(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 02 năm 2024 (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2024
(Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/01/2024

08h00 – 11h00

Tiếp công dân. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trưởng), cùng đại diện lãnh đạo VP.Đ-ĐT.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

10h00

Thương thảo hợp đồng chăm sóc cây Nhà Trung tâm đào tạo và giảng đường năm 2023-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB Chuẩn bị tài liệu

11h00

Thương thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, nâng cấp phần mềm tổng thể. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc tế: International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Cảnh (V.PTBV); Vân (P.QLKH); Thắng (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghị (TT.UDCNTT) và các đ/c trong Ban Tổ chức Hội thảo.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.PTBV, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 09/01/2024

13h00

Tổ số 2: Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng năm 2023. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng uỷ), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Quế (ĐUV); Thuý (UBKTĐU); Huyền (VP.Đ-ĐT – Thư ký Tổ số 2); Cấp ủy các Chi bộ thuộc Tổ kiểm tra số 2.

Thường vụ Đảng uỷ Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp các Ban Chỉ đạo, Ban chuyên môn xây dựng Đề án mở ngành đào tạo: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin và Hệ thống thông tin. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chuyên môn, tổ thư ký xây dựng Đề án mở ngành đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 10/01/2024

08h00

Tổ số 1: Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng năm 2023. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ngọc (ĐUV); Hà (ĐUV); Nhân (Thường vụ ĐTN -Thư ký Tổ số 1); Cấp ủy các Chi bộ thuộc Tổ kiểm tra số 1.

Phó Bí thư Đảng uỷ Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp, công nhận tín chỉ và đổi điểm đối với chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT,CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về công tác thanh toán (Khóa 56 VLVH) cho các Đơn vị liên kết. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Quang, Việt Anh, Oanh (K.ĐHTC) và Đại diện các Đơn vị liên kết: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Trường Cao đằng Kinh tế – Công nghệ Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Thương thảo hợp đồng quản lý Nhà trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị và phần mềm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và công tác chuyên môn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng ( P.TH) và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Kiểm tra Phòng học thông minh mẫu phục vụ Blended Learning. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (Đoàn TN) và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 701 tầng 7 Nhà A2

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 11/01/2024

08h00

Tổ số 3: Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng năm 2023. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Trung Thành (ĐUV); Tô Trung Thành (ĐUV); Nam (UBKTĐU); Dinh (VP.Đ-ĐT) – Thư ký Tổ số 3); Cấp ủy các Chi bộ thuộc Tổ kiểm tra số 3.

Phó Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

08h00

Tổ số 4: Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Chủ nhiệm UBKTĐU), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Kim Anh (VP.Đ-ĐT – Thư ký Tổ số 3); Cấp ủy các Chi bộ thuộc Tổ kiểm tra số 4

Phó CN UBKTĐU Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác trọng tâm năm 2024. Ban Giám hiệu, cùng toàn thể CBVC P.QLĐT và đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu Gặp mặt đầu năm giảng viên, sinh viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân, Giang (P.HTQT), giảng viên, sinh viên quốc tế, đại diện các Khoa, Viện có giảng viên, sinh viên quốc tế đang nghiên cứu và học tập.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Workshop “Publishing in academic journals” trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, CBVC Viện PTBV, Viện ĐTSĐH và các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.PTBV, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ Thu năm 2023 và triển khai một số hoạt động trọng tâm Quý I năm 2024. Đ/c Nhượng (UVTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), Đ/c Ngọc (Trưởng ban TTND), cùng các đ/c trong Ban chấp hành CĐT, UBKT CĐT, Trưởng, Phó các Ban công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Chủ tịch các CLB và các đ/c có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Các Ban liên quan chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 12/01/2024

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)” – Phiên buổi sáng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, CBVC Viện Phát triển bền vững, Viện Đào tạo Sau đại học và các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.PTBV, V.ĐTSĐH,
P.HTQT, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng Lương của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h00

Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference on Accounting and Financial Economics (ICAFE)” – Phiên buổi chiều. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, CBVC Viện Phát triển bền vững, Viện Đào tạo Sau đại học và các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.PTBV, V.ĐTSĐH,
P.HTQT, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 13/01/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 14/01/2024

 

   

 

 

 

Thông báo

– 10h00 thứ Hai, ngày 08/01/2024Tiếp và làm việc với Trường Kinh doanh HongKong. Thành phần: Đ/c Long, Quỳnh Anh, Giang (P.HTQT), Hương (V.QTKD). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Năm, ngày 11/01/2024Tiếp và làm việc với Trường Đại học Macquaire, Úc. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h30 thứ Hai, ngày 08/01/2024. NCS. Nguyễn Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tích hợp mô hình “TPB-NAM” trong nghiên cứu ý định giới thiệu trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– 09h30 thứ Bảy, ngày 13/01/2024. NCS. Sihoune Siththilusay bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Factors affecting the attraction of the host country to FDI: An empirical study in Lao PDR”, thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: