(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 02 năm 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2023
(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 09/01/2021

08h00

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác và làm việc với Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 10/01/2023

09h00

Tiếp và làm việc với Phó Tổng giám đốc IMF. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Long, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ công bố báo cáo với IMF chủ đề: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở châu Á nhằm tăng năng suất”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đại diện lãnh đạo các Bộ môn, Đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h30

Gặp mặt cộng tác viên An ninh Trật tự, Báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 17 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Dự án YSEALI 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Giao kế hoạch công việc, dự toán ngân sách năm 2023 và triển khai kế hoạch đón xuân Quý Mão 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Tư 11/01/2023

08h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Đảng bộ bộ phận Khoa Lý luận chính trị, Chi bộ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chi bộ Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Chi bộ Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Đảng bộ, đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ K.LLCT.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐB, các CB thuộc ĐB K.LLCT chuẩn bị tài liệu

08h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Đảng bộ bộ phận Viện Kế toán – Kiểm toán, Chi bộ Bộ môn Kế toán – Tài chính, Chi bộ Bộ môn Kế toán quản trị, Chi bộ Bộ môn Kiểm toán, Chi bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Chi bộ Bộ môn Nguyên lý kế toán. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Đảng bộ, đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ V.KTKT.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐB, các CB thuộc ĐB V.KTKT chuẩn bị tài liệu

08h10

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Phát triển bền vững. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ V.PTBV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ V.PTBV chuẩn bị tài liệu

08h35

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ P.TCCB.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h50

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.BĐS&KTTN.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

08h50

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Trạm Y tế. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ Trạm Y tế.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ TYT chuẩn bị tài liệu

09h05

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Sinh viên I, II. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ Sinh viên I, II.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ SV I, II chuẩn bị tài liệu

09h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Quản trị kinh doanh. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ V.QTKD.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ V.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.MT,BĐKH&ĐT.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h35

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Kế hoạch và Phát triển. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ K.KH&PT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.KH&PT chuẩn bị tài liệu

09h55

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.TCKT.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.TCKT chuẩn bị tài liệu

09h55

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Luật. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ Khoa Luật.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.Luật chuẩn bị tài liệu

10h00

Gặp mặt giảng viên và sinh viên quốc tế nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quân (P.HTQT) và đại diện các Khoa/Viện có giảng viên và sinh viên quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h05

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ V.TM&KTQT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

10h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.CTCT&QLSV.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Bảo hiểm. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.BH.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.BH chuẩn bị tài liệu

10h30

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Khoa học quản lý. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ K.KHQL.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.KHQL chuẩn bị tài liệu

10h40

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Đào tạo Sau đại học. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ V.ĐTSĐH.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h40

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Quản trị thiết bị. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.QTTB.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Đầu tư. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ K.ĐT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.ĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Thống kê. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.TK.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.TK chuẩn bị tài liệu

11h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Ngoại ngữ kinh tế. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.NNKT.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.NNKT chuẩn bị tài liệu

11h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Quản lý khoa học. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.QLKH.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h20

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Đào tạo quốc tế. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện V.ĐTQT.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

11h25

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Toán Kinh tế. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (ĐUV); Nam (UBKT); Dinh (VP.Đ-ĐT) và đại diện Chi bộ K.TKT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.TKT chuẩn bị tài liệu

11h40

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.KT&ĐBCLGD.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h40

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (ĐUV); Quế (ĐUV); Nhân (Thư ký) và đại diện Chi bộ VP.Đ-ĐT.

Thường vụ Đảng ủy Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

12h00

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Hợp tác quốc tế. Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu (ĐUV); Bảo (ĐUV); Thúy (UB.KTĐU); Tuấn (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.HTQT.

