(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 02 năm 2022 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Lịch công tác tuần 02 năm 2022 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Ngày đăng: 02/01/2022 13:0:42

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2022
(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/01/2022

Nghỉ theo Thông báo số 2012/TB-ĐHKTQD ngày 03/12/2021.

Thứ Ba 04/01/2022

14h30

Họp trù bị chuẩn bị cho Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, TT.UDCNTT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường, Trưởng Ban Thanh tra ND, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban Nữ công, cùng Trưởng các đơn vị trong toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 05/01/2022

08h00

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 5). Đ/c Đồng (Phó Bí thư ĐU), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Thuý (P.TCCB); Điều (ĐTN) và các Chi bộ: TT.DVHTĐT, Tạp chí KT&PT, NXB, TT.TTTL&TV.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

08h30

Rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng các CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng (P.QLĐT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Các thầy cô nhóm chuyên trách viết các Tiêu chuẩn 1 đến Tiêu chuẩn 5 các CTĐT: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế và Quản lý Đô thị; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định trong nước.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Phượng (P.TCCB); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Các thầy cô nhóm chuyên trách viết các Tiêu chuẩn 6 và Tiêu chuẩn 7 các CTĐT: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế và Quản lý Đô thị; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác “Tiếp cận hệ thống các khóa học chuẩn mực quốc tế”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát, đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Tuấn Anh, Hoà, Minh, Ngân, Liên, Định, Hằng (V.ĐTSĐH); Huyền (K.Marketing) và Trưởng các Khoa/Viện có đào tạo thạc sĩ.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

17h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cải tạo sửa chữa Trạm Y tế. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, Dương Mai (P.TCKT) và đơn vị thiết kế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 06/01/2022

08h30

Rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định trong nước.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thúy (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Sen, Phương (TT.TTTV); Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Vân, Thanh (P.QLKH); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Các thầy cô nhóm chuyên trách viết các Tiêu chuẩn 8 đến Tiêu chuẩn 11 các CTĐT: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế và Quản lý Đô thị; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Lương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Rà soát Báo cáo Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định trong nước.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Núi (K.KHQL); các thầy cô Ban thư ký (Hội đồng tự đánh giá) các CTĐT: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế và Quản lý Đô thị; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo VLVH, Từ xa và Đào tạo ngắn hạn năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Lãnh đạo các đơn vị có đào tạo VLVH, Từ xa và Đào tạo ngắn hạn; Lãnh đạo, viên chức các đơn vị: Khoa Đại học tại chức, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Phòng Tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

17h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thi công lắp đặt đường nước tinh khiết giảng đường và Nhà trung tâm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT và Đơn vị thi công, Đơn vị giám sát.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P. QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 07/01/2022

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ.
ONLINE/OFFLINE.
Tập thể lãnh đạo Trường và đ/c Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị liên tịch Ban Giám hiệu và Đảng ủy về công tác cán bộ.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Chương trình Ngày hội đổi mới sáng tạo thủ đô. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng trực thuộc Trường và đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND, Sở, Ban, Ngành Thành phố, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, TƯ Hội SV và Đoàn TN, HSV Trường.

Thành Đoàn Hà Nội

Hội trường A2

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 01 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT thể chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h30

Lễ Kỷ niệm 72 năm ngày Học sinh Sinh viên và Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa/Viện, Phòng trực thuộc Trường và đại diện lãnh đạo Thành ủy và UBND, Sở, Ban, Ngành Thành phố, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, TƯ Hội SV và Đoàn TN, HSV Trường.

Thành Đoàn Hà Nội

Hội trường A2

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 08/01/2022

   

Chủ Nhật 09/01/2022

   

Thông báo