(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 01 năm 2022 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2022
(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 6). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, V.TM&KTQT, K.BH, K.KT&QLNNL và sinh viên Khối 6.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Thương thảo hợp đồng Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tài liệu nội sinh dạng điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

09h00

Thương thảo hợp đồng Mua sắm hệ thống Phần mềm quản lý tài liệu và thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

10h00

Thương thảo hợp đồng Mua sắm, lắp đặt, cài đặt, cấu hình và đào tạo chuyển giao hệ thống camera giám sát, wifi, trang thiết bị phòng hội nghị truyền hình trực tuyến và hệ thống an ninh thư viện tự động. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT,CLC & POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tình hình dữ liệu minh chứng chung phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo các chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Hà (P. KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Thương thảo hợp đồng Mua sắm trang thiết bị phụ trợ cho thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c; Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Dũng (P.TH); Phượng (V.ĐTTT,CLC,POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về cơ sở 2. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Hiếu (K.QTKD); Ngân (K.KT&QLNNL).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

UBND tỉnh Hà Nam

Xe xuất phát lúc 13h30 tại sảnh A1

20h00

Lễ bế giảng và công bố quyết định tốt nghiệp sinh viên hệ Đào tạo từ xa đợt 2 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử  nhân.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 28/12/2021

07h30

Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 7). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, K.Marketing, K.ĐT, K.TK, K.MT,BĐKH&ĐT, V.ĐTQT và sinh viên Khối 7.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trực tuyến trên MS Teams

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2021 – Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TT-PC); Thành (V.ĐTSĐH); Bảo, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 5). Đ/c Đồng (Phó Bí thư ĐU), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Thuý (P.TCCB); Điều (ĐTN) và các Chi bộ: P.QLĐT, K.Marketing, Tạp chí KT&PT, TT.ĐTTX, NXB, V.CNTT&KTS, TT.DVHTĐT, TT.TTL&TV, K.KTH.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét chuyển đổi điểm các môn học CFAB cho sinh viên Chương trình Cử nhân kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB (ACT-ICAEW). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Ánh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

14h30

Thương thảo hợp đồng Mua sắm, lắp đặt, cài đặt, cấu hình và đào tạo chuyển giao hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT. UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng văn bằng, chứng chỉ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 29/12/2021

08h00

Kiểm tra giám sát thi hành Điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 1). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ánh (V.KTKT); Nam (Khoa Luật); Hà (K.KHQL);  Dinh (VP.Đ-ĐT) và các chi bộ: V.PTBV, P.TCCB, CBSV1, CBSV2, K.KH&PT, V.TM&KTQT, V.NH-TC, BM.GDTC, K.TKT, K.QTKD.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các chi bộ chuẩn bị tài liệu

08h00

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 3). Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Bảo (K.KTH);  Tuấn (ĐTN) và các ĐBBP/Chi bộ: K.LLCT, P.TC-KT, K.BĐS&KTTN, K.TK, V.QTKD, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH, P.HTQT, V.ĐTSĐH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các chi bộ chuẩn bị tài liệu

08h30

Seminar Tập huấn về Công bố quốc tế (lần 2): Hướng dẫn viết và công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn, Dũng (P.QLKH); TS. Nguyễn Việt Cường (ĐHQG Hà Nội); Trưởng nhóm và toàn bộ thành viên của các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế năm 2021, 2022; Các giảng viên, nghiên cứu sinh và đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2021-2022 dành cho sinh viên đại học chính quy.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Thủy (TTUDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng rà soát và xét thôi học cho sinh viên đại học VLVH.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo và liên kết đào tạo đại học VLVH.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định số 521/QĐ-ĐHKTQD (ngày 09/11/2021) và Quyết định số 567/QĐ-ĐHKTQD (ngày 08/12/2021) của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về việc tiếp thu góp ý các Quy chế và Đề án xây dựng mô hình quản lý sinh viên. Tập thể Lãnh đạo Trường và các viên chức Phòng CTCT&QLSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 30/12/2021

08h00

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiếu (K.QTKD); Chi (P.TCKT); Linh (ĐTN) và các Chi bộ: TT.UDCNTT, V.ĐTTT-CLC&POHE, K.ĐHTC, K.KHQL, P.TTPC, K.DL&KS, K.Luật, K.BH, P.QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đ/c Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy.

Đảng ủy khối

Hội trường tầng 3 Nhà 2C, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Xe đón tại sảnh A1 lúc 08h00

10h00

Làm việc với đại diện tổ chức PUM (Hà Lan) về việc phối hợp tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, P.TH, P.QLKH và CBVC Trung tâm Nghiên cứu TVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 4). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quế (V.NHTC); Nhân (ĐTN) và các ĐBBP/Chi bộ: P.TH, K.MTBĐKH&ĐT, V.KT-KT, K.KT&QLNNL, K.Đầu tư.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong ban tổ chức theo KH số 1593/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/10/2021; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị P.TT, P.QLKH và 222 Thầy/Cô CVHT theo QĐ 761 ngày 11/11/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu, TT.UD CNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Họp thường trực Tổ công tác Xây dựng dữ liệu minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Núi (K.KHQL).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thảo luận về đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học của tỉnh Lào Cai. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Sơn (K.KH&PT); Hoàng (K.DL&KS); Thông (K.Marketing); Bảo (K.KTH); Lợi (V.TM&KTQT); Thắng (V.PTBV); Hội (TC.KT&PT);

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ Đào tạo từ xa năm 2021 của Trường.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 31/12/2021

08h00-11h30

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h30

Họp xây dựng Đề án đào tạo đại học VLVH trong bối cảnh mới.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Hoàng (K.DL&KS); Hà (K.KHQL); Ngân (K.KT&QLNNL); Thùy (K.NNKT); Hiếu (K.QTKD); Tuấn (V.CNTT&KTS); Ánh (V.KT-KT); Lợi (V.TM&KTQT); Quế (V.NH-TC); Nam (Khoa Luật); Thông (Khoa Marketing); Chính (K.BH) và toàn thể CBVC Khoa ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 4). Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quế (V.NHTC); Nhân (ĐTN) và các Chi bộ: Trạm Y tế, VP.Đ-ĐT, V.ĐTQT, K.NNKT.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các Chi bộ chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên EBBA và EBDB năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên EBBA và EBDB năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 4 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 4 năm 2021.
theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Cử nhân Kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB (ACT-ICAEW). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Ánh, Hùng, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 01/01/2022

   

Chủ Nhật 02/01/2022

   

Thông báo   

 

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Hai ngày 27/12/2021NCS. Bùi Thị Thanh Nhàn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ spa của phụ nữ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Ba ngày 28/12/2021: NCS. Phạm Hương Quỳnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của tác nhân gây căng thẳng đến hành vi đổi mới trong công việc thông qua phản ứng căng thẳng ở giáo viên phổ thông”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Tư ngày 29/12/2021: NCS. Trần Thị Thu Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.