(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 04 năm 2024 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2024
(Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/01/2024

07h30

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp về dự thảo Chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo của các ngành mới Trường dự kiến mở năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thế, Huy, Hoàng, V.Minh (K.Toán KT); Tuấn, Yên, Lâm, Minh, Tuyết, Thảo (V.CNTT&KTS); Bích (K.TK).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu theo phân công

14h30

Họp Ban chấm thi tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban chấm thi), cùng các thành viên Ban chấm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Tầng 16 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Giao kế hoạch công việc, dự toán ngân sách năm 2024 và Báo cáo sơ kết học kỳ Thu năm 2023, nhiệm vụ học kỳ Xuân năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h30

Gặp mặt Lãnh đạo các Đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, cùng Trưởng, Phó các Đơn vị trong Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/01/2024

08h00

Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Công đoàn năm 2023 (Tổ số 1). Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Thủy (UVBTV); Hoàng (UVBCH); Dương Mai; (UVBCH); Huyền (VP.Đ-ĐT – Thư ký Tổ số 1) và Đại diện lãnh đạo đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Tổ kiểm tra số 1.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các CĐ bộ phận chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Công đoàn năm 2023. (Tổ số 3). Đ/c Huyền (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Hương (UVBCH); Vân (UVBCH); Sơn (UVUBKT – Thư ký Tổ số 3) và Đại diện lãnh đạo đơn vi và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Tổ kiểm tra số 3.

Phó Chủ tịch CĐT Phạm Thị Huyền

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các CĐ bộ phận chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Công đoàn năm 2023. (Tổ số 4). Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Ngọc (UVBCH); Việt Anh (UVBCH); Bao (UVBCH); Kim Anh (VP.Đ-ĐT – Thư ký Tổ số 4) và Đại diện lãnh đạo đơn vi và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Tổ kiểm tra số 4.

Phó Chủ tịch CĐT Hồ Quỳnh Anh

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các CĐ bộ phận chuẩn bị tài liệu

08h30

Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Công đoàn năm 2023. (Tổ số 2). Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Hà (UVBTV); Thúy (UVBCH); Sơn (UVBCH); Dinh (UVUBKT – Thư ký Tổ số 2) và Đại diện lãnh đạo đơn vi và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Tổ kiểm tra số 2.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các CĐ bộ phận chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp điều chỉnh Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Hưởng, Thắng, Hoa, Nhung, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Bí thư Đảng uỷ Trường làm việc chi ủy Chi bộ sinh viên 1, 2, 3, 4. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), Đại diện Đoàn Thanh niên, cùng các đồng chí trong chi uỷ Chi bộ sinh viên 1, 2, 3, 4 và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, các chi bộ SV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác thu hồi con dấu. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng thời khóa biểu toàn Trường năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng – Tổ trưởng tổ công tác), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 36/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/01/2024

08h00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ).

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường lớn, Trường ĐH CN GTVT, Phố Triều Khúc, Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2024, trưởng nhóm CBQT chất lượng cao 2023, trưởng nhóm NC&TV chính sách 2023 và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00 Tổng duyệt sự kiện  “NEU HAPPY DAY” Chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập Trường (25/1/1956-25/1/2024). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường, Ban Đời sống, Ban Văn hóa Công đoàn Trường, các thành viên tham gia biểu diễn và công tác tổ chức. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Sảnh trước nhà A1 VP.Đ-ĐT và các đơn vị liên quan hỗ trợ phục vụ

11h00

Gặp mặt sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ công tác), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 35/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác quản lý đào tạo đào tạo đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Trần Hà; Minh (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Trung (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hương (V.QTKD); Thành (V.ĐTQT) và Trưởng Khoa/Viện có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Hội CCB Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, PCTCT&QLSV, P.TT và toàn thể hội viên Hội CCB Trường.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

H.CCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác Rà soát và hoàn thiện Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/01/2024

08h00

Chợ xuân NEU – 2024 (từ 10h ngày 25/01/2024 đến 17h00 ngày 26/01/2024) Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên trong Trường và các đ/c có giấy mời.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Sảnh giữa Nhà A1- Nhà A2

VP.Đ-ĐT   chuẩn bị tài liệu

09h30

Sự kiện “NEU HAPPY DAY” – Chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập Trường (25/1/1956-25/1/2024). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên trong Trường và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sảnh Nhà A1

VP.Đ-ĐT   chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tư vấn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn), cùng các thành viên Hội đồng Tư vấn và các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Đảng uỷ trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đồng chí Đảng uỷ viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Tài chính – Kế toán về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Tài chính – Kế toán.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Tổng duyệt công tác tổ chức Buổi nói chuyện của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ với sinh viên Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh, Trang, Quân (P.HTQT);  Nhung (K.Marketing); Trung (P.QTTB); Đức, Điều (P.CTCT&QLSV); Phan Tuấn, Kim Anh (ĐTN); Nghĩa (P.TT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Tâm (K.MT,BĐKH&ĐT); Phượng (AEP); Tuấn (V.ĐTQT); Tùng (K.QTKD); Thanh (V.TM&KTQT); Chi (K.KHQL); Phượng (V.NHTC); Thế Anh (K.KTH); Thuỳ (K.NNKT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Thanh tra – Pháp chế về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h50

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

19h00

NEU Glory Night – Trao giải “Sinh viên tiêu biểu năm 2023” và Dạ hội chào năm mới 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 26/01/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH, VP.Đ-ĐT.

Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng uỷ Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

09h30

Buổi nói chuyện của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose W. Fernandez với sinh viên Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và các viên chức, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 17h00 Lễ kết nạp Đảng tháng 01 năm 2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy CBSV II, III, IV và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 1 năm 2024. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Gala vinh danh Sao tháng giêng và Sinh viên 5 tốt các cấp. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB và các em sinh viên quan tâm. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Hội trường A2 HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 27/01/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 28/01/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 16h00, thứ Ba ngày 23/01/2024: NCS. Phạm Thị Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn điểm đến du lịch MICE tại vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, thứ Sáu ngày 26/01/2024: NCS. Nguyễn Thái Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của marketing nội bộ tới sự hài lòng của người lao động tại trường đại học ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h30, thứ Bảy ngày 27/01/2024: NCS. Somphanith Mangnomek bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Khai thác giá trị văn hóa của các tộc người ở Luang Prabang (CHDCND Lào) để phát triển du lịch”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: