(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 05 năm 2022 (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2022
(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/01/2022

08h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu thi công Nhà văn hóa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Hà (P.CTCT& QLSV);  Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp giao ban tuần.

ONLINE/OFFLINE.

Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm YT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

16h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và tài chính (BIFA) – khóa 4 – liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, cùng các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.KTKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/01/2022

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh đánh giá nhân sự dự kiến bổ nhiệm lần đầu chức vụ Trưởng khoa. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh và viên chức được quy hoạch chức vụ Trưởng khoa.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về xây dựng và đổi mới các tiêu chí đánh giá câu hỏi để đổi mới mẫu phiếu Lấy ý kiến phản hồi từ người học về giảng dạy của giảng viên Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị và Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, K.MTbĐKH&ĐT, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp giải quyết về hợp đồng dịch vụ CNTT hỗ trợ tuyển sinh trình độ đại học (HĐ với Cục công nghệ thông tin Bộ GD&ĐT). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Chi, Hà (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Lâm (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 26/01/2022

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt Khoa Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và cán bộ chủ chốt Khoa Quản trị kinh doanh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (PTCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động Khoa Quản trị kinh doanh về công tác cán bộ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Quản trị kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP. Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (PTCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Gặp mặt lãnh đạo các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, cùng lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/01/2022

08h30

Họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 bầu Trưởng, Phó Trưởng ban. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ CĐT; Đ/c Thu (BCHCĐT) và các đ/c trong Ban TTND nhiệm kỳ 2022-2023: Đ/c Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thúy (P.TCCB); Toàn (K.Marketing); Huy (V.TM&KTQT); Hoàng (K.ĐHTC); Mai (V.NHTC); Hùng (V.KT-KT) .

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường Quy định về đào tạo và liên kết đào tạo đại học VLVH.

ONLINE/OFFLINE.

Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các viên chức Khoa Đại học Tại chức.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Kỳ mùa Thu, triển khai kế hoạch công tác Kỳ mùa Xuân và Tổng kết Hội diễn văn nghệ và cuộc thi ảnh NEU. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (Ban TTND); BCH Công đoàn trường; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận; Trưởng, Phó các Ban công tác; UBKT Công đoàn trường và Chủ tịch các Câu lạc bộ.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/01/2022

   

Thứ Bảy 29/01/2022

   

Chủ Nhật 30/01/2022

   

Thông báo  

– 10h00, thứ Hai ngày 24/01/2022: Tổ chức đón tiếp và chúc mừng năm mới giảng viên, sinh viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT), cùng các giảng viên, sinh viên quốc tế. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 610 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Tư ngày 26/01/2022: NCS. Phạm Thị Thùy Linh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách thúc đẩy các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm trong ngành thủy sản Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua phần mềm MsTeams. Địa điểm: ONLINE.

– 09h00, thứ Năm ngày 27/01/2022: NCS. Phitsanoukone Phonevilaysack bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển bền vững xuất khẩu điện năng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua phần mềm MsTeams. Địa điểm: ONLINE.

– 09h30, thứ Năm ngày 27/01/2022: NCS. Đoàn Văn Tình bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Sáu ngày 28/01/2022: NCS. Hoàng Thanh Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu thống kê chia sẻ chi phí đào tạo đại học ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: