(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 – Ảnh: HĐGSNN

Theo quyết định vừa được công bố, 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Đặc biệt, so với nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 Ủy viên là thành viên mới. Bao gồm:

GS.TSKH Bùi Văn Ga (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ khí – Động lực, hiện công tác tại Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng);

GS.TS Nguyễn Minh Đức (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Dược học, hiện công tác tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng);

GS.TS Phạm Hồng Quang (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, hiện công tác tại Đại học Thái Nguyên);

GS.TS Trần Đại Lâm (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm, hiện công tác tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam);

GS.TS Trần Thanh Hải (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Trái đất – Mỏ, hiện công tác tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất);

GS.TS Phạm Hồng Chương (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế, hiện công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân);

GS.TS Phạm Hồng Thái (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, hiện công tác tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội);

GS.TS Mai Thành Tùng (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim, hiện công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội);

GS.TS Vũ Đức Nghiệu (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội);

GS.TS Trần Đức Viên (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Nông nghiệp -Lâm nghiệp, hiện công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

GS.TS Nguyễn Văn Kim (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học/Nhân học, hiện công tác tại Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia);

GS.TS Trần Thị Minh Đức (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội);

GS.TS Trịnh Minh Thụ (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi, hiện công tác tại Trường Đại học Thủy lợi);

GS.TS Lê Văn Lợi (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học, hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh);

GS.TS Lê Hồng Lý (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam);

GS.TS Lê Ngọc Thành (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Danh sách 15 thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024

Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đã công bố danh sách thành viên của 28 hội đồng. Trong đó, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 gồm 15 thành viên, trong đó có 4/15 thành viên là các Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cụ thể: GS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ tịch; GS.TS. Trần Thọ Đạt – Uỷ viên; GS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Uỷ viên; GS.TS. Lê Quốc Hội – Uỷ viên.

Theo đó, Nhiệm vụ và quyền hạn của các Uỷ viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông