(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 05 năm 2021 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2021
(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai 25/01/2021
08h30 Khai mạc hoạt động “Ngày hội Xuân” trong khuôn khổ chuỗi chương trình NEU Glory Night 2021. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT,  P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN – HSV và Sinh viên quan tâm. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Sảnh giữa Toà Nhà A1-A2 ĐTN chuẩn bị tài liệu
09h30 Thương thảo hợp đồng thi công cải tạo mặt ngoài và chống thấm mái giảng đường D1, cải tạo nhà Dân số và sân xung quanh nhà Dân số. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Dương Mai, Hà (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hương, Tần, Nhân (P.QTTB); Dũng (P.TH) và nhà thầu được mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
10h00 Hội Sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức “Hội chợ 360 độ Xuân”. Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV) và các đ/c trong Ban Thư ký Hội SV. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 HSV chuẩn bị tài liệu
10h30 Triển khai công tác chuẩn bị kiểm định các chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Dương Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và nhà thầu được mời. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD, P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h00-16h00 Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1  
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Kiểm toán. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng xét tiếp nhận và cho sinh viên tiếp tục học Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TTPC); Ngọc, Lương Hà, Nguyễn Hà, Phượng  (VĐTTT,CLC&POHE). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tổ công tác kiểm kê tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
16h00 Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch trang trí Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ban Giám Hiệu, cùng các đ/c: Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TCKT) và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
Thứ Ba 26/01/2021
08h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về thiết kế gói thầu CNTT thuộc dự án Thư viện điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp về triển khai hậu kiểm xác định tính liêm chính trong học thuật đối với luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, chuyên đề thực tập. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thành, Hưởng, Hòa, Tuấn Anh, Thắng (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Dũng (P.TH) và đại diện lãnh đạo Khoa/Viện, lãnh đạo các BM của: K.MKT, K.KHQL, V.NHTC, K.QTKD, K.KTQTNNL, V.KTKT, K.Luật, V.TM&KTQT, K.Đầu tư, K.KTPT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH, P.TTPC và chuẩn bị tài liệu
10h00 Làm việc với Trung tâm Dạy nghề tỉnh Bắc Giang về phối hợp đào tạo ngắn hạn. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Ánh (V.KT-KT) và toàn thể viên chức TT.NCTV KT&KD. Chủ tịch Hội đồng Trường Trần Thọ Đạt Trung tâm Dạy nghề tỉnh Bắc Giang Xe đón đại biểu lúc 08h30 tại sảnh A1
10h30 Gặp mặt cộng tác viên An ninh – Truyền thông, Báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban chức năng và đại biểu có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Tầng 17- Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động năm học 2020-2021 và năm 2021. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QLKH, P.QTTB. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h30 Họp Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường) và Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
  Thứ Tư 27/01/2021
08h00 Họp tập thể lãnh đạo trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT) và các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Thúy (P.TCCB), Dinh (VP.Đ ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2020-2021 và năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc (Ban TTND); Ban chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó các Ban công tác, UBKT Công đoàn trường và Chủ tịch các Câu lạc bộ. Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
16h30 Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường khoá XXXV lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, cùng các đ/c: Ngọc (Đoàn TN) và Ban Chấp hành Đoàn Trường. Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 ĐTN chuẩn bị tài liệu
Thứ Năm 28/01/2021
07h30 Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và năm 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời. Đoàn Chủ tịch Hội trường A Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
11h00 Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch hội CCB, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng khoa học và đào tạo, viên chức và người lao động trong trường, các Giáo sư, Phó Giáo sư được bổ nhiệm năm 2021 và gia đình. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h30 Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu chi tiết các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) và các hoạt động diễn ra trong Tháng Thanh niên. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm Y tế); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 ĐTN chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tổ công tác sửa đổi quy chế đánh giá phân loại viên chức, người lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
Thứ Sáu 29/01/2021
08h00-11h00 Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp công dân (Phòng họp A tầng 5 Nhà A1)  
08h00 Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Chương trình đón Xuân Tân Sửu -2021. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: VP.Đ-ĐT, P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT, TT.DVHTĐT, Đoàn TN. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
09h30 Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu giải pháp lưu trữ văn bằng trên Blockchain. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT-PC, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, TT.UDCNTT, V.CNTT&KTS. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Hội nghị tổng kết công tác tư vấn hướng nghiệp và gặp mặt doanh nghiệp đối tác năm 2020. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý sinh viên; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TT, P.QTTB, P.TCKT, P.KT&ĐBCL, P.TTPC, TT.KN&STXH, TT.DVHTĐT, TT.ƯDCNTT; thầy/cô Hội đồng cố vấn, Chuyên gia tư vấn và cộng tác viên Trung tâm TVHN&VL, các Doanh nghiệp đối tác khách mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.TVHN&VL chuẩn bị tài liệu
17h30 Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc Tết sinh viên nội trú của trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các Khoa/ Viện, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Khu KTX sinh viên ĐTN chuẩn bị tài liệu
18h30 Lễ trao bằng Thạc sỹ NEU-AMBA. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
18h30 NEU Glory Night – Trao giải “Sinh viên tiêu biểu năm 2020” và Dạ hội chào năm mới 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công đoàn, P.TH, P.QLĐT,  P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN – HSV. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Hội trường A ĐTN chuẩn bị tài liệu
Thứ Bảy 30/01/2021
14h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh năm 2021. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.QTKD chuẩn bị tài liệu
Chủ Nhật 31/01/2021
09h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 1 năm 2021 tạị TP Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân. Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Cơ sở của Trường TC Future tại HCM. Đ/C: số 5-7-9-11 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
Thông báo  
– 10h30 thứ Tư ngày 27/01/2021: Tiếp và làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 về công tác quản lý người nước ngoài tại Trường. Thành phần: Đ/c Tùng, Long, Thanh (P.HTQT), cùng đại diện PA03. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Số 44 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Năm 28/01/2021: Tiếp và làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế về công tác quản lý và đào tạo lưu học sinh năm học 2020 – 2021. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân, Thanh (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Số 23 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

16h00, thứ Tư ngày 27/01/2021: NCS. Nguyễn Việt Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Vai trò của Nhà nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa giữa trường đại học – doanh nghiệp trong nghiên cứu – chuyển giao công nghệ”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Sáu ngày 29/01/2021: NCS. Trịnh Thị Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, thứ Bảy ngày 30/01/2021: NCS. Bùi Thị Hồng Chinh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro và nhận thức lợi ích đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Bảy ngày 30/01/2021: NCS. Đào Thị Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: