(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 50 năm 2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2022
(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/12/2022

10h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tuấn (Đoàn TN); Thành, Hưởng, Quang, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 06/12/2022

10h00

Lễ bế mạc giải Bóng rổ truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Vân, Cường, Kiên, Tùng (BM.GDTC); Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (Đoàn TN); Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia có thành tích trong giải và các CBVC quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM. GDTC chuẩn bị

15h00

Tiếp và làm việc với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu – Bộ Tư pháp Nhật bản về hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long (P.HTQT); Cảnh (V.PTBV).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.PTBV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 07/12/2022

08h30

Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và Quốc tế Quý IV năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

E 701, tầng 7 nhà E Trường ĐH Lao động Xã hội

Xe xuất phát lúc 7h45 tại sảnh Nhà A1

09h00

Họp thống nhất nội dung tổ chức thi cấp chứng nhận đạt kỹ năng chuẩn đầu ra tin học của sinh viên hệ Đại học Từ xa và Đại học Vừa làm vừa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, TT.ĐTTX, K.ĐHTC, V.CNTT&KTS.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

10h00

Rà soát công tác tổ chức Lễ gặp mặt các thế hệ CBGV và Cựu sinh viên NEU tham gia kháng chiến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, Hội CCB, VP.Đ-ĐT, Trạm Y tế, Đoàn TN, PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH, Hội CCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ IMD@NEU năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/02/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp rà soát công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa ngành Luật kinh tế và Ngân hàng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tiểu ban Nội dung về Dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Ban chấp hành Công đoàn trường.

Phó Chủ tịch Công đoàn – Cấn Anh Tuấn

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TB.ND chuẩn bị tài liệu

17h00

Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ACCA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng).

ACCA

Lotte Ngọc Khánh

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/12/2022 

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học từ xa. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên HĐTS theo Quyết định 746/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2022 của Hiệu trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12/2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học năm 2022 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/12/2022

07h00

Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về phát triển Du lịch Việt Nam” Triển vọng phát triển ngành Du lịch, giải trí và thể thao”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBGV Khoa Du lịch và Khách sạn, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các doanh nghiệp trong ngành Du lịch và Khách sạn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ khóa 64 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét kết quả thi tuyển sinh Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Khóa 29. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Công, Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp với IMF về tổ chức lễ công bố báo cáo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện IMF và các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH); Tùng (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/12/2022

10h00

Khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024). Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng KH&ĐT, Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn và các đơn vị trong trường; Giảng viên tham gia giảng dạy cao học và các Tân học viên cao học khóa 31

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH bị tài liệu

Chủ Nhật 11/12/2022

10h00

Lễ Khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 8 năm 2022 tại khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường ĐH Tài chính – Marketing

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 16h00 thứ Hai ngày 05/12/2022: Ngày hội phụ huynh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Viện trưởng, cùng toàn thể CBVC Viện ĐTQT và các phụ huynh sinh viên IBD các khoá. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