Thường vụ Đảng ủy Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chi bộ P.HTQT chuẩn bị tài liệu

13h10 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.QLĐT. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Chi bộ P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
13h35 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Marketing. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.Marketing. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Chi bộ K.Marketing chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Ủy ban Định hướng của CFVG. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Đồng Giám đốc CFVG). Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Pháp tại VN Nicolas Warnery Phòng 1213 tầng 12 Nhà A1 CFVG chuẩn bị tài liệu
14h00 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ TC.KT&PT. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Chi bộ TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu
14h25 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ TT.ĐTTX. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ TT.ĐTTX

chuẩn bị tài liệu

14h50 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Nhà xuất bản. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ NXB. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ NXB

chuẩn bị tài liệu

15h15 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ V.CNTT&KTS. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Chi bộ V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu
15h40 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ TT.DVHTĐT. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ TT.DVHTĐT

chuẩn bị tài liệu

16h05 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Trung tâm Thông tin Thư viện. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ TT.TTTV. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ TT.TTTV

chuẩn bị tài liệu

16h30 Thương thảo Hợp đồng Quản lý tòa nhà năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
16h30 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Kinh tế học. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.KTH. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.KTH

chuẩn bị tài liệu

16h55 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Lê Thành (ĐUV); Tô Thành (ĐUV); Hà (ĐUV); Điều, Huyền (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.QTKD. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chi bộ K.QTKD

chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 12/01/2023

08h10

Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ TT.UDCNTT.

Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Chi bộ TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

08h35 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ V.ĐTTT,CLC&POHE. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
09h00 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Đại học tại chức. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.ĐHTC. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
09h25 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ P.TT-PC. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ P.TTPC chuẩn bị tài liệu
09h50 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.DL&KS. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ K.DL&KS chuẩn bị tài liệu
10h15 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ K.KT&QLNNL. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ K.KT&QLNNL chuẩn bị tài liệu
10h40 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Phòng Tổng hợp. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ Phòng Tổng hợp. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ P.TH chuẩn bị tài liệu
11h05 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Viện Ngân hàng – Tài chính. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ V.NH-TC. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ V.NH-TC chuẩn bị tài liệu
11h30 Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất. Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hiếu (ĐUV); Ngọc (ĐUV); Linh (Thư ký) và đại diện Chi bộ BM.GDTC. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Chi bộ BM.GDTC chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đợt 2 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và CBVC Viện ĐTTT,CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
14h00 Thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của đơn vị phối hợp đào tạo, tại Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội 1. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội 1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023. Ban giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Thắng, Hòa (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng lương của Trường Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp triển khai Kế hoạch đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Toại, Thắng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Chính (K.BH); Nam (K.Luật); Bích (K.TK); Thùy (K.NNKT); Thảo (K.BĐS&KTTN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
17h00 Họp triển khai Kế hoạch dịch minh chứng – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thùy (K.NNKT); Toại, Thắng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 13/01/2023

08h00

Làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập về Dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30 Hội nghị triển khai tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP 6 CTĐT: (KTQT CLC, TCDN CLC, KTPT CLC, POHE Luật kinh doanh, POHE QTKDTM, POHE TT Marketing). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT) và đại diện lãnh đạo và cán bộ đươc giao làm công tác kiểm định của các đơn vị: V.TM&KTQT, V.NHTC, K.KH&PT, K.Luật, K.Marketing,  V.ĐTTT,CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UBND Tỉnh Bắc Ninh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TCCB, P.QLĐT, P.TCKT, V.ĐTSĐH, P.QLKH, P.TT, K.ĐHTC, K.KHQL, TT.NCTVKT&KD Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương UBND tỉnh Bắc Ninh P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 14/01/2023

   

Chủ Nhật 15/01/2023

   

Thông báo  

– 08h00, thứ Hai ngày 09/01/2023: Gặp mặt chúc mừng Hội Sinh viên trường nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2023). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong trường, các thầy cô, sinh viên quan tâm. Chủ trì: Chủ tịch HSV Lê Trí Nhân. Địa điểm: Văn phòng Hội Sinh viên (Cánh trái Nhà Văn hóa).

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Ba ngày 10/01/2023: NCS.Trần Đức Thành bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Tư ngày 11/01/2023NCS.Trần Quang Chung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của dòng tiền tự do và chi phí đại diện tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h30, thứ Năm ngày 12/01/2023: NCS.Giao Thị Khánh Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới danh tiếng của các doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, thứ Năm ngày 12/01/2023: NCS.Nguyễn Phương Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố thu hút lao động nước ngoài có kỹ năng vào Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: