(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 03 năm 2023 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2023
(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 16/01/2021

08h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tuyên (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tuyên (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng TT.DVHTĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Đào tạo liên tục. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tuyên (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng TT.ĐTLT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu các hoạt động diễn ra trong Tháng 2 và Tháng 3 (Tháng Thanh niên). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (HSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.QTTB, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, TT.UDCNTT, TT.DVHTĐT, Trạm Y tế, PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 17/01/2023

08h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác tổ chức cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các Đồng chí Đảng ủy  viên và các đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tú, Tuyên (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 896/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Giám đốc truyền thông và đối ngoại vùng của Đại học Essex về hợp tác đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Thế Anh (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 18/01/2023

     

 

 

 

Thứ Năm 19/01/2023

 

   

 

 

 

Thứ Sáu 20/01/2023

Nghỉ theo Kế hoạch số 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022.

Thứ Bảy 21/01/2023

Nghỉ theo Kế hoạch số 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022.

Chủ Nhật 22/01/2023

Nghỉ theo Kế hoạch số 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022.

Thông báo  

 

Bảo vệ Luận án

– 09h30, thứ Hai ngày 16/01/2023: NCS. Giao Thị Hoàng Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của giáo dục khởi nghiệp đến ý định khởi nghiệp theo hướng bền vững của sinh viên Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
– 15h30, thứ Hai ngày 16/01/2023: NCS. Nguyễn Đức Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân.
                                     Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                  Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tài nguyên > Luận án Tiến sĩ.

Ghi chú: