(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 03 năm 2024 (Từ ngày 15/01/2024) đến ngày 21/01/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2024
(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 15/01/2024

10h30

Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển gia nhập danh mục Scopus. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Ngọc (P.TH); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nghĩa, Long (P.TT); Tùng (PSA); Trung (P.QTTB) và các CBVC Tạp chí Kinh tế và Phát triên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Triển khai phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch, Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc tại một số ô đất khu 3, ĐT.5 Khu 1 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Nghĩa (P.TT) và đại diện lãnh đạo UBND các Phường: Đồng Tâm, Bách Khoa, Bạch Mai, Tổ trưởng tổ Dân cư giáp ranh và đơn vị tư vấn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban Thanh tra nhân dân. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban TTND chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (ĐTN); Nghĩa, Long và toàn thể viên chức Phòng TT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 16/01/2024

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát về cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Thủy ( TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT); Thìn ( TTDVHTĐT); Triệu (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB Chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển gia nhập danh mục Scopus. Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, Lãnh đạo các đơn vị, Tổ chức CTXH trong Trường, Lãnh đạo Bộ môn các Khoa/ Viện và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp trù bị công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2024. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban TTND, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, TT.UDCNTT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2024. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Thường vụ CĐT, Trưởng Ban TTND, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban Nữ công, cùng Trưởng các đơn vị trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 17/01/2024

08h30

Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu Đề án phát triển nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH);  Huê, Bình (Trạm Y tế).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng C Nhà A1

T.YT chuẩn bị tài liệu

08h30

Công đoàn Trường báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức chương trình “NEU HAPPY DAY” chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập Trường (25/1/1956 -25/1/2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Thường vụ Công đoàn Trường, cùng các đ/c: Hoàng (Ban Đời sống Công đoàn Trường), Ngọc, Long (Ban Văn hóa Công đoàn Trường) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TCCB, P.QTTB, P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN, Hội SV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Công tác Y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Độ (P.CTCT&QLSV); Huê (Trạm Y tế); Đức (P.QLĐT); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Tọa đàm nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học Trường dự kiến mở năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Tuấn, Yên, Lâm, Thảo, Minh, Tuyết (V.CNTT&KTS); Thế, Huy, Hoàng, Minh, Thành (K.TKT); Bích (K.TK); Ngân, An (K.KT&QLNNL).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo hợp đồng mua Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và Bộ dữ liệu Phân tích chứng khoán của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB Chuẩn bị tài liệu

15h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu Xây dựng kho học liệu điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT. UDCNTT); Đức (P.QLĐT); Vinh (TT.ĐTTX); Dũng (P.TH); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB Chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác Rà soát và hoàn thiện Quy định đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp Hội đồng thẩm định chất lượng Tạp chí quốc tế uy tín năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

16h30

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch Tự đánh giá chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn Anh (K.QTKD); Hùng (V.KTKT); Vinh, Hậu (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 18/01/2024

08h30

Họp Ban Quản lý chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE; Viện ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (E-MBA và V-MBA). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1226/QĐ-ĐHKTQD ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa xuân năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Gặp mặt cộng tác viên An ninh Truyền thông, Báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Cường (Nguyên Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 17 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tái cấu trúc Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số, thành lập Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các Thầy, Cô tham gia giảng dạy chương trình và toàn thể CBGV Viện ĐTQT, các đ/c có giấy mời, các học viên tốt nghiệp và gia đình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 19/01/2024

08h00

Họp Tiểu ban ra đề thi KTTH chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban ra đề thi KTTH theo Quyết định.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Tầng 16 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 18). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 20/01/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 21/01/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 15h00 thứ Hai, ngày 15/01/2024: Tổ chức lấy ý kiến người học cho dự thảo Quy định đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc và toàn thể CBVC V.ĐTTT,CLC&POHE, sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 718 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Tư, ngày 17/01/2024: Họp rà soát về việc cập nhật phần mềm One-gate và App Mobile. Thành phần: Đ/c Thuỷ, Nghị, Tuấn Anh, Hoàng, Thảo (TT.UDCNTT); Dũng, Quỳnh Anh, Trung, Công (P.TH); Hà, Đức, Thúy (P.CTCT&QLSV); Tuấn, Linh, Nhân (ĐTN). Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Bảy, ngày 20/01/2024: Thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa xuân 2024 (Sáng thi Tiếng Anh, chiều thi Kiến thức tổng hợp). Thành phần: Các thành viên HĐ coi thi TS theo Quyết định của Hiệu trưởng. HĐTS IBD@NEU. Địa điểm: Giảng đường D2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 Chủ Nhật, ngày 21/01/2024: Thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa xuân 2024 (Thi Phỏng vấn). Thành phần: Các thành viên HĐ phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng. HĐTS IBD@NEU. Địa điểm: Giảng đường D2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
                                                                                                             Bảo vệ Luận án
– 17h00 thứ Sáu, ngày 19/01/2024: NCS. Saymanolinh Sinbandhit bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Commercial cooperation of Laos with countries in the Great Mekong subregion”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Bảy, ngày 20/01/2024: NCS. Cồ Thị Thanh Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với an ninh tài chính trong các công ty bất động sản niêm yết Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: