(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Dương Công Doanh
Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh

Trình độ học vấn

2019: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam, và Đại học Szczecin, Ba Lan.

2015: Thạc sĩ Khoa học Quản lý, Trường Kinh doanh KEDGE, Bordeaux, Pháp.

2010: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Khởi nghiệp kinh doanh, Tiêu dùng xanh

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Dương Công Doanh là giảng viên quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) kể từ năm 2010. Tiến sĩ đang giảng dạy các môn học quản trị kinh doanh, Qui trình ra quyết định quản lý, khởi nghiệp kinh doanh tại NEU. Bên cạnh đó, ông còn là giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Szczecin, Ba Lan. Ông nhận bằng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh KEDGE, Pháp và bằng tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian làm tiến sĩ ông có tham gia Chương trình IMPAKT hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Szczecin, Ba Lan (Học bổng Erasmus). Vào ngày 01/11/2019 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Áp dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên đại học tại Việt Nam”. Hiện tiến sĩ đang là điều phối viên của Chương trình SEAMIS (Cuộc khảo sát quốc tế về di cư và khởi sự kinh doanh của sinh viên), được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Szczecin kể từ năm 2006. Lĩnh vực nghiên cứu chính của tiến sĩ bao gồm khởi nghiệp kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và phát triển bền vững. Các nghiên cứu về khởi sự kinh doanh của ông đã được đăng tải trên các tạp chí Scopus và ISI, bao gồm Procedia Computer ScienceManagement Issues, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Central European Business Review, Entrepreneurial Business and Economics Review.

Các công trình nghiên cứu gần đây

Doanh, D.C. (2021). The moderating role of self-efficacy on cognitive process of entrepreneurship: An empirical study in Vietnam. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, (Accepted), will be published 2021, (ISI).

Doanh, D.C. (2021). The role of contextual factors on predicting entrepreneurial intention among Vietnamese students. Entrepreneurial Business and Economic Review, (Accepted), will be published 2021, (ISI/Scopus).

Doanh, D.C., Bernat, T., Hieu, N.T., Ngoc, N.B., & Linh, N.T.P. (2021). Academic entrepreneurship: An empirical research of invention commercialization. Central European Business Review, (Accepted), will be published 2021, (ISI/Scopus).

Doanh, D.C., & Gadomska-Lila, K. (2020). Customers’ awareness of Corporate social responsibility in Vietnam and Poland. Folia Oeconomica, 1(346), 43-61.

Doanh, D.C. & Bernat, T. (2019). Factors related to the intention of starting a business: A study among students in Vietnam. Problemy Zarzadzania – Management Issues, 17, 6(86), 133 –157, (ISI).

Doanh, D.C. & Bernat, T. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention among Vietnamese students: A meta-analytic path analysis based on the theory of planned behaviour. Procedia Computer Science, 159, 2447-2460,  (Scopus).

Giảng dạy

Khởi nghiệp kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Qui trình ra quyết định quản lý (MBA và cử nhân).

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=sKqfVGYAAAAJ&hl=vi

E: doanhdc@neu.edu.vn