Ban chuyên môn chương trình Phân tích kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn phụ trách chương trình Phân tích kinh doanh theo Quyết định số 873/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Bộ môn Giáo dục thể chất về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể Lãnh đạo mở rộng Bộ môn Giáo dục thể chất.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Adelaide, Úc. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai công tác rà soát, cập nhât, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ Khóa 66). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c Ngọc (V.ĐTTTT,CLC&POHE); Trưởng các tiểu ban, thư ký các tiểu ban và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Tọa đàm “Writing Introduction for Impact”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT; Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH) và toàn thể giảng viên và NCS quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 02/02/2024

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 03/02/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 04/02/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

 09h30 thứ Tư, ngày 31/01/2024: Tiếp và làm việc với Phòng Văn hóa giáo dục – Đại sứ quán Lào về công tác quản lý lưu học sinh năm 2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Long Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng. Địa điểm: ĐSQ Lào, 40 Quang Trung. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Năm, 01/02/2024: Hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và bộ dữ liệu phân tích chứng khoán (buổi số 1). Đ/c Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Sen (TT.TTTV);  Trung (P.QTTB) và các cán bộ TT.UDCNTT, cán bộ TT.TTTV và các thầy cô giáo quan tâm. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Sáu, ngày 02/02/2024Tiếp và làm việc với Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác quản lý lưu học sinh năm 2024. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân, Thanh (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng. Địa điểm: Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Hai, ngày 29/01/2024: NCS Đỗ Thị Ngọc Thúy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến sinh kế hộ gia đình ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 14h00 thứ Ba, ngày 30/01/2024: NCS Lê Phạm Khánh Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ chuyên môn – Nghiên cứu lĩnh vực dịch vụ tư vấn marketing ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h30 thứ Ba, ngày 30/01/2024: NCS Thanh Kim Huệ bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo tới hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên trong các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00 thứ Bảy, ngày 03/02/2024: NCS Nguyễn Văn Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, mã số: 9310104. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 thứ Bảy, ngày 03/02/2024: NCS Alounxai Sounnalath bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Poverty reduction in the Northern provinces of Laos”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.