(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 05 năm 2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2023
(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 30/01/2023

09h00

Gặp mặt đầu Xuân Quý Mão – 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 31/01/2023

  Thứ Tư 01/02/2023

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Huy (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Huê (Trạm Y tế).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 8-10 Nhà A2

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hậu (P.TT-PC); Hoa (Trạm Y tế).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Tầng 1-7 Nhà A2

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Long (P.TT); Hưng (P.TTPC).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Giảng đường B

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa (P.TT); Trung (P.TH); Thanh, Vi (P.TTPC); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Giảng đường C

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

08h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Quỳnh Anh (P.TH); Mạnh (P.QTTB); Đức (P.CTCT&LSV); Giang (P.TTPC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Giảng đường D + Sân KTX

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Huy (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Huê (Trạm Y tế).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 1-7 Nhà A2

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Khánh (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hậu (P.TTPC); Hoa (Trạm Y tế).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Tầng 8-10 Nhà A2

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Long (P.TT); Hưng (P.TTPC).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Giảng đường D+ Sân KTX

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa (P.TT); Trung (P.TH) Thanh, Vi (P.TTPC); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Giảng đường B

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00

Chúc Tết giảng viên và sinh viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Quỳnh Anh (P.TH); Mạnh (P.QTTB); Đức (P.CTCT&QLSV); Giang (P.TTPC).

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Giảng đường C

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/02/2023

09h30

Tiếp và làm việc với Giám đốc Viện Đổi mới và Phát triển toàn cầu, Đại học Purdue, Hoa Kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c Long, Giang (P.HTQT), Thắng, Lan (TT.KNSTXH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ IMD@NEU khóa 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHKTQD ngày 9/12/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 03/02/2023

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/02/2023

Chủ Nhật 05/02/2023

Thông báo  

– 10h00 thứ Tư ngày 01/02/2023: Tiếp và làm việc với Trường Kinh tế, Kinh doanh và Khoa học xã hội, Cộng hòa Áo. Thành phần: Đ/c Tùng, Trang (P.HTQT); Đ/c Bảo (P.TCCB). Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: