(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

HOME LỊCH TUẦN BÁO CÁO TUẦN KẾT LUẬN GIAO BAN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ Lịch công tác tuần 49 năm 2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2022
(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 28/11/2022

08h00

Làm việc với Cục QLN&KTĐN – Bộ Tài chính. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Huyền (P.TCKT).

Bộ Tài chính

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Khóa 29. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Công, Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát công tác tổng kết Cổng thông tin điện tử cấp 2 của các đơn vị trong Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TC-KT); Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Thêu, Giàu, Ngọc (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần (tự luận và trắc nghiệm khách quan). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD) và các Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn .

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên và doanh nghiệp đối với dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Nhàn, Phương, Hương, N.Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 29/11/2022

13h30

Hội thảo Khoa học quốc tế “Di cư lao động ở các nước ASEAN, thực trạng và chính sách”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân (P.QLKH); Lan (TT.KN &STXH); Ngân, An (K.KT&QLNNL) và các chuyên gia Nga, Nhật Bản, đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, các Thầy (Cô) và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Tiếp và làm việc với Trưởng đại diện DAAD tại Việt Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quân (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 1 năm 2022 tại trạm TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy, Diệp (K.NNKT); Vinh, Hoàng, Long (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 30/11/2022

08h30

Họp Giao ban Quý IV năm 2022 về công tác tuyển sinh và đào tạo.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Triệu, Đức, H.Hà (P.QLĐT).

Bộ GD&ĐT

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng Ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện các Bộ môn tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận năm 2022 theo kế hoạch.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 616 Nhà A2

TT.UDCNTT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tiểu ban Nội dung về Dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Ban chấp hành Công đoàn trường.

Phó Chủ tịch Công đoàn trường Cấn Anh Tuấn

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TB.ND chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Ban tổ chức Dự án YSEALI. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

19h00

Chương trình Chào Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE khóa 64. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban Quản lý CTTT, CLC &POHE; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai CTTT,CLC&POHE; CBVC V.ĐTTT, CLC&POHE; sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE khóa 64 và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 01/12/2022  

Thứ Sáu 02/12/2022

09h00

Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Đ/c Cường (Chủ nhiệm UBKTĐUT), Đ/c Hiếu (Phó Chủ nhiệm UBKTĐUT).

UB.KTĐUK

Tầng 3 Nhà H3 ĐH Công nghệ GTVT

Xe xuất phát tại sảnh lúc 08h30

09h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 11). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 03/12/2022

08h30

Tiếp Chủ tịch Trường Đại học Andrews Hoa Kỳ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐ.KH&ĐT), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Hương, Hiệp, Hạnh (V.QTKD).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.QTKD chuẩn bị

09h00

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA Andrews). Ban Giám hiệu, Hội đồng trương, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các Thầy/Cô giáo tham gia giảng dạy chương trình.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng B101 Nhà A2

V.QTKD chuẩn bị

Chủ Nhật 04/12/2022

Thông báo   

– 16h00 thứ Ba ngày 29/11/2022Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE với sinh viên năm 2022. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng toàn thể CBVC V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên CTTT,PTKD,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT.CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Năm ngày 01/12/2022Chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Đại sứ quán CHDCND Lào, 40 Quang Trung. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 10h00, thứ Hai ngày 28/11/2022: NCS. Đặng Thị Minh Thùy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: