(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Khoá bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người cho Doanh nghiệp Nhật bản và chuỗi cung ứng”

Trong khuôn khổ Hợp tác giữa UNDP và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Viện Phát triển Bền vững chủ trì) về “Phát triển nội dung giảng dạy và nghiên cứu về quản trị tiên liệu và kinh doanh có trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam”, Dự án tổ chức khóa bồi dưỡng “Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người cho doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng” tại Bình Dương trong thời gian 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2022

Khoá đào tạo được dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, Cán bộ Tổ chức/ Nhân sự, Kỹ thuật và an toàn, Quản trị rủi ro, Pháp chế, Kinh doanh (Mua sắm)

Quang cảnh Khoá đào tạo

Tham dự khoá đào tạo, về phía UNDP có Ông Timothy MC Laughlin – Chuyên gia rà soát quyền con người, Ông Yuji Shinohara – Chuyên gia phân tích quản trị, Ông Nguyễn Văn Huấn – chuyên gia rà soát quyền con người. Về phía Trường đại học Kinh tế quốc dân có PGS.TS Lê Quang Cảnh – Quyền Viện trưởng, PGS.TS Bạch Ngọc Thắng , Viện Phát triển bền vững; các giảng viên của chương trình đến từ UNDP, Trường đại học Kinh tế Quốc dân; và hơn 45 học viên.

PGS.TS Lê Quang Cảnh – Trường Đại học KTQD phát biểu khai giảng và Ông Yuji Shinohara – Chuyên gia phân tích quản trị, UNDP giới thiệu về Dự án

Khóa tập huấn tập trung vào việc giới thiệu về Kinh doanh có trách nhiệm và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền lợi của nó, cũng như quy trình rà soát quyền con người của các bên liên quan để xác định, phòng ngừa, giảm thiểu và chịu trách nhiệm đối với các ảnh hưởng xấu đến quyền con người.

Khóa tập huấn cũng nhằm tạo ra cơ hội học hỏi lẫn nhau cho các doanh nghiệp Nhật Bản, các đối tác và chuỗi cung ứng của họ để thảo luận những thử thách chung và các giải pháp trong thúc đẩy, tôn trọng quyền con người trong hoạt động kinh doanh. Khóa tập huấn cũng mang lại cho người tham gia có cơ hội tư vấn 1-1 trong phiên tư vấn với các chuyên gia hàng đầu về UNGPs and HRDD.


Các nhóm thảo luận và trình bày tại khoá bồi dưỡng

Khóa tập huấn được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia và tương tác. Đặc biệt, khóa tập huấn sẽ kết hợp giữa các bài giảng ngắn với thảo luận, câu đố và các trường hợp điển hình để hỗ trợ việc áp dụng của các bộ công cụ. Tất cả các bài giảng, tài liệu đọc, câu đố và các trường hợp điển hình đã được điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Sau hai ngày học tập trao đổi, học viên đã có cơ hội tiếp cận về kinh doanh có trách nhiệm, cũng như quy trình rà soát quyền con người. Thông qua đó, các học viên có thể cảm nhận, hiểu và vận dụng các hướng dẫn trong các tình huống cụ thể của doanh nghiệp. Khóa bồi dưỡng cũng nhằm tạo ra cơ hội học hỏi lẫn nhau cho các doanh nghiệp Nhật Bản và chuỗi cung ứng để thảo luận những thách thức và rủi ro chung cũng như các giải pháp thúc đẩy, tôn trọng quyền con người trong hoạt động kinh doanh.

Khóa bồi dưỡng này góp phần nâng cao nhận thức về kinh doanh có trách nhiệm đối với xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đây là cơ sở cần thiết cho việc thúc đẩy Chương trình hành động quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam và hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững ViệtNam.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng và hoạt động của khóa học:

Bài và ảnh: Viện PTBV