(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 04 năm 2022 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2022
(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/01/2022

08h30

Mở thầu Online gói thầu: Thi công cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Thương thảo Hợp đồng gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện tử, nội thất văn phòng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Đô (P.QTTB); Chi, D.Mai, Hà (P.TCKT); Giang (V.ĐTQT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường bàn công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu VC,NLĐ 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), Đ/c Ngọc (Trưởng ban Thanh tra ND), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Công đoàn trường và đ/c: Bao, Thu (BCHCĐT).

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

15h30

Họp về công tác thu hồi tài sản, chuẩn bị mặt bằng cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa và thanh lý tài sản đã thu hồi năm 2021 Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Các cán bộ trực tiếp phụ trách việc bàn giao, thu hồi và thanh lý tài sản.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường bàn công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu VC,NLĐ 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

Thứ Ba 18/01/2022

08h30

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị triển khai công tác tổ chức đào tạo giáo dục QP&AN cho sinh viên đại học chính quy năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi, D.Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Trạm Y tế); Thủy (TT.UDCNTT) và đại diện lãnh đạo các Trung tâm GDQP&AN là đối tác của Trường.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; Các đơn vị liên quan tới đào tạo Sau đại học và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); (Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Quốc gia mã số ĐTĐL.XH.05/19 “Luận cứ khoa học cho giải pháp chính sách phát triển bền vững dải ven biển Bắc Trung Bộ” do GS.TS. Nguyễn Đình Hương làm chủ nhiệm. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2341/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/11/2021 của Hiệu trưởng và các thành viên đề tài ĐTĐL.XH.05/19; Các đại biểu có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc, Khánh (V.ĐTTTCLC&POHE); Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QLKH, P.QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp về công tác quản lý sinh viên.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh, V.Thúy, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT), đại diện Đoàn TN, Hội SV và đại diện các lớp sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 19/01/2022

08h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, đợt 1/2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp triển khai công tác xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học từ xa năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Trung (TT.ĐTTX) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT. P.TTPC, P.KT&ĐBCLGD và các Khoa, Viện.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không là Đảng viên, Ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Kinh tế Phát triển, Kinh tế Đầu tư và Quản trị Nhân Lực. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, các đơn vị chuẩn báo cáo

14h00

Họp rà soát công tác quản lý sinh viên tại các Khoa, Viện. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh, V.Thúy, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT), và các Thầy/Cô Trợ lý Khoa/Viện quản lý sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ VLVH năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHKTQD, ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Quản trị kinh doanh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/01/2022

08h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế phiên 2 thẩm định báo cáo tổng quan Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo của Hội đồng và Tổ giúp việc.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ giúp việc chuẩn bị tài liệu

10h30

Gặp mặt cộng tác viên An ninh – Truyền thông, Báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần – 2022. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban chức năng và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B101-102 Nhà A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đoàn ra năm 2022 của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH) và đại diện lãnh đạo các đơn vị có đăng ký đoàn công tác năm 2022.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế phiên 2 thẩm định báo cáo tổng quan Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo của Hội đồng và Tổ giúp việc.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ giúp việc chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP. Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 21/01/2022

07h30 Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời Đoàn Chủ tịch Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
08h00 Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế phiên 2 thẩm định báo cáo tổng quan Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo của Hội đồng và Tổ giúp việc Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế Trần Thọ Đạt Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Tổ giúp việc chuẩn bị tài liệu

   

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế phiên 2 thẩm định báo cáo tổng quan Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo của Hội đồng và Tổ giúp việc.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ giúp việc chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

20h00

Lễ trao Học bổng của Tập đoàn Bảo Việt và HanoiA (Pháp) và Phát động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị năm 2022.
ONLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng đại diện các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TT và cán bộ, viên chức, sinh viên Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 22/01/2022

   

Chủ Nhật 23/01/2022

   

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Hai ngày 17/01/2022NCS. Đỗ Thị Bích Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: