(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 19 năm 2024 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2024
(Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/5/2024

08h30

Khai mạc bảo vệ chuyên đề thực tập Chương trình Chất lượng cao năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Ban Quản lý CTTT,CLC&POHE; Lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai chương trình Chất lượng cao; Các giảng viên hướng dẫn; Các thành viên của các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình CLC K62; V.ĐTTT, CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 1001 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng Phòng thực hành ngành Du lich Khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, K.DLKS và đơn vị thiết kế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp triển khai chuẩn bị báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến trách nhiệm thực hiện của Trường giai đoạn 2020-2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng, Huy (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Vinh (TT.ĐTTX); Quang (K.ĐHTC); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả khảo sát điều kiện khu làm việc, giảng dạy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Đồng, Quỳnh Anh, Thủy, Hoàng (BCH CĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BCH Công đoàn chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị tổ chức phổ biến và tập huấn TVTS ĐHCQ năm 2024; Tổ chức chương trình Livestream TVTS ĐHCQ và triển khai công tác tăng cường TVTS cho các ngành mới. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Huy, Tuấn (BGH Trường Công nghệ); Hoàng, Thành (K.TKT); Lâm, Thảo, Minh, Tuyết (V.CNTT&KTS); Hoàng, Ngọc, Hạnh (K.DLKS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/5/2024

09h00

Seminar: Danh mục Tạp chí phù hợp và các cơ hội hợp tác, tài trợ quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng, Hoàn, Bùi Thảo (P.QLKH); TS. Subhasree Nag (iGroup); PGS.TS Nguyễn Tiến Trung (Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục); các nhóm CBQT, các giảng viên, viên chức trong Trường, cao học viên, nghiên cứu sinh và đại biểu quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp bàn về kế hoạch tổ chức chương trình Nghỉ dưỡng cho viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2024. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c trong Ban đời sống Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT và toàn thể cán bộ, viên chức của trường nghỉ hưu năm 2024.

Phó Chủ tịch Công đoàn Hồ Quỳnh Anh

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Ban đời sống CĐT chuẩn bị

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 1 về công tác cán bộ (Bước 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Luật về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công; Cán bộ chủ chốt của Khoa Luật, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét cấp Học bổng KKHT cấp Trường học kỳ I năm học 2023-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Bảo hiểm về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh; Cán bộ chủ chốt của Khoa Bảo hiểm, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Marketing về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh; Cán bộ chủ chốt của Khoa Marketing, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cán bộ chủ chốt Khoa Toán kinh tế về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ; Cán bộ chủ chốt của Khoa Toán KT, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

17h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần 2 về công tác cán bộ (Bước 3). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 08/5/2024

08h30

Phổ biến và tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Các thành viên Ban TVTS theo Quyết định của Hiệu trưởng; Các thành viên được các đơn vị phân công phụ trách tư vấn qua cửa sổ ORLABNEU.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên ĐHCQ đợt 1 năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 51/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 276/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Luật về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Luật (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Bảo hiểm về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Bảo hiểm (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Marketing về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Marketing (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Toán kinh tế về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị) (Bước 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Toán kinh tế (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thảo luận về cơ chế quản lý của Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐT), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC); Thuỷ (TT.UDCNTT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng, Phó Trưởng Khoa/Viện các Trường: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB, các đơn vị chức năng chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/5/2024

08h30

Họp Tổ công tác rà soát và hoàn thiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai các hoạt động chào mừng tháng Công Nhân và các hoạt động hè 2024. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn), Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐ bộ phận và Trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và các đ/c có Giấy mời.

Phó Chủ tịch Công đoàn Hồ Quỳnh Anh

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT, các Ban liên quan chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác nghiên cứu cơ sở phối hợp đào tạo Từ xa tại nước ngoài. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát tiến độ kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (V.ĐTQT); Lợi (Hiệu trưởng Trường Kinh doanh); Thông (Marketing); Tuấn (V.CNTT&KTS); Quế (V.NHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp triển khai Kế hoạch đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng, Q.Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng, Giang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn (Đoàn TN); Tùng (K.QTKD); Hưởng (V.ĐTSĐH); Thế (K.Toán); Hoàng (K.DL&KS); Hương (V.QTKD); Ánh (V.KTKT);

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

18h00

Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Nghĩa, Long (P.TT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hiệu trưởng Trường Kinh doanh; Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công; Hiệu trưởng Trường Công nghệ; Viện trưởng Viện NH-TC; Viện trưởng Viện KT-KT và các Trưởng khoa/Viện phụ trách ngành, CTĐT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT,  P.QLĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT (hỗ trợ kỹ thuật)

         Thứ Sáu 10/5/2024

07h45 Họp Tập thể Lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 5/2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 5/2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao và POHE đợt 1 năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 51/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/01/2024 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

11h00

Khoa Quản trị kinh doanh báo cáo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Quản trị kinh doanh 2+2 giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Dong seo, Hàn Quốc Khóa 9 năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCL); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Hiền, Hương, Ngọc, Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hà (Trường KT&QLC); Lợi (Trường KD); Huy (Trường CN); Đức (TT.NNKT); Hương (V.QTKD); Cảnh (V.PTBV); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Tuấn (TT.ĐTLT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC.KT&PT; NXB; TT.KN&STXH; Ban Thanh tra nhân dân.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h00 Tổ chức chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng “AEP’S Best Dance Crew” năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT; P.CTCT&QLSV; ĐTN và các đồng chí trong Ban Quản lý chương trình TT,CLC&POHE;V.ĐTTT,CLC&POHE. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A2 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/5/2024

10h00

Tư vấn/thông tin tuyển sinh đến các thí sinh đến Trường ĐH KTQD tham dự kỳ thi ĐGNL, ĐGTD. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các Khoa/Viện phụ trách các ngành đào tạo mới.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh G giữa Nhà A1&A2

P.QLĐT, các khoa/viện chuẩn bị tài liệu

16h00 Tư vấn/thông tin tuyển sinh đến các thí sinh đến Trường ĐH KTQD tham dự kỳ thi ĐGNL, ĐGTD. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các Khoa/Viện phụ trách các ngành đào tạo mới. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Sảnh G giữa Nhà A1&A2 P.QLĐT, các khoa/viện chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 12/5/2024

08h15

Ngày hội thông tin tuyển sinh IBD@NEU Openday 2024. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, giảng viên và thí sinh quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00 Tư vấn/thông tin tuyển sinh đến các thí sinh đến Trường ĐH KTQD tham dự kỳ thi ĐGNL, ĐGTD. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các Khoa/Viện phụ trách các ngành đào tạo mới. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Sảnh G giữa Nhà A1&A2 P.QLĐT, các khoa/viện chuẩn bị tài liệu
Tư vấn/thông tin tuyển sinh đến các thí sinh đến Trường ĐH KTQD tham dự kỳ thi ĐGNL, ĐGTD. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Sơn (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và các Khoa/Viện phụ trách các ngành đào tạo mới. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Sảnh G giữa Nhà A1&A2 P.QLĐT, các khoa/viện chuẩn bị tài liệu

Thông báo.

– 09h30 thứ Tư, ngày 08/5/2024Trao đổi về chuẩn hóa Syllabus và công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Đối với Chương trình Tiên tiến). Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE) và các giảng viên giảng dạy CTTT có giấy mời; V.ĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Hai, ngày 06/5/2024: NCS. Nguyễn Quỳnh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin quản trị logistics cho doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 thứ Tư, ngày 08/5/2024NCS. Bùi Xuân Huy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Xây dựng mô hình tư vấn học tập trên hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người dùng đa tiêu chí”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 9340405. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: