(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024). Mục tiêu của hội thảo là quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh từ các tổ chức trong nước và quốc tế để chia sẻ tri thức và ý tưởng nghiên cứu mới, cũng như thảo luận về sự phát triển của kế toán và kinh tế học tài chính. Ngoài ra, hội thảo cũng tạo cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh trong ngành gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu trong nước và quốc tế nhằm phát triển mạng lưới và cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Kinh tế Tài chính (ICAFE-2024).

Thời gian: 08:00 Thứ Sáu ngày 12/1/2024 

Địa điểm: Phòng Hội thảo G, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Diễn giả chính

  1. TS. Ellie Chapple( Professor of Accounting, Queensland University of Technology, Australia).
  2. TS. Douglas Cumming(Professor of Finance, Florida Atlantic University, USA)
  3. Nguyễn Việt Long(CPA Australia, Ernst & Young Việt Nam)

 

Giấy mời và chương trình chi tiết của Hội thảo vui lòng xem tại đây: ICAFE2024 Invitation

Thầy/cô tham gia xin vui lòng đăng ký tại link đính kèm.

Thông tin chi tiết về hội thảo xin xem tại website https://sites.google.com/view/icafeneu2024/.

Nếu cần thêm thông tin, thầy/cô vui lòng liên hệ:

ThS. Hà Tuấn Anh, Viện Phát triển Bền vững

Tel: +84 24 36280280, ext: 6532

Email: icafeneu@gmail.com

 

Xin trân trọng cảm ơn.