(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh”

Kính gửi các thầy/cô và nhà nghiên cứu,

Kinh doanh có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người là một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Trách nhiệm tôn trọng quyền con người là một chuẩn mực hành vi cho tất cả các doanh nghiệp.

Phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển, Viện Phát triển bền vững, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” cho đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu. Khóa bồi dưỡng sẽ: cung cấp lý thuyết, thực hành về Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người; thảo luận về quy trình, phương pháp rà soát việc đảm bảo quyền con người trong kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người vào chương trình đào tạo kinh doanh của các cơ sở giáo dục đại học.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của quý thầy/cô và nhà nghiên cứu. Thông tin cụ thể của Khóa bồi dưỡng như sau:

  • Thời gian: Thứ Sáu và Thứ Bẩy ngày 8-9/04/2022 (cả ngày);
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  • Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm;
  • Kinh phí: Được tài trợ bởi UNDP;
  • Quyền lợi: Được Viện Phát triển bền vững và UNDP Việt Nam cấp chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng, phát triển mạng lưới đào tạo Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người.

Quý thầy cô, nhà nghiên cứu quan tâm, đăng ký theo mẫu tại https://bit.ly/BHRAcademy_Registration hoặc gửi thông tin theo mẫu đính kèm về Viện phát triển bền vững theo email thaopm@neu.edu.vn; số điện thoại: 091 4253579, trước ngày 10:00 ngày 4/4/2022. Do quy mô lớp học có hạn, Ban tổ chức sẽ thông báo xác nhận sự tham gia của các thầy/cô.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các thầy/cô, nhà nghiên cứu.