(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 36 năm 2021 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2021
(Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 30/8/2021

08h30

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường về Dự thảo Quy chế đào tạo Tiến sĩ theo Thông tư 18/2021. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường.

Chủ tịch HĐKH&ĐT Trần Thọ Đạt

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thương thảo hợp đồng mua sắm office 365. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Chi, Hà, Mai ( P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả số hóa dữ liệu kết quả học tập của người học trình độ đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Giang, Minh, Trần Hà, Bình (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo về thẩm định giá các gói thầu thuộc dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

Ban QLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Nội quy và triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 31/8/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp với lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục QPAN chuẩn bị tổ chức cho sinh viên khóa 63 học Giáo dục QP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Đại diện lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục QP&AN: ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Hùng Vương, ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường QS, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế QTKD 2+2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 6, năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Hiếu, Tuấn Anh, Ngọc, Thoa (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h00

Triển khai sử dụng phần mềm của Trường cho Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy, Thảo, Dũng (TT.UDCNTT); Giang, Hoàng Lan, Minh Tuấn (V.ĐTQT);  Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai bảo hiểm y tế cho sinh viên K63 (nhập học đợt 1). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi, Nhẫm (P.TC-KT); Hà, Độ (P.CTCT & QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 329/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sĩ tiêu chuẩn K31. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng và các viên chức Viện Đào tạo Sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng CSDL quản lý minh chứng kiểm định với Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Chi, Dương Mai (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Đức (P.QLĐT); Núi (K.KHQL) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 01/9/ 2021

08h30

Chuẩn bị Kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại, Tùng, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Bảo, Đức (K.KTH); Vân (K.TKT); Hoàn (K.LLCT); Huyền (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Chi, Dương Mai (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Đức (P.QLĐT); Núi (K.KHQL) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề của Trường Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công việc kiểm định chất lượng CTĐT, hoàn thiện Hệ thống đảm bảo chất lượng, và chuẩn bị kiểm định CSGD. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét tuyển hệ đào tạo Từ xa đợt 6 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang, Yến (TT.ĐTTX), Đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/9/2021

Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021

Thứ Sáu 03/9/2021

Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021

Thứ Bảy 04/9/2021

Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021

Chủ Nhật 05/9/2021

Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021

Thông báo

– 08h30 thứ Tư ngày 01/9/2021: Hop về nghiệm thu Module quản lý đào tạo ĐH hệ CQ và dữ liệu đào tạo hệ đại học chính quy. Thành phần: Đ/c Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Thúy Mai, Trang (P.TCKT); Đức, Giang, Hoàng, Minh (P.QLĐT); Hà, Dũng, Nhàn, Thúy (P.CTCT &QLSV); Thủy, Nghị, Hoàng, Thảo (TT.UDCNTT); Dũng, Quỳnh Anh, Công (P.TH); Khánh, Vũ Anh, Loan (V.ĐTTT,CLC & POHE), Đại diện công ty PSC. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: ONLINE. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.
 Bảo vệ Luận án
– 09h00, thứ Hai ngày 30/8/2021: NCS. Thái Kim Phụng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu xây dựng Hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Hình thức bảo vệ trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.  ONLINE Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.
– 09h00 Chủ nhật ngày 05/9/2021: NCS. Trần Lan Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo sản phẩm trong các doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Hình thức bảo vệ trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.  ONLINE Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.
                                          Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                               Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: