(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Bản tiếng Anh, Scopus – Q1).

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai được bổ nhiệm làm thành viên Ban biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á -The Journal of Asian Business and Economic Studies(Bản tiếng Anh, Scopus – Q1).

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo sư. Nguyễn Thị Tuyết Mai tham gia Ban Biên tập với tư cách là Biên tập viên Cộng tác viên trong lĩnh vực Tiếp thị/Kinh doanh của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh tế Châu Á

Giáo sư. Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang công tác tại Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. GS có bằng tiến sĩ về tiếp thị từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Cô đã phát triển và cung cấp một số khóa học về tiếp thị và phương pháp nghiên cứu (cả nghiên cứu về chất lượng và định lượng) cho các chương trình đào tạo ở cả cấp độ đại học và sau đại học. Sở thích nghiên cứu chính của GS bao gồm hành vi tiêu dùng, tiếp thị vĩ đại và doanh nhân. Nghiên cứu của bà đã được công bố trên các tạp chí uy tín, bao gồm: Journal of Business Venturing, Journal of International Marketing, Journal of Macromarketing, Journal of Public Policy & Marketing, Journal of Marketing Theory and Practice, Journal of Asia-Pacific Business, and Young Consumers.

jabes.ueh.edu.vn