(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 01 năm 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2024
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/01/2024

Nghỉ theo Thông báo số 2568/TB-ĐHKTQD ngày 05 tháng 12 năm 2023

Thứ Ba 02/01/2024

15h00

Báo cáo công tác tổ chức Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập Trường (25/01/1956 -25/01/2024). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT), Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Đời sống Công đoàn Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TCCB, P.QTTB, P.TT, P.CTCT&QLSV, ĐTN, Hội SV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

CĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 03/01/2024

09h00

Họp về Dự án Digital skills to Succeed – Hỗ trợ xây dựng nội dung các môn học liên quan đến Khoa học dữ liệu căn bản, AI, Doanh nghiệp số.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Tuấn Anh (TT.UDCNTT); Long, Trang (P.HTQT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.TM&KTQT, V.CNTT&KTS, K.TKT, K.QTKD, V.QTKD, đại diện GIZ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban tổ chức Lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển gia nhập danh mục Scopus. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH) Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Tùng (PSA) và các CBVC Tạp chí KT&PT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

10h30

Lễ Bế mạc giải Bóng đá Nữ truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH);
Vân, Cường, Hiền, Hải (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân Bóng đá Trường

BM.GDTC chuẩn bị

14h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Độ (P.CTCT & QLSV); Huê (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023 báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/01/2024

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h45

Hội nghị Đảng ủy thảo luận và thông qua Đề án nhân sự kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 1). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 2). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h15

Hội nghị Đảng ủy giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 3). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h45

Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 4). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các Đ/c Phó Hiệu trưởng, cùng các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường; Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT)

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

11h30

Hội nghị Đảng ủy biểu quyết giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 5). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp lấy ý kiến các Khoa/Viện để chuẩn bị cho tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Hưởng, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH); Lãnh đạo các Khoa/Viện tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Triển khai các hoạt động đầu năm 2024. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành, Ban Đời sống CĐT và Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Công đoàn đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

CĐT, BĐS chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngắn hạn năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các các đơn vị có đào tạo ngắn hạn và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 05/01/2024

09h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu Lễ Tuyên dương Sinh viên tiêu biểu năm 2023 và Công tác tổ chức Dạ hội Chào năm mới năm 2024 – NEU GLORY NIGHT 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, TT.DV&HTĐT, ĐTN, HSV và PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 06/01/2024

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 07/01/2024

08h00

Ngày hội thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 20 kỳ mùa xuân 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBGV Viện ĐTQT, thí sinh và gia đình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2,  Phòng B101-102 B103-B104

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 10h00 thứ Sáu, ngày 05/01/2024: Gặp gỡ, trao đổi công tác Nghiên cứu khoa học năm 2023 đối với viên chức của Trường. Thành phần: Đ/c Bảo, Thành (P.TCCB), Thành (P.QLKH), cùng các giảng viên có giấy mời. Chủ trì: PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.TCCB, P.QLKH chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: